Meny

Om utlandet Nederländerna

Avgifter

Följande ansökningsavgifter gäller när du ansöker om pass vid ambassaden i Haag. Avgiften betalas vid ansökningstillfället. Det går bra att betala med bankkort (med VPay- eller Maestro-logo) eller med kreditkort (VISA eller MasterCard). Vi ser gärna att du betalar med kort. Det är även möjligt att betala kontant i euro. Vi tar inte emot kontantbetalningar i svenska kronor (SEK).

Ansökningsavgifter vid utlandsmyndigheter:

Pass och ID-kort  EURO  motsvarande
Ordinarie pass € 150 (SEK 1600)
Nödpass € 169 (SEK 1800)
Nationellt ID-kort € 150 (SEK 1600)
Utlämnande av pass utfärdat av annan myndighet € 19 (SEK 200)
Körkort    
Utlämnande av körkort  € 42 (SEK 450)
om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige € 19 (SEK 200)
Medborgarskapsärenden    

Anmälan enligt 5 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

€ 16 (SEK 175)

 Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation)

€ 141 (SEK 1500)

 Övrigt

   

 Äktenskapscertifikat

€ 19 (SEK 200)

 Porto (inom NL)

€ 9  

 Levnadsintyg

ingen avgift  

 Samordningsnummer

ingen avgift  

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer