• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Ansökan om samordningsnummer i Nederländerna

Ansökan görs vid besök på ambassaden och skickas sedan vidare till Skatteverket som handlägger ärendet. Handläggningstiden för samordningsnummer är ungefär 4-6 veckor.

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste ansöka om ett samordningsnummer innan ansökan om svenskt pass eller nationellt identitetskort kan göras. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt. Länk till "Namnanmälan" på Skatteverkets hemsida.

Samordningsnummer kan ha olika status:

  • Aktivt
  • Vilandeförklarat

Ett samordningsnummer blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse inkommit till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om ett samordningsnummer blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder ni er till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och flyttar ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Länk till mer information om samordningsnummer på Skatteverkets hemsida.

Ansöka om samordningsnummer

För att passmyndigheten ska kunna utfärda pass, måste ett barn som är fött utomlands erhålla ett samordningsnummer. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Det är passmyndigheten som beställer ett samordningsnummer. Det är alltså inte du själv som beställer samordningsnummer till ditt barn.

Passmyndigheten får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Ansökan om pass sker i två steg.

Först säkerställer passmyndigheten att barnet är svensk medborgare. Därefter rekvirerar passmyndigheten samordningsnummer från Skatteverket, som är den myndighet som beslutar om samordningsnummer.

När beslut om samordningsnummer erhållits, är det dags att boka tid för passansökan, då bl.a. foto tas och betalning av passansökan görs.

Observera att båda vårdnadshavarna ska närvara vid ansökan om samordningsnummder.

Följande obligatoriska dokument ska medtas. Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

  1. Om anmälan om namn ännu inte gjorts ska denna blankett: Länk till Blankett SKV 7750 på Skatteverkets hemsida fyllas i, skrivas ut och skrivas under av barnets vårdnadshavare.
  2. Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller annan giltig fotolegitimation. 
  3. Ett födelsebevis med uppgifter om barnet och föräldrarna behövs för att styrka föräldraskapet.
  4. En kvinna som är folkbokförd i Sverige (eller som har varit folkbokförd i Sverige men som numera är avregistrerad från folkbokföringen) som föder barn utomlands måste kunna styrka att det är hon som fött barnet. För att styrka relationen mor/barn är det inte tillräckligt att enbart visa upp ett födelsebevis, det krävs även ett graviditetsintyg, förlossningsjournal eller dylikt, där det framgår att det är kvinnan som har fött barnet.
  5. Den svenska förälderns nederländska personbevis (Basisregistratie Personen, BRP) från den nederländska kommun där föräldern är folkbokförd. I personbeviset ska den svenska nationaliteten framgå. Personbeviset får ej vara äldre än en månad.

När samordningsnummer är klart meddelas beslut till sökanden. En passansökan måste därefter ske inom tre (3) månader. Om passansökan inte sker inom tre månader annulleras samordningsnumret. Varken påminnelse om tidsfrist eller besked om återkallat samordningsnummer kommer att meddelas sökanden.

Observera att samordningsnummer enbart är nödvändigt i det fall ni även kommer att ansöka om svenskt pass för barnet. Gör ni endast en ansökan om namn kan blanketten skickas direkt till folkbokföringen i Sollefteå.