• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Beställning av samordningsnummer i Nederländerna

Ansökan om samordningsnummer kan göras på ambassaden. Ansökan skickas sedan vidare till Skatteverket som handlägger ärendet. Handläggningstiden för samordningsnummer är ungefär 4-8 veckor. Observera att samordningsnummer enbart är nödvändigt i det fall ni även kommer att ansöka om svenskt pass för barnet. Gör ni endast en ansökan om namn kan blanketten skickas direkt till folkbokföringen i Sollefteå.

Vid ansökan om samordningsnummder på ambassaden gäller följande:

  • Båda vårdnadshavarna samt barnet ska närvara vid ansökan.

CHECKLISTA SAMORDNINGSNUMMER
Följande obligatoriska dokument ska medtas. Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Blankett SKV 7750

Om anmälan om namn ännu inte gjorts: Ifylld blankett SKV 7750 underskriven av barnets vårdnadshavare. Blanketten finns att ladda ned från Skatteverkets hemsida.   SKV 7750

Vårdnadshavares legitimation

Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller annan giltig fotolegitimation. 

Födelsebevis

Ett födelsebevis med uppgifter om barnet och föräldrarna behövs för att styrka föräldraskapet.

Graviditetsintyg

En kvinna som är folkbokförd i Sverige (eller som har varit folkbokförd i Sverige men som numera är avregistrerad från folkbokföringen) som föder barn utomlands måste kunna styrka att det är hon som fött barnet. För att styrka relationen mor/barn är det inte tillräckligt att enbart visa upp ett födelsebevis, det krävs även ett graviditetsintyg, förlossningsjournal eller dylikt, där det framgår att det är kvinnan som har fött barnet.

Svensk förälders personbevis

Den svenska förälderns nederländska personbevis (Basisregistratie Personen, BRP) från den nederländska kommun där föräldern är folkbokförd. I personbeviset ska den svenska nationaliteten framgå. Personbeviset får ej vara äldre än en månad.

När samordningsnummer är klart meddelas beslut till sökanden. En passansökan måste därefter ske inom tre (3) månader. Om passansökan inte sker inom tre månader annulleras samordningsnumret. Varken påminnelse om tidsfrist eller besked om återkallat samordningsnummer kommer att meddelas sökanden.

Här finns mer information om samordningsnummer.