• Svenska

Om utlandet Nigeria

Avrådan

Nigeria - avrådan

Utrikesdepartementet har beslutat att skärpa avrådan för Nigeria. Ändringen innebär att delstaten Anambra nu också omfattas av avrådan från icke-nödvändiga resor.

Beslutet fattades den 26 maj 2023 med anledning av ett försämrat säkerhetsläge. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till delstaterna Adamawa, Borno, Gombe, Imo, Kaduna, Katsina, Niger, Yobe och Zamfara samt kust- och flodnära områden i de i Nigerdeltat belägna delstaterna Akwa Ibom, Bayelsa, Delta, Cross River och Rivers. Undantaget är staden Port Harcourt i delstaten Rivers som ej omfattas av avrådan från alla resor.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till delstaterna Abia, Anambra, Bauchi, Jigawa, Kano, Kogi, Kwara, Plateau, Sokoto, Taraba samt 20 km från landgränsen mot Niger i delstaten Kebbi. Utrikesdepartementet avråder även från icke-nödvändiga resor till övriga delar av delstaterna Bayelsa, Delta och Rivers.

Avrådan gäller tills vidare.


Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.   

Senast uppdaterad 21 mar 2024, 08.23

Aktuella händelser

Den 14 mars rapporterades om stora störningar i internettrafiken i många Västafrikanska länder, bl a Nigeria. Detta orsakat av skador på undervattenskablar utanför den Västafrikanska kusten. Störningarna påverkar även länder i centrala och södra Afrika. Var beredd på störningar i internet- och telekommunikationen och följ informationen på lokal media.  

Med anledning av ett ökat antal rapporter om kidnappningar i Abujas förorter ber vi svenskar i Abuja att iaktta särskild uppmärksamhet. Bekanta dig med ambassadens reseinformation och följ lokal media samt nigerianska myndigheters eventuella råd och rekommendationer.

Ambassaden uppmanar till stor försktighet i samband med politiska manifestationer eller vid religiösa högtider då riskerna ökar för våld och attentat. Undvik folksamlingar och följ informationen på lokal media. 

Allmänna säkerhetsläget

Stor försiktighet och vaksamhet bör iakttas av besökare i Nigeria, även i områden som Utrikesdepartementet inte avråder från resor till. Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Nigeria att vara väl informerade om förhållandena i landet och den rådande situationen. Landet är ett på många sätt besvärligt resmål varför god planering innan ett besök krävs. Besökare bör hålla sig kontinuerligt uppdaterade om läget och följa lokala media. Situationen och problematiken skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet.

Den som reser till Nigeria i tjänsten bör ställa krav på att arbetsgivaren eller lokal affärspartner har erforderliga säkerhetsarrangemang och kännedom om lokala förhållanden.

Ambassaden uppmanar alla svenskar som ska resa eller bosätta sig i Nigeria att anmäla sig hos ambassaden. Detta görs via Svensklistan. Vi rekommenderar även att ladda ner appen UDResklar

Vid vistelse i landet är det alltid en god idé att följa nyheterna på plats.
Risken för terroristattacker, kidnappning, våldsamma oroligheter och brottslighet varierar över landet, och är i vissa delar av landet mycket stor.

Det händer att demonstrationer och politiska sammankomster snabbt urartar och folksamlingar bör därför undvikas. Även i samband med t.ex. mindre trafikolyckor kan folksamlingar snabbt samlas och situationen bli hotfull. Oavsett om man själv varit vållande eller inte, är det därför att rekommendera att om möjligt lämna platsen och uppsöka polis för att anmäla vad som skett snarare än att stanna kvar och försöka reda ut detta på plats. Bruk av utegångsförbud i samband med oroligheter är frekvent och kan införas med kort varsel. Det rekommenderas att dylika förbud följs.
Särskilt stor politisk oro råder i delstaten Imo med återkommande perioder av utegångsförbud. 

Nigerdeltat
Säkerhetssituationen i Nigerdeltat (delstaterna Bayelsa, Delta, Akwa Ibom, Rivers, och Abia) har länge varit mycket allvarlig. Kidnappningar av både lokalbefolkning och besökare förekommer ofta. Frekvensen av dessa incidencer har ökat på senare tid.

De nordöstra och nordvästra delstaterna
Säkerhetssituationen i dessa delar av Nigeria är mycket allvarlig på grund av kriminalitet, kidnappningar samt den långvariga konflikten med ISWAP/Boko Haram och andra terrororganisationer.

Lagos
Kriminaliteten i staden är fortsatt hög, såväl vad gäller rån, bilkapningar och kidnappningar. Risken för kidnappningar anses vara störst nattetid men bortföranden har även skett på dagtid. Resenärer i staden bör noga informera sig om och överväga vilka delar av staden som är lämpliga att besöka och vilka säkerhetsarrangemang som finns vid det boende man väljer. Även lokala transporter bör väljas med omdöme. Att ta taxi på gatan kan inte rekommenderas, särskilt inte efter mörkrets inbrott. 
 
Abuja
Säkerhetssituationen i stadskärnan är relativt god även om man som besökare givetvis bör vara uppmärksam på omgivningen och iaktta försiktighet. Ett ökat antal rapporter om kidnappningar i Abujas förorter ber vi svenskar i Abuja att iaktta särskild uppmärksamhet. Promenader efter mörkrets inbrott är inte att rekommendera och även på dagtid bör det övervägas om detta är lämpligt, i synnerhet utan sällskap. Undvik de taxibilar som tar upp passagerare från gatan, bilarna har låg säkerhet och chaufförerna saknar ofta körkort. Att transporteras med egen bil/hyrd bil med känd chaufför är att föredra. Hotet för terroristattacker är alltjämt närvarande (se även avsnittet om terrorism nedan).

För ytterligare information se:

Utrikesdepartementets webbplats

Brittiska UD:s webbplats

Amerikanska utrikesdepartementets webbplats

Australiska regeringens webbplats för reseråd

Terrorism

Det huvudsakliga terroristhotet kommer från de islamiska grupperna ISWAP och Boko Haram. Sedan år 2010 har våldsamma attacker genomförts i norra delen av landet samt i huvudstaden Abuja, som totalt dödat och sårat tusentals människor. Attacker har även riktats mot internationella mål, bl.a. genom attacken mot FN:s högkvarter i Abuja i augusti 2011 och en populär "shopping plaza" i juni 2014. Huvudsakligen riktas emellertid deras attacker mot lokala intressen, såsom armen, kyrkor, statliga institutioner och skolor. Regeringsbyggnader, andra officiella institutioner och internationella organisationer liksom hotell, religiösa samlingsplatser, restauranger, barer och marknader m.m. är potentiella måltavlor. Svenskar i Abuja och även andra delar av landet uppmanas att iaktta mycket stor försiktighet, hålla sig informerade och att vara vaksamma på omgivningen samt följa lokala myndigheters anvisningar.

Läs även på regeringens hemsida om terrorism och hot utomlands

Naturförhållanden och katastrofer

Under torrperioden i november till april förekommer den torra och sandiga Harmattanvinden från Sahara. Luften blir fylld av damm som gör sikten dålig, vilket kan påverka flygtrafiken. Andningsvägarna, huden och ögonen påverkas av den torra och sandiga luften. Astmatiker och allergiker kan därför få problem.

Under regnperioden i juni till oktober regnar det ofta mycket kraftigt och det finns risk för översvämning, särskilt i flodnära områden. Vattenburna sjukdomar utgör en större risk under regnperioden, framförallt på landsbygden. Allvarliga översvämningar drabbar med regelbundenhet många stater i Nigeria, särskilt delstaterna Anambra, Bayelsa, Adamawa, Delta, Kwara, Taraba, Plateau, Katsina, Niger, Cross River, Jigawa, Kogi, Benue, Rivers och Edo.

In- och utresebestämmelser

Som besökare till Nigeria är det ditt eget ansvar att se till att du har alla nödvändiga tillstånd, visum, vaccinationsbevis och andra dokument som kan efterfrågas av de Nigerianska myndigheterna.

Alla svenska medborgare måste ha en giltig visering för inresa till Nigeria. Du ansöker online via denna portal: Nigerian Immigration Services | Visa

Avgiftslistan finner du här: Fees and Charges - Embassy of Nigeria Sweden (nigerianembassy.nu)

Det svenska passet ska vara giltigt minst 6 månader vid inresan. Ambassaden saknar information om möjligheten att resa in i Nigeria med ett svenskt provisoriskt pass. För närmare information besök webbsidan:
Embassy of Nigeria, Stockholm Sweden

Visumet måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Nigeria.

Vid utresa från Nigeria

Om du stannar längre än giltighetstiden för ditt visum kommer du att anmodas att betala böter, ambassaden rekommenderar att kontakta "Nigeria Immigration" för att förlänga visumet innan sista giltighetsdag. Utresa med giltiga svenska provisoriska pass eller European Travel Document går bra.

Observera att om du annat medborgarskap än svenskt ska du kunna uppvisa giltigt UT-kort eller annan visering vid utresa från Nigeria för resa till Sverige.   

Hälso- och sjukvård

Kontakta alltid en vaccinationscentral i god tid före resa till Nigeria.

Praktiskt taget alla tropiska infektionssjukdomar och parasiter förekommer i landet. För vissa sjukdomar är dock infektionsrisken störst i samband med vistelse i inlandet eller för den som lever i närkontakt med redan infekterade personer.

Malaria utgör den enskilt största medicinska hälsorisken och sjukdomen finns i hela landet. Malariaprofylax rekommenderas. Även matförgiftningar är vanligt förekommande.

Relevanta mediciner bör medföras från Sverige då det råder lokal brist på många läkemedel och mediciner. Restriktioner för införsel av vissa läkemedel kan förekomma.

Sjukvården, även i Abuja, är av låg standard och tillgången till ambulans starkt begränsad.

Nigerianska myndigheters information

Nigeria Center for Disease Control

Lokala lagar och sedvänjor

Nigeria har en stor muslimsk befolkning (ca 40 %). Diskretion bör iakttagas vad gäller klädsel och uppförande, särskilt i de norra delarna av landet och vid besök av religiösa platser.

Sharialagstiftning har införts i tolv delstater i norra Nigeria.

Homosexualitet är enligt lag förbjudet.

Fotografering vid flygplatser och andra officiella platser är förbjuden. Även fotografering av andra kategorier av människor kan vara känsligt och leda till upprörda känslor. Man bör därför alltid fråga innan man fotograferar någon.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Överallt i Nigeria föreligger risk för kriminella angrepp som väpnat rån, överfall, kidnappning och bilkapning, och i vissa områden är risken mycket stor. Efter mörkrets inbrott bör man iaktta extra försiktighet. Resor utanför stadskärnor kvälls- och nattetid bör undvikas. Skulle man bli utsatt för rån bör man ej göra motstånd. Bankomater utanför hotellen bör undvikas pga rånrisk och ökad risk för sk skimning av kontokort.

Vid transport till och från flygplatsen i Abuja under kvälls-/nattetid rekommenderas eskort.

Nigeria är ett av de länder i världen där det föreligger störst risk för utlänningar att kidnappas. Sedan januari 2009 har hundratals utländska medborgare utsatts för kidnappning eller allvarligt försök därtill. Kidnappningar kan ha ekonomiska eller politiska motiv och utföras av kriminella grupperingar och terroristgrupper.

Nödnummer i Nigeria är :  112

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är mycket växlande. I norr är huvudvägarna acceptabla. I söder har man större problem med underhållet på grund av slagregn, vegetation och besvärliga naturförhållanden; de mindre vägarna är ofta dåliga då de saknar asfaltbeläggning.

Värre än vägarnas beskaffenhet är den bristande trafikdisciplinen och den utbredda brottsligheten längs landsvägarna. Olycksfrekvensen är hög. Återkommande bensinbrist kan innebära svårigheter att använda egen eller hyrd bil.

Ett inrikesflygplan tillhörande bolaget Dana Air kraschade i juni 2012 på väg från Abuja till Lagos. Samtliga ombordvarande omkom. I olyckans efterdyningar uppdagades brister av olika slag även hos andra nigerianska flygbolag. Flera av dem belades med tillfälliga flygförbud. I nuläget har Dana Air åter tillstånd att flyga, men flera incidenter har nyligen rapporterats vid flygningar med Dana Air. Den som planerar att flyga inrikes i Nigeria bör informera sig om den senaste utvecklingen på området och vara medveten om att stora förseningar och inställda flyg är vanligt förekommande.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands