• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande. Ladda gärna hem UD:s app Resklar. Tillåt notiser. 

Senast uppdaterad 04 jun 2024, 10.14

Aktuella händelser

Det kan vara trångt på vägar och i tåg. Använd länkarna nedan för att kolla trafikläget.

Länk till trafikinformation från ANWB (nederländska).

Reser du med tåg? Länk till Nationale Spoorwegen (NS) trafikinformation (engelska).   

Länk till väderleksrapporter från KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) (nederländska).

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Nederländerna är stabilt.

Terrorism

I Nederländerna är det National Coordinator for Security and Counterterrorism, NCTV, som gör bedömningar, ansvarar för information om terrorismhot och samordnar bekämpandet av terrorism. Besök deras hemsida länk till NCTV:s hemsida för aktuell information om läget i Nederländerna. Ambassaden uppmanar svenska resenärer att hålla sig informerade om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Länk till att läsa mer om turism och hot utomlands på Regeringens hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Klimatet i Nederländerna är i allmänhet mildare än i Sverige. Under vintermånaderna kan kraftiga regnoväder och snöfall orsaka stora besvär i trafiken.

Vid extremt väder kan Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) utfärda en varning enligt en färgskala där "grön" betyder "ingen varning"; "gul" betyder "var uppmärksam, vädret innebär viss risk"; "orange" betyder "var förberedd, vädret kan bli farligt" och "röd" betyder "Varning. Stor risk för skada genom extremt väder". Detta har framförallt följder för trafiken och ibland kan man i samband med en varning be folk att bege sig utomhus så lite som möjligt. Håll koll på lokala medier eller via KNMI: Länk till KNMI (på nederländska). 

Lokala lagar och sedvänjor

Lag om legitimation Enligt nederländsk lag är alla personer från och med 14 års ålder skyldiga att kunna visa upp en giltig legitimation om polis eller andra särskilda tjänstemän begär det. Det innebär i praktiken att du alltid måste ha med dig en giltig legitimation.

Kungadagen - en populär helgdag! I Nederländerna firar man 'Kungadagen' den 27 april (eller den 26 april i det fall den 27:e infaller på  en söndag), med marknader, konserter och andra evenemang. Speciellt i Amsterdam är firandet mycket stort och det är inte ovanligt att staden är helt avstängd och totalt oframkomlig för biltrafik under firandet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Var noga med att alltid ha fullständig uppsikt över dina värdesaker när du reser och lämna inte dina väskor obevakade. Tyvärr förekommer det att turister blir bestulna på pengar och värdefulla saker när de besöker någon av de större städerna eller kända utflyktsmål. Tjuvarna slår ofta till på Amsterdams centralstation, på spårvagnar eller på tåget mellan Amsterdam och flygplatsen Schiphol. Skulle du råka ut för stölder, så anmäl detta till polisen, tfn: 0900-8844.

Nederländska brottsofferjouren (Slachtofferhulp Nederland, SHN) ger stöd till personer som blivit utsatta för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer, tfn: 0900-0101. 

Trafiksäkerhet

Livlig cykeltrafik
I Nederländerna finns det många och bra cykelbanor och cykelvägar och (el)cykeln är ett populärt transportmedel. Cykelbanor är ofta utmärkta med rödfärgad asfalt och där cyklas det mycket och fort. Som gående är det viktigt att vara uppmärksam: undvik att gå på cykelbanor och se upp när du korsar en cykelbana!

Hälso- och sjukvård

Bland studenter har det senaste året konstaterats en ökning av skabb. Läs mer på hälsoinstitutets (Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu, RIVM) hemsida: Länk till RIVM. (engelska).

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet. Beställ kortet gratis hos Försäkringskassan. Länk till Försäkringskassan

Läs mer om det Europeiska sjukförsäkringskortet: Länk till Europeiska kommissionens webbsida för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Länk till aktuell information om coronaläget (engelska).

In- och utresebestämmelser

Ta med dig passet eller det nationella ID-kortet. Vid identitetskontroll kan du behöva styrka ditt medborgarskap. Passet och det nationella ID-kortet är de enda svenska ID-handlingar som visar medborgarskap.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Länk till Nederländernas ambassad i Sverige för information om in- och utresebestämmelser.

Länk till www.netherlandsandyou.nl  finner du officiell information om inresebestämmelser.

Håll dig uppdaterad via UD Resklar. Länk till information om UD Resklar.

Om något akut inträffar i landet publicerar ambassaden information på denna sida: Länk till aktuell information om Nederländerna.

Resa i landet

Nederländerna är ett till ytan sett litet land. Det är lätt att ta sig runt i landet med tåg, bil och buss. Länk till det nederländska turistrådets hemsida om hur man tar sig runt i landet och vad de senaste turistråden är. 

Det kan vara trångt på vägar och i tåg. Använd länkarna nedan för att kolla trafikläget.

Länk till trafikinformation från ANWB (nederländska).

Reser du med tåg? Länk till Nationale Spoorwegen (NS) trafikinformation (engelska).   

Kolla gärna vädret innan du ger dig ut på vägarna. 

Länk till väderleksrapporter från KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) (nederländska).

Försäkringsskydd

Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att du har tecknat en reseförsäkring eller en hemförsäkring med reseskydd innan resan påbörjas.

Ta även med det europeiska försäkringskortet som du beställer genom Försäkringskassan. Länk till Försäkringskassans webbsida.

Övriga upplysningar

Nödnummer: Det allmänna nödnumret är 112.

Betala med kort/kontanter: Nederländerna strävar att minska kontantbetalningar. Ett betalkort med chip föredras, betalningar med mobil accepteras också på de flesta ställen. OBS! Många affärer accepterar inte betalning med kreditkort (Visa/MasterCard). Länk till mer information om att betala eller ta ut kontanter.  

Länk till ambassadens nödhjälp om olyckan är framme.

Länk till Turistinformation om Nederländerna. 

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer