• Svenska

Om utlandet Nigeria

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.   

Avrådan

Nigeria - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till nordöstra Nigeria. Avrådan omfattar delstaterna Adamawa, Borno, Yobe, Gombe, samt kust- och flodnära områden i de i Nigerdeltat belägna delstaterna Bayelsa, Delta, Akwa Ibom, Cross River och Rivers, inklusive Port Harcourt. Avrådan omfattar även alla resor inom 20 km från landgränsen mot Niger i delstaten Zamfara i nordvästra Nigeria.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till delstaterna Niger, Imo, Taraba, Plateau, Bauchi, Zamfara, Jigawa, Katsina, Kaduna, Kano, Abia, Kogi samt 20 km från landgränsen mot Niger i delstaterna Sokoto och Kebbi. Utrikesdepartementet avråder även från icke-nödvändiga resor till övriga delar av delstaterna Delta, Bayelsa och Rivers.

Senast uppdaterad 28 nov 2022, 20.16

Aktuella händelser

Enligt officiella meddelanden den 23 oktober utfärdade amerikanska UD och brittiska UD uppdaterade säkerhetsvarningar med höjd risk för militanta attacker över hela landet, särskilt även i huvudstaden Abuja.
Potentiella mål för sådana attacker kunde vara regeringsbyggnader, transportterminaler, religiösa platser, köpcentra eller marknader, barer och restauranger, bland annat.

Enligt officiella källor den 7 november har det överhängande hotet för en terrorattack i Abuja avvärjts. En attack kan emellertid inte uteslutas, fortsatt gäller därför att hög vaksamhet och vidtagna säkerhetsåtgärder gällande brottslighet och säkerhetshot ska vidtas vid resa till Abuja.  


Resa till och från Nigeria

Allmänheten bör informera sig om eventuella restriktioner för den delstat de befinner sig i. Mer information finns på webbplatsen Nigerian State House.

Allmänheten uppmanas att följa tillkännagivanden från federala och statliga myndigheter om eventuella begränsningar, som kan komma att införas med kort varsel.

Allmänt

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Ladda ner appen UDResklar och registrera dig på Svensklistan.


Nigerianska myndigheters information

Nigeria Government
https://twitter.com/NigeriaGov

Nigeria Center for Disease Control
http://covid19.ncdc.gov.ng/ - Designated page COVID-19
https://ncdc.gov.ng/
https://twitter.com/NCDCgov

Om du misstänker att du är smittad av Covid-19 under vistelse i Nigeria kan du kontakta följande nummer:

NCDC Toll Free Number: 0800 9700 0010

Allmänheten uppmanas följa information i media och från myndigheterna. Att hitta relevant och bekräftad information kan vara en utmaning och ambassaden rekommenderar att du är källkritisk och noga kontrollerar den information du fått.

 

Allmänna säkerhetsläget

Stor försiktighet och vaksamhet bör iakttas av besökare i Nigeria, även i områden som Utrikesdepartementet inte avråder från resor till. Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Nigeria att vara väl informerade om förhållandena i landet och den rådande situationen. Landet är ett på många sätt besvärligt resmål varför god planering innan ett besök krävs. Besökare bör hålla sig kontinuerligt uppdaterade om läget och följa lokala media. Situationen och problematiken skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet.

Den som reser till Nigeria i arbetet bör ställa krav på att arbetsgivaren eller lokal affärspartner har erforderliga säkerhetsarrangemang och kännedom om lokala förhållanden.

Ambassaden uppmanar alla svenskar som ska resa eller bosätta sig i Nigeria att anmäla sig hos ambassaden. Detta görs via Svensklistan. Vid vistelse i landet är det alltid en god idé att följa nyheterna på plats.
Risken för terroristattacker, kidnappning, våldsamma oroligheter och brottslighet varierar över landet, och är i vissa delar av landet mycket stor.

Det händer att demonstrationer och politiska sammankomster snabbt urartar och folksamlingar bör därför undvikas. Även i samband med t.ex. mindre trafikolyckor kan folksamlingar snabbt samlas och situationen bli hotfull. Oavsett om man själv varit vållande eller inte, är det därför att rekommendera att om möjligt lämna platsen och uppsöka polis för att anmäla vad som skett snarare än att stanna kvar och försöka reda ut detta på plats. Bruk av utegångsförbud i samband med oroligheter är frekvent och kan införas med kort varsel. Det rekommenderas att dylika förbud följs.

Nigerdeltat
Säkerhetssituationen i Nigerdeltat (delstaterna Bayelsa, Delta, Akwa Ibom, Rivers, och Abia) har länge varit mycket allvarlig. Kidnappningar av både lokalbefolkning och besökare förekommer ofta. Frekvensen av dessa incidencer har ökat på senare tid.

De nordöstra delstaterna
Säkerhetssituationen i den nordöstra delen av Nigeria är mycket allvarlig på grund av den långvariga konflikten med ISWAP/Boko Haram och andra terrororganisationer.

Lagos
Kriminaliteten i staden är fortsatt hög, såväl vad gäller rån, bilkapningar och kidnappningar. Risken för kidnappningar anses vara störst nattetid men bortföranden har även skett på dagtid. Resenärer i staden bör noga informera sig om och överväga vilka delar av staden som är lämpliga att besöka och vilka säkerhetsarrangemang som finns vid det boende man väljer. Även lokala transporter bör väljas med omdöme. Att ta taxi på gatan kan inte rekommenderas, särskilt inte efter mörkrets inbrott. 
 
Abuja
Säkerhetssituationen i stadskärnan är relativt god även om man som besökare givetvis bör vara uppmärksam på omgivningen och iaktta försiktighet. Promenader efter mörkrets inbrott är inte att rekommendera och även på dagtid bör det övervägas om detta är lämpligt, i synnerhet utan sällskap. Undvik de taxibilar som tar upp passagerare från gatan, bilarna har låg säkerhet och chaufförerna saknar ofta körkort. Att transporteras med egen bil/hyrd bil med känd chaufför är att föredra. Hotet för terroristattacker är alltjämt närvarande (se även avsnittet om terrorism nedan).

För ytterligare information se:

Utrikesdepartementets webbplats

 Brittiska UD:s webbplats

 Amerikanska utrikesdepartementets webbplats

 Australiska regeringens webbplats för reseråd

Terrorism

Enligt officiella källor den 7 november har det tidigare meddelande överhängande hotet för en terrorattack i Abuja avvärjts. En attack kan emellertid inte uteslutas, fortsatt gäller därför att hög vaksamhet och vidtagna säkerhetsåtgärder gällande brottslighet och säkerhetshot ska vidtas vid resa till Abuja.  

Det huvudsakliga terroristhotet kommer från de islamiska grupperna ISWAP och Boko Haram. Sedan år 2010 har våldsamma attacker genomförts i norra delen av landet samt i huvudstaden Abuja, som totalt dödat och sårat tusentals människor. I de nordliga och nordöstliga delarna av Nigeria har flera dåd skett i år. Attacker har även riktats mot internationella mål, bl.a. genom attacken mot FN:s högkvarter i Abuja i augusti 2011 och en populär "shopping plaza" i juni 2014. Huvudsakligen riktas emellertid deras attacker mot lokala intressen, såsom armen,  kyrkor, statliga institutioner och skolor. Regeringsbyggnader, andra officiella institutioner och internationella organisationer liksom hotell, religiösa samlingsplatser, restauranger, barer och marknader m.m. är potentiella måltavlor. Svenskar i Abuja och även andra delar av landet uppmanas att iaktta mycket stor försiktighet, hålla sig informerade och att vara vaksamma på omgivningen samt följa lokala myndigheters anvisningar.

 

Naturförhållanden och katastrofer

Under torrperioden i november till april förekommer den torra och sandiga Harmattanvinden från Sahara. Luften blir fylld av damm som gör sikten dålig, vilket kan påverka flygtrafiken. Andningsvägarna, huden och ögonen påverkas av den torra och sandiga luften. Astmatiker och allergiker kan därför få problem.

Under regnperioden i juni till oktober regnar det ofta mycket kraftigt och det finns risk för översvämning, särskilt i flodnära områden. Vattenburna sjukdomar utgör en större risk under regnperioden, framförallt på landsbygden. Allvarliga översvämningar drabbar med regelbundenhet många stater i Nigeria, särskilt delstaterna Anambra, Bayelsa, Adamawa, Delta, Kwara, Taraba, Plateau, Katsina, Niger, Cross River, Jigawa, Kogi, Benue, Rivers och Edo.

In- och utresebestämmelser

Som besökare till Nigeria är det ditt eget ansvar att se till att du har alla nödvändiga tillstånd, visum, vaccinationsbevis och andra dokument som kan efterfrågas av de Nigerianska myndigheterna.

Alla resenärer till Nigeria MÅSTE fylla i en hälsodeklaration på Nigeria International Travel Portal, läs mer nedan.

Alla svenska medborgare måste ha en giltig visering för inresa till Nigeria. Det svenska passet ska vara giltigt minst 6 månader vid inresan. Visum bör sökas i förväg vid den nigerianska ambassaden i Stockholm eller annan nigeriansk ambassad. För närmare information besök webbsidan:
Embassy of Nigeria, Stockholm Sweden

Visumet måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Nigeria.

Vaccinationsintyg (det internationella gula kortet) för gula febern är ett krav för inresa.

Särskilda inresebestämmelser med anledning av Covid-19 

Alla resenärer till Nigeria MÅSTE fylla i en hälsodeklaration på Nigeria International Travel Portal

Fullt vaccinerade resenärer behöver inte längre uppvisa ett negativt PCR-test innan avresa. Fullt vaccinerade resenärer behöver inte heller längre ta några PCR-test eller antigen-test efter ankomst till Nigeria. Detta gäller även för barn under 18 år oavsett om de är vaccinerade eller inte. Bevis på vaccinering samt reseintyg/QR-kod från reseportalen måste uppvisas vid avresa och ankomst.

Som fullt vaccinerad ska man ha fått minst två doser senast två veckor innan avresan av följande vacciner:
Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Covovax eller Nuvaxovid-vaccin.
Alternativt en dos av Johnson&Johnson eller Sputnik light-vaccin.

Ovaccinerade eller icke fullt vaccinerade resenärer ska på Nigeria International Travel Portal ladda upp ett negativt covid-19 PCR-test inte äldre än 48 timmar vid inresa. Detta testresultat samt reseintyg/QR-kod från reseportalen ska uppvisas på papper eller elektroniskt vid avresan och vid ankomsten. Resenärer ska ta nya PCR-test efter ankomst, dag 2 och dag 7, dessa betalas för i förväg via hälsoportalen innan avresa. 

Notera att flygbolag kan ha ytterligare krav på resenärer, vänligen undersök vad som gäller i ditt fall. 

Karantänsregler 

Ovaccinerade eller icke fullt vaccinerade resenärer måste fortsatt vara i obligatorisk 7-dagars självisolering/karantän på vald vistelseort. Under denna tid rekommenderas att undvika fysiska kontakt med vänner, familj, kollegor och andra.  

Fullt vaccinerade resenärer är befriade från kravet på självisolering/karantänen.

Resenärer som kommer för tjänsteresor kortare än 7 dagar måste
vara fullt vaccinerade.
  

Vid utresa från Nigeria gäller följande:

- Uppvisa vaccinationsbevis om full vaccinering, eller
- Uppvisa ett negativt Covid-19 PCR-test som gjorts högst 48 timmar innan avresa.


Utresa ur landet med provisoriskt svenskt pass har fungerat men resenären rekomenderas kontakta Nigeria Immigration innan resan för att undvika problem.
Ambassaden saknar information om möjligheten att resa in i Nigeria med ett svenskt provisoriskt pass.

Hälso- och sjukvård

Kontakta alltid en vaccinationscentral i god tid före resa till Nigeria.

Praktiskt taget alla tropiska infektionssjukdomar och parasiter förekommer i landet. För vissa sjukdomar är dock infektionsrisken störst i samband med vistelse i inlandet eller för den som lever i närkontakt med redan infekterade personer.

Malaria utgör den enskilt största medicinska hälsorisken och sjukdomen finns i hela landet. Malariaprofylax rekommenderas. Även matförgiftningar är vanligt förekommande.

Relevanta mediciner bör medföras från Sverige då det råder lokal brist på många läkemedel och mediciner. Restriktioner för införsel av vissa läkemedel kan förekomma.

Sjukvården, även i Abuja, är av låg standard och tillgången till ambulans starkt begränsad.

För mer information se 1177 Vårdguiden - Nigeria

Lägesuppdatering covid-19

Daglig statistik över nya och aktiva fall finns att tillgå hos National Center for Disease Control NCDC Coronavirus COVID-19 Microsite

För att begränsa smittspridningen har nigerianska federala myndigheter infört restriktioner. Gällande restriktioner samt allmänna riktlinjer och förhållningsregler finns tillgängliga på National Center for Disease Controls hemsida
Delstater har möjlighet att införa lokala restriktioner och allmänheten uppmanas att informera sig om vad som gäller på respektive plats.

Mer information om virusvarianter och aktuella rekommendationer för resenärer som reser från ett land där en ny variant har identifierats finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Eftersom hälso- och sjukvården i Nigeria är bristfällig är kapaciteten för vård av covid-19-patienter är begränsad. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar mycket noggrant.

Nigerianska myndigheters information

Nigerian Government
https://twitter.com/NigeriaGov

Nigeria Center for Disease Control
http://covid19.ncdc.gov.ng/ - Designated page COVID-19
https://ncdc.gov.ng/
https://twitter.com/NCDCgov

Om du misstänker att du är smittad kan du kontakta följande nummer:

NCDC Toll Free Number: +234 800 9700 0010

Allmänheten uppmanas följa information i media och från myndigheterna. Det kan vara svårt att hitta relevant bekräftad information och ambassaden rekommenderar att man är källkritisk och noga kontrollerar den information man fått.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Nigeria. Vid olycksfall bör man förutom ambassaden genast kontakta försäkringsbolagets larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcentral etc.). Notera att de flesta sjukhusen inte uppfyller svensk standard på vård. 

 

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bland annat

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. 
Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan. Var noga med att undersöka vad din reseförsäkring täcker före avresa till Nigeria.

Information och kontakter i Sverige

För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Folkhälsomyndighetens information och råd om covid-19 

Folkhälsomyndighetens råd om du planerar längre resor 

Alla frågor om inresor till Sverige besvaras av Polisen. 

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccinering mot covid-19

​Följ ambassaden på sociala medier Facebook, Twitter, Instagram

 

Lokala lagar och sedvänjor

Lokala restriktioner med anledning av Covid-19

I Nigeria gäller krav på att bära munskydd på allmänna plaster, i synnerhet inomhus. Det är inte straffbart att inte bära munskydd, men man kan nekas inträde till butiker, köpcentra, gym etcetera om man inte följer detta krav.

Nigerianska hälsomyndigheter uppmanar till munskydd, social distansering, att undvika folksamlingar, upprätthålla god hygien och söka vård om du uppvisar symtom. 

Allmänheten bör hålla sig väl informerad om restriktioner för den delstat de befinner sig i. Mer information finns på webbplatsen Nigerian State House.

Allmänheten uppmanas vidare att följa tillkännagivanden från federala och statliga myndigheter om ytterligare begränsningar, som kan komma att införas med kort varsel.

Övrigt

Nigeria har en stor muslimsk befolkning (ca 40 %). Diskretion bör iakttagas vad gäller klädsel och uppförande, särskilt i de norra delarna av landet och vid besök av religiösa platser.

Sharialagstiftning har införts i tolv delstater i norra Nigeria.

Homosexualitet är enligt lag förbjudet.

Fotografering vid flygplatser och andra officiella platser är förbjuden. Även fotografering av andra kategorier av människor kan vara känsligt och leda till upprörda känslor. Man bör därför alltid fråga innan man fotograferar någon.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Överallt i Nigeria föreligger risk för kriminella angrepp som väpnat rån, överfall, kidnappning och bilkapning, och i vissa områden är risken mycket stor. Efter mörkrets inbrott bör man iaktta extra försiktighet. Resor utanför stadskärnor kvälls- och nattetid bör undvikas. Skulle man bli utsatt för rån bör man ej göra motstånd. Bankomater utanför hotellen bör undvikas pga rånrisk och ökad risk för sk skimning av kontokort.

Vid transport till och från flygplatsen i Abuja under kvälls-/nattetid rekommenderas eskort.

Nigeria är ett av de länder i världen där det föreligger störst risk för utlänningar att kidnappas. Sedan januari 2009 har hundratals utländska medborgare utsatts för kidnappning eller allvarligt försök därtill. Kidnappningar kan ha ekonomiska eller politiska motiv och utföras av kriminella grupperingar och terroristgrupper.

Nödnummer i Nigeria är :  112

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är mycket växlande. I norr är huvudvägarna acceptabla. I söder har man större problem med underhållet på grund av slagregn, vegetation och besvärliga naturförhållanden; de mindre vägarna är ofta dåliga då de saknar asfaltbeläggning.

Värre än vägarnas beskaffenhet är den bristande trafikdisciplinen och den utbredda brottsligheten längs landsvägarna. Olycksfrekvensen är hög. Återkommande bensinbrist kan innebära svårigheter att använda egen eller hyrd bil.

Ett inrikesflygplan tillhörande bolaget Dana Air kraschade i juni 2012 på väg från Abuja till Lagos. Samtliga ombordvarande omkom. I olyckans efterdyningar uppdagades brister av olika slag även hos andra nigerianska flygbolag. Flera av dem belades med tillfälliga flygförbud. I nuläget har Dana Air åter tillstånd att flyga, men flera incidenter har nyligen rapporterats vid flygningar med Dana Air. Den som planerar att flyga inrikes i Nigeria bör informera sig om den senaste utvecklingen på området och vara medveten om att stora förseningar och inställda flyg är vanligt förekommande.