• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Gifta sig i Nederländerna

Planerar du att gifta dig och kommer vigseln att äga rum i Nederländerna? Då kan du behöva ett äktenskapscertifikat. Här kan du läsa om hur du går till väga för att skaffa ett sådant. Ambassaden i Haag har inte vigselrätt. Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, se mer information under rubriken "Allmänt om: Gifta sig utomlands" nedan.

Vigsel i Nederländerna
Äktenskapscertifikat kan utfärdas av ambassaden i Haag för svensk medborgare som avser gifta sig i Nederländerna, dock endast om sökanden har hemvist i Nederländerna och är avregistrerad från folkbokföringen i Sverige. För den som är folkbokförd i Sverige utfärdas certifikat av Skatteverket.

Vigsel i Sverige
Svenska medborgare eller personer med annan nationalitet som önskar gifta sig i Sverige skall vända sig till vigselförrättaren eller det lokala skattekontoret på den ort i Sverige där vigseln skall äga rum.

Ansök om ett äktenskapscertifikat
Vid ansökan om äktenskapscertifikat gäller följande:

  • Fyll i och underteckna Skatteverkets blankett 'Äktenskapscertifikat - Ansökan och försäkran (SKV7881)'. Blanketten finner du här. Observera att om båda parter är svenska medborgare utfärdas två      äktenskapscertifikat, och då fyller var och en i en egen blankett.
  • Båda parter måste personligen besöka ambassaden i Haag för att lämna in den ifyllda blanketten och övriga dokument (se nedan). Dokumenten skall vara i original. Länk till ambassadens öppettider
  • Expeditionsavgiften för äktenskapscertifikat erläggs vid ansökningstillfället. Länk till aktuella avgifter
  • Äktenskapscertifikatet kan ställas ut på svenska eller engelska och skickas därefter till den sökandes hemadress. Äktenskapscertifikatet är giltigt i 4 månader efter utställningsdatum.

 Den svenska partnern skall bifoga följande dokument:

1. Pass eller annan giltig fotolegitimation.

2. Personbevis på engelska där båda föräldrarnas namn samt ditt civilstånd framgår. Personbeviset beställs hos Skatteverket och får inte vara äldre än 3 månader.

3. Om den svenska partnern är bosatt och registrerad i Nederländerna måste ett utdrag från kommunen (Basisregistratie Personen (BRP)) uppvisas där det framgår att hen är ogift. Utdraget får ej vara äldre än 3 månader.

Den utländska partnern skall bifoga följande dokument:

1. Pass eller annan giltig fotolegitimation.

2. Utdrag från kommunen (Basisregistratie Personen (BRP)) där det framgår att hen är ogift. Utdraget får ej vara äldre än 3 månader.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Handläggning
Handläggningstiden är vanligtvis ca 2 veckor.

Gifta dig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer