• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Behöver jag vaccination?

UD svarar inte på frågor om smittsamma sjukdomar eller om vaccinationer inför resa till andra länder. För att få svar på dina frågor ber vi dig vända dig till din vårdcentral alternativt till en vaccinationscentral.

Information om smittsamma sjukdomar kan du även få genom att läsa på 1177 Vårdguiden  landspecifika råd och på Folkhälsomyndighetens hemsida