• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Flytta till Nederländerna

Flyttar du från Sverige till Nederländerna? Här är ambassadens tips på vad du kan behöva tänka på och var du kan finna mer information.

Läs på om landet:  

Länk till Reseinformation Nederländerna - råd/information inför resan

Att tänka på när du just har anlänt till Nederländerna:

  • Svenska medborgare behöver inte uppehålls- eller arbetstillstånd i Nederländerna. Som EU-medborgare kan man bo och arbeta här så länge man kan försörja sig själv antingen via arbete eller med egna medel. Läs mer på hemsidan för immigration, "Immigratie- en Naturalisatiedienst": Länk till IND:s hemsida (på engelska).
  • Om du ska stanna i Nederländerna längre än fyra månader ska du registrera dig hos den kommun du är bosatt inom fem dagar efter ankomst. I Nederländerna är det kommunen som har hand om folkbokföringen och de utfärdar nederländska personbevissom kallas BRP (Basisregistratie Personen). För att underlätta registrering i Nederländerna bör du ha med dig ett svenskt s.k. familjeutdrag från Skatteverket i Sverige där även dina föräldrars uppgifter framgår. Notera att utdraget ska vara i original och underskrivet av handläggare på Skatteverket samt försett med deras stämpel. I de flesta fall måste utdraget sedan förses med s.k. apostille från notarius publicus i Sverige för att intyga riktigheten. 
    Länk till Skatteverkets information om dokument som ska visas för utländsk myndighet.  
  • För att arbeta, öppna bankkonto, skaffa internet mm behöver du ett motsvarande personnummer (BSN-nummer). Se under rubriken "Arbete"
  • Skriv in dig hos en husläkare. Se under rubriken "Sjukvård"
  • Se till att du har en giltig ID-handling. Enligt gällande lagstiftning måste alla över 14 år kunna styrka  sin identitet vid kontroll.

Kom ihåg att skriva ut dig

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla flyttning till utlandet hos Skatteverket i Sverige. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer.
Länk till Skatteverket

Arbete

Svenska medborgare behöver inte arbetstillstånd för att arbeta i Nederländerna. Arbetstagare behöver ett burgerservicenummer (BSN) som ungefär motsvarar ett svenskt personnummer.
Länk till information om det nederländska Citizen Service Number (BSN)

Allmän information om att arbeta i Nederländerna:
Länk till "Working in the Netherlands".

Tips på hemsidor med information om att söka jobb för dig som (ännu) inte kan nederländska (ej komplett):
Expatica
Access-NL
Undutchables
JustLanded

Bankkonto

Det kan ta tid och tålamod att skaffa ett bankkonto. Det finns ingen motsvarighet till central folkbokföring i Nederländerna så bankerna vill ofta se olika dokument som man kanske inte har som nyinflyttad. Försök att förklara och fråga om andra dokument kan komma ifråga.

Betala med kort och kontanter

Det är inte alltid möjligt att betala med kreditkort (Visa/MasterCard) i affärer, restauranger eller taxi i Nederländerna. Kolla innan du beställer! Oftast accepteras bankernas egna (bankomat)kort med pinkod. Att omgående skaffa ett nederländskt bankkort är därför praktiskt. Apple-pay, kopplat till nederländskt bankkonto eller svenskt kreditkort, accepteras i allt större utsträckning.

Bostad

Det kan vara svårt att hitta bostad i Amsterdam och andra stora städer i Nederländerna. Det är ofta dyrt och det är vanligt att speciellt ungdomar och studenter delar boende. När man hyr lägenhet genom ett hyresbolag så är det normalt att hyresgästen själv ordnar med golvbeläggning, tapeter och vitvaror så som tvättmaskin, spis, kyl och frys, m.m. Om det finns betalar man ofta extra - tänk på att fråga hyresvärden exakt vad som ingår i hyran.

Husdjur

Information om att ta med husdjur till och från Nederländerna finns på:
Länk till information på Regeringens hemsida. (på engelska)
Länk till Jordbruksverket.se

Körkort och import/export av bil

Regler angående import av fordon till Nederländerna:
Länk till RDW - importing a vehicle 
och export av ett fordon från Sverige:
Länk till Transportstyrelsen - Export och tillfällig registrering
och här finns information om vilka regler som gäller för utländska körkort i Nederländerna:
Länk till RDW om utländska körkort (på engelska).

Förnya svenskt körkort: Länk till ambassadens sida om körkort.

Sjukvård

För läkarvård vid tillfällig vistelse behövs det europeiska sjukförsäkringskortet. Beställ hos Försäkringskassan: Länk till Försäkringskassan. Sjukvård inom EU följer bosättningsland inte nationalitet.

Vid bosättning i Nederländerna är det obligatoriskt enligt gällande lagstiftning att ha en egen bas-sjukvårdsförsäkring hos ett nederländskt försäkringsbolag. Man registrerar sig sedan hos en husläkare dit man vänder sig i första hand vid sjukdom. Husläkaren remitterar till specialistvård.
Länk till mer information om den nederländska sjukförsäkringen (på engelska).
Så snart man är registrerad i Nederländerna för sjukvård behövs ett nederländskt europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) för resa inom EU.

Tandvård

Viss tandvård täcks av bas-sjukvårdsförsäkring. Försäkringen kan utvidgas utöver basförsäkringen för att täcka mer. Kontakta dit nederländska sjukförsäkringsbolag för mer information.

Försäkringar

Tänk på att teckna försäkringar som passar din situation. Kontrollera vad försäkringen täcker. Det är till exempel ovanligt att nederländska hemförsäkringar täcker resor. Kontrollera och teckna eventuellt en särskild reseförsäkring för att få det skydd du behöver. Läs även ovan om nederländska sjukförsäkringen.

Skatt

Information om skatt i Nederländerna finns hos nederländska skatteverket länk till Belastingdienst. Sverige och Nederländerna har ingått ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning: Länk till lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Skola/förskola/barnomsorg

I Nederländerna är barn skolpliktiga från den dag de fyller 5 år fram till året de fyller 16. Kontakta kommunen där du bor för mer information om vilka skolor som finns i kommunen. Det finns ingen svensk skola i Nederländerna men däremot anordnar svenska skolföreningen kompletterande undervisning i svenska för barn på olika platser i Nederländerna. I de flesta större städer finns internationella skolor med undervisning på engelska.
Länk till svenska skolföreningar i NL

Barnomsorg finns endast i privat regi i Nederländerna. Föräldrar kan ha rätt till barnomsorgsbidrag: 
Länk till Belastingdienst - Child care benefit

Svenska Kyrkan i Nederländerna
Svenska Kyrkan i Nederländernas hemsida och nyhetsbrev innehåller mycket information som kan vara både till nytta och nöje för dig som är ny i Nederländerna.
Länk till Svenska Kyrkan Nederländerna

Svenskar och svenska föreningar i Nederländerna

Det finns flera svenska föreningar i Nederländerna. Föreningarna anordnar aktiviteter och ger ut nyhetsbrev och tidningar och förbinder svenskar som bor i Nederländerna.

Det finns även en Facebook-grupp för och av svenskar i Nederländerna. I gruppen kan du utbyta information och få tips om vad som är på gång. Länk till Svenskar i Nederländerna på Facebook

Länkar till ambassadens information

Övriga tips

På dessa hemsidor finns också matnyttig information: