Meny
  • Svenska

Om utlandet Nederländerna

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 29 juli fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 03 aug 2020, 13.12

Aktuella händelser

Sverige förlänger avrådan mot (icke nödvändiga) resor till Nederländerna. 

UD:s avrådan från resor till Nederländerna förlängs till och med den 12 augusti 2020. Situationen utvärderas löpande och kan komma att förändras. Resenärer uppmanas att noga överväga sin resa, förbereda sig ordentligt, hålla sig välinformerad och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Det kan fortfarande uppstå lokala bestämmelser om restriktioner och karantän som påverkar svenska resenärer. På samma sätt som för resande i Sverige ska du inte resa om du har covid-19-symtom. Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina reseföretag och se över sitt försäkringsskydd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Håll avståndet!

Nederländerna har lättat på en del corona-restriktioner. Det är fortfarande mycket viktigt att iaktta 1,5 meters avstånd och att fortsatt vara extra noga med att tvätta händerna. Läs här vad som gäller.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

14 dagar karantän krävs för samtliga resenärer från Sverige

Samtliga resenärer från Sverige, oavsett hur man reser in i Nederländerna, uppmanas att tillämpa hemkarantän i 14 dagar. Hemkarantän innebär att man stannar inomhus i sitt eget hem, hotell eller i (semester)bostad under 14 dagar och inte har kontakt med andra personer.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Transfer

Krav på 14 dagars karantän för resenärer som reser från Sverige om de lämnar flygplatsen för övernattning. Det finns hotell i direkt anslutning till transitområdet på flygplatsen där man kan övernatta utan att lämna området.

För mer information, klicka här (på engelska) eller ring Nederländska utrikesministeriets konsulära servicenummer: +31 247 247 247

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Corona-frågor: 0800 1351 (från utlandet: +312 0205 1351).

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Munskydd i kollektivtrafiken samt på Schiphol flygplats obligatoriskt

Kollektivtrafik ska undvikas i största möjliga mån. Om man åker kollektivt ska munskydd bäras. Även på Schiphol måste munskydd bäras. Mer information på Frågor & svar här

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Viktiga länkar:

UD och ambassadernas generella råd med anledning av coronaviruset hittar du här.

Ladda gärna ner appen UD Resklar. Tillåt notiser. Anmäl dig till svensklistan här

Information från den nederländska regeringen om det nya coronaviruset. Om reseavrådan för olika länder till Nederländerna, läs mer här

KLM har återupptagit mycket av flygtrafiken. Läs mer här eller ta del av deras Frågor & svar.

SAS senaste reseinformation finner du här. Läs deras Frågor & svar här.

Mer om vilka länder som det flygs till eller inte, hittar du här: IATA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Nederländerna är stabilt.

Terrorism

Nederländska myndigheter bedömer att risken för terroristattentat riktat mot Nederländerna från internationell terrorism är substantiell, vilket innebär den näst högsta nivån på en femgradigskala.

Nederländerna använder en femgradig skala för sannolikheten för terrorattentat: 1. minimal 2. limited 3. significant 4. substantial 5. critical

Den nederländska myndighet som ansvarar för information om terrorismhot och samordning av bekämpandet av terrorism är: National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV) Myndigheten publicerar aktuell information om läget i Nederländerna och gör en bedömning av den aktuella hotbilden.

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Isil i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på Regeringens hemsida

Naturförhållanden och katastrofer

Klimatet i Nederländerna är i allmänhet mildare än i Sverige. Snöfall kan orsaka stora besvär i trafiken.

Delar av Nederländerna ligger under havsnivån. Landet har lång erfarenhet av att skydda sig mot översvämmningar.

Lokala lagar och sedvänjor

Lag om legitimation Enligt nederländsk lag är alla personer från och med 14 års ålder skyldiga att kunna visa upp en giltig legitimation om polis eller andra särskilda tjänstemän begär det. Det innebär i praktiken att du alltid måste ha med dig en giltig legitimation.

Kungadagen - en populär helgdag! I Nederländerna firar man 'Kungadagen' den 27 april (eller den 26 april i det fall den 27:e infaller på  en söndag), med marknader, konserter och andra evenemang. Speciellt i Amsterdam är firandet mycket stort och det är inte ovanligt att staden är helt avstängd och totalt oframkomlig för biltrafik under firandet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Var noga med att alltid ha fullständig uppsikt över dina värdesaker när du reser och lämna inte dina väskor obevakade. Tyvärr förekommer det att turister blir bestulna på pengar och värdefulla saker när de besöker bl.a. Amsterdam. Tjuvarna slår ofta till på Amsterdams Centralstation eller i spårvagnar eller på tåget mellan Amsterdam Centraal och flygplatsen Schiphol. Skulle du råka ut för stölder, så anmäl detta till polisen, tfn: 0900-8844.

Nederländska brottsofferjouren (Slachtofferhulp Nederland, SHN) ger stöd till personer som blivit utsatta för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer, tfn: 0900-0101. 

Trafiksäkerhet

Livlig cykeltrafik
I Nederländerna finns det många och bra cykelbanor och cykelvägar och cykeln är ett populärt transportmedel. Cykelbanor är ofta utmärkta med rödfärgad asfalt och där cyklas det mycket och fort. Som gående är det viktigt att vara uppmärksam: undvik att gå på cykelbanor och se upp när du korsar en cykelbana!

Hälso- och sjukvård

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet. Beställ kortet gratis hos Försäkringskassan. Försäkringskassan

Läs mer om det Europeiska sjukförsäkringskortet: Europeiska kommissionens webbsida för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

In- och utresebestämmelser

 Ta med dig passet eller det nationella ID-kortet. Vid identitetskontroll kan du behöva styrka ditt medborgarskap. Passet och det nationella ID-kortet är de enda svenska ID-handlingar som visar medborgarskap.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För information om in- och utresebestämmelser hänvisas till Nederländernas ambassad i Sverige eller nederländska myndigheter.  På hemsidan www.netherlandsandyou.nl  finner du officiell information om inresebestämmelser.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att du har tecknat en reseförsäkring eller en hemförsäkring med reseskydd innan resan påbörjas.

 

Ta även med det europeiska försäkringskortet som du beställer på Försäkringskassans webbsida.

Övriga upplysningar

Nödnummer Det allmänna nödnumret är 112

Betala med kort/kontanter Det är inte alltid möjligt att betala med kort (Visa/MasterCard) i affärer och restauranger i Nederländerna.

Om olyckan är framme  - vad kan ambassaden hjälpa dig med? Läs mer

Turistinformation om Nederländerna http://www.holland.com/se/tourism.htm

Ambassaden & konsulat