• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 20 maj 2022, 11.45

Aktuella händelser och Covid-19-läge

Lägesbild:

Från och med 23 mars 2022 tar Nederländerna bort alla restriktioner som gällt för att begränsa Covid-19 smittan. Detta gäller:

 • Restauranger och barer får återgå till ordinarie öppettider.
 • På biografer, museer och teatrar behövs inte längre fast sittplats och du behöver inte visa digitalt coronaintyg.
 • Munskydd är inte längre obligatoriskt i kollektivtrafiken och på flygplatser.
 • 1,5 m avstånd behöver inte längre hållas. 
 • Ordinarie öppettider på alla utskänkningsställen.
 • Inga restriktioner på platser inomhus där mer än 500 personer samlas och som inte har en fast plats.
 • Inget tak på hur många som får bjudas hem.
 • Om du testar positivt för covid behöver du vara fem dagar i karantän, förutsatt att du inte har några symptom under 24 timmar.
 • Redan från 15 mars kan alla återgå till arbete på sina arbetsplatser.

Aktuell information om covidsituationen i Nederländerna finns här: länk till information. 

Länk till nederländska regeringens informationssida.

Särskilda inresebestämmelser för resor till Nederländerna:

Från den 23 mars 2022 behövs inga vaccinintyg (EU:s digitala covidintyg) eller testresultat för resor till Nederländerna från annat EU/Schengenland.

Länk till myndigheternas inreseinformation.

Reser du till Sverige från Nederländerna? Dessa inresebestämmelser gäller:

Från och med den 9 februari 2022 behövs inga vaccinintyg (EU:s digitala covidintyg) eller testresultat för resor till Sverige från annat EU/Schengenland.

- - - - - - - 

Are you travelling to Sweden? Link to travel information for Dutch citizens travelling to Sweden.

As of 9 February, there is no need to show a EU Digital COVID Certificate nor negative test result, unless you travel from countries outside the EU/Schengen area.

- - - - - - - 

Råd till svenska resenärer:

Åtgärder vid symptom

Om du befinner dig i Nederländerna och har symptom som skulle kunna tolkas som att du har smittats av coronaviruset, ska du i första hand ta ett självtest. Om det visar att du är smittad ska du ringa 0800-1202 (från mobiltelefon eller utlandet: +31 850 659 063) för att boka tid för test. Om testet är positivt måste du gå i karantän (även om du är vaccinerad). Länk till mer information. För sjukvårdsrådgivning vid milda symptom ring 0800-1351 (från mobiltelefon eller utlandet: +31-202051351). Vid livshotande symptom ring 112.

Invånare i Nederländerna som har ett BSN (burgerservicenummer) och Digi-D (digitalt ID) kan boka tid för test här: länk till att boka test online

Var kan jag hitta mer information?

Ambassaden uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters anvisningar och händelseutvecklingen genom media. Ansvarig myndighet i Nederländerna är hälsomyndigheten Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). På deras hemsida finns information om Covid-19 och dess spridning, samt rekommendationer och åtgärder från myndighetens sida. Länk till RIVM.

Dessutom finns lokal information per region via Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Länk till GGD lokal information per kommun.

- - - - - - -

Viktiga länkar och informationsnummer:

 • Svenska resenärer rekommenderas att ladda ner appen UD Resklar. Tillåt notiser. På detta vis får du direkt information när något händer i landet eller om inresereglerna förändras.
 • Anmäl dig till svensklistan här. Så kan UD nå dig vid en krissituation.
 • För frågor om inresa till Nederländerna, kontakta Nederländernas ambassad i Stockholm.
 • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. Se även Folkhälsomyndighetens råd vid resa.
 • Om du får Covid-19 symptom utomlands ska du inte resa hem förrän du är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
 • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
 • Du som är vaccinerad i Sverige kan hämta ditt EU-covidintyg här: Länk till e-hälsomyndigheten.
- - - - - - - 
 

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Nederländerna är stabilt.

Terrorism

Terrorism är kanske det sista man vill tänk på innan man ger sig ut på resa. Men det är ju tyvärr ett inslag som förekommit på flera håll i Europa. I Nederländerna är det National Coordinator for Security and Counterterrorism, NCTV, som ansvarar för information om terrorismhot och samordning av bekämpandet av terrorism. Besök deras hemsida via denna länk för aktuell information om läget i Nederländerna.
Ambassaden uppmanar svenska resenärer att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på Regeringens hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Klimatet i Nederländerna är i allmänhet mildare än i Sverige. Snöfall kan orsaka stora besvär i trafiken.

Delar av Nederländerna ligger under havsnivån. Landet har lång erfarenhet av att skydda sig mot översvämmningar.

Vid extremt väder kan Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) utfärda en varning enligt en färgskala där "grön" betyder "ingen varning"; "gul" betyder "var uppmärksam, vädret innebär viss risk"; "orange" betyder "var förberedd, vädret kan bli farligt" och "röd" betyder "Varning. Stor risk för skada genom extremt väder". Detta har framförallt följder för trafiken och ibland kan man i samband med en varning be folk att bege sig utomhus så lite som möjligt. 

Lokala lagar och sedvänjor

Corona i Nederländerna

Det är av yttersta vikt att hålla sig uppdaterad på de senaste utvecklingarna i landet runt corona-pandemin. Länk till mer information.  

Lag om legitimation Enligt nederländsk lag är alla personer från och med 14 års ålder skyldiga att kunna visa upp en giltig legitimation om polis eller andra särskilda tjänstemän begär det. Det innebär i praktiken att du alltid måste ha med dig en giltig legitimation.

Kungadagen - en populär helgdag! I Nederländerna firar man 'Kungadagen' den 27 april (eller den 26 april i det fall den 27:e infaller på  en söndag), med marknader, konserter och andra evenemang. Speciellt i Amsterdam är firandet mycket stort och det är inte ovanligt att staden är helt avstängd och totalt oframkomlig för biltrafik under firandet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Var noga med att alltid ha fullständig uppsikt över dina värdesaker när du reser och lämna inte dina väskor obevakade. Tyvärr förekommer det att turister blir bestulna på pengar och värdefulla saker när de besöker bl.a. Amsterdam eller kända utflyktsmål. Tjuvarna slår ofta till på Amsterdams Centralstation eller i spårvagnar eller på tåget mellan Amsterdam Centraal och flygplatsen Schiphol. Skulle du råka ut för stölder, så anmäl detta till polisen, tfn: 0900-8844.

Nederländska brottsofferjouren (Slachtofferhulp Nederland, SHN) ger stöd till personer som blivit utsatta för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer, tfn: 0900-0101. 

Trafiksäkerhet

Livlig cykeltrafik
I Nederländerna finns det många och bra cykelbanor och cykelvägar och cykeln är ett populärt transportmedel. Cykelbanor är ofta utmärkta med rödfärgad asfalt och där cyklas det mycket och fort. Som gående är det viktigt att vara uppmärksam: undvik att gå på cykelbanor och se upp när du korsar en cykelbana!

Hälso- och sjukvård

Speciella regler gäller runt corona. Länk till aktuell information.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet. Beställ kortet gratis hos Försäkringskassan. Försäkringskassan

Läs mer om det Europeiska sjukförsäkringskortet: Europeiska kommissionens webbsida för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

In- och utresebestämmelser

I samband med den pågående corona-pandemin gäller speciella regler och de kan ändras på kort varsel. Håll dig uppdaterad via UD Resklar. Länk till aktuell information.

Ta med dig passet eller det nationella ID-kortet. Vid identitetskontroll kan du behöva styrka ditt medborgarskap. Passet och det nationella ID-kortet är de enda svenska ID-handlingar som visar medborgarskap.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För information om in- och utresebestämmelser hänvisas till Nederländernas ambassad i Sverige eller nederländska myndigheter.  På hemsidan www.netherlandsandyou.nl  finner du officiell information om inresebestämmelser.

Resa i landet

Speciella regler gäller runt corona. Länk till aktuell information.

Nederländerna är ett till ytan sett litet land. Det är lätt att ta sig runt i landet med tåg, bil och buss. Läs gärna på det nederländska turistrådets hemsida om hur man tar sig runt i landet och vad de senaste turistråden är. 

Försäkringsskydd

Under den pågående coronapandemin är det extra viktigt att ha sett över ditt försäkringsskydd. Många reseförsäkringar gäller till exempel inte om landet man befinner sig i har en reseavrådan. Håll därför koll på de snabbt ändrade läget via UD Resklar.

Länk till aktuell information.

Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att du har tecknat en reseförsäkring eller en hemförsäkring med reseskydd innan resan påbörjas.

Ta även med det europeiska försäkringskortet som du beställer på Försäkringskassans webbsida.

Övriga upplysningar

Nödnummer Det allmänna nödnumret är 112

Betala med kort/kontanter Det är inte alltid möjligt att betala med kort (Visa/MasterCard) i affärer och restauranger i Nederländerna.

Om olyckan är framme  - vad kan ambassaden hjälpa dig med? Läs mer.

Turistinformation om Nederländerna http://www.holland.com/se/tourism.htm

Ambassaden & konsulat