• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Flytta till Nederländerna

Flyttar du från Sverige till Nederländerna? Här är ambassadens tips på vad du kan behöva tänka på och var du kan finna mer information.

Viktiga länkar: 

Reseinformation Nederländerna - råd/information inför resan
Svenska pass och ID-kort
Svenska körkort
Om olyckan är framme - vad kan du få hjälp med?
Svenska organisationer och föreningar i Nederländerna

Att tänka på när du just har anlänt till Nederländerna

  • Svenska medborgare behöver inte uppehålls- eller arbetstillstånd i Nederländerna. Som EU-medborgare kan man bo och arbeta här så länge man kan försörja sig själv antingen via arbete eller med egna medel. Läs mer på IND:s hemsida 
  • Om du ska stanna i Nederländerna längre än fyra månader ska du registrera dig hos den kommun du är bosatt inom fem dagar efter ankomst. I Nederländerna är det kommunen som har hand om folkbokföringen och de utfärdar nederländska personbevissom kallas BRP (Basisregistratie Personen). För att underlätta registrering i Nederländerna bör du ha med dig ett svenskt s.k. familjeutdrag från Skatteverket i Sverige där även dina föräldrars uppgifter framgår. Notera att utdraget ska vara i original och underskrivet av handläggare på Skatteverket samt försett med deras stämpel. I de flesta fall måste utdraget sedan förses med s.k. apostille från notarius publicus i Sverige för att intyga riktigheten. 
    Skatteverkets information om dokument som ska visas för utländsk myndighet.  
  • För att arbeta, öppna bankkonto, skaffa internet mm behöver du ett motsvarande personnummer (BSN-nummer). Se under rubriken "Arbete"
  • Skriv in dig hos en husläkare. Se under rubriken "Sjukvård"
  • Se till att du har en giltig ID-handling. Enligt gällande lagstiftning måste alla över 14 år kunna styrka  sin identitet vid kontroll.

Kom ihåg att skriva ut dig
Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla flyttning till utlandet hos Skatteverket i Sverige. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer.
Skatteverket

Arbete
Svenska medborgare behöver inte arbetstillstånd för att arbeta i Nederländerna. Arbetstagare behöver ett burgerservicenummer (BSN) som ungefär motsvarar ett svenskt personnummer.
Information om det nederländska Citizen Service Number (BSN)

Allmän information om att arbeta i Nederländerna:
Working in the Netherlands

Tips på hemsidor med information om att söka jobb för dig som (ännu) inte kan nederländska (ej komplett):
Expatica
Access-NL
Undutchables
JustLanded

Bankkonto
Det kan ta tid och tålamod att skaffa ett bankkonto. Det finns ingen motsvarighet till central folkbokföring i Nederländerna så bankerna vill ofta se olika dokument som man kanske inte har som nyinflyttad. Försök att förklara och fråga om andra dokument kan komma ifråga.

Betala med kort och kontanter
Det är inte alltid möjligt att betala med kreditkort (Visa/MasterCard) i affärer, restauranger eller taxi i Nederländerna. Kolla innan du beställer! Oftast accepteras bankernas egna (bankomat)kort med pinkod. Att omgående skaffa ett nederländskt bankkort är därför praktiskt. Apple-pay, kopplat till nederländskt bankkonto eller svenskt kreditkort, accepteras i allt större utsträckning.

Bostad
Bostad i Amsterdam och andra stora städer i Nederländerna är ofta dyrt och det är vanligt att speciellt ungdomar och studenter delar boende. När man hyr lägenhet genom ett hyresbolag så är det normalt att hyresgästen själv ordnar med golvbeläggning, tapeter och vitvaror så som tvättmaskin, spis, kyl och frys, m.m.

Husdjur
Information om att ta med husdjur till och från Nederländerna finns på:
www.government.nl
www.jordbruksverket.se

Körkort och import/export av bil
Regler angående import av fordon till Nederländerna:
RDW - importing a vehicle 
och export av ett fordon från Sverige:
Transportstyrelsen - Export och tillfällig registrering
och här finns information om vilka regler som gäller för utländska körkort i Nederländerna:
RDW Using a foreign driving licence after becoming a resident of the Netherlands

Förnya svenskt körkort:
Läs mer på ambassadens sida om körkort.

Sjukvård
För läkarvård vid tillfällig vistelse behövs det europeiska sjukförsäkringskortet som man får från Försäkringskassan. Sjukvård inom EU följer bosättningsland inte nationalitet.

Vid bosättning i Nederländerna är det obligatoriskt enligt gällande lagstiftning att ha en egen bas-sjukvårdsförsäkring hos ett nederländskt försäkringsbolag. Man registrerar sig sedan hos en husläkare dit man vänder sig i första hand vid sjukdom. Husläkaren remitterar till specialistvård.
Information om den nederländska sjukförsäkringen
Så snart man är registrerad i Nederländerna för sjukvård behövs ett nederländskt europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) för resa inom EU.

Tandvård
Viss tandvård täcks av bas-sjukvårdsförsäkring. Försäkringen kan utvidgas utöver basförsäkringen för att täcka mer. Kontakta dit nederländska sjukförsäkringsbolag för mer information.

Försäkringar
Tänk på att teckna försäkringar som passar din situation. Kontrollera vad försäkringen täcker. Det är till exempel ovanligt att nederländska hemförsäkringar täcker resor. Kontrollera och teckna eventuellt en särskild reseförsäkring för att få det skydd du behöver.

Skatt
Information om skatt i Nederländerna finns hos nederländska skatteverket Belastingdienst.
Sverige och Nederländerna har ingått ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning:
Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Skola/förskola/barnomsorg
I Nederländerna är barn skolpliktiga från den dag de fyller 5 år fram till året de fyller 16. Kontakta kommunen där du bor för mer information om vilka skolor som finns i kommunen. Det finns ingen svensk skola i Nederländerna men däremot anordnar svenska skolföreningen kompletterande undervisning i svenska för barn på olika platser i Nederländerna. I de flesta större städer finns internationella skolor med undervisning på engelska.
Kontaktuppgifter till svenska skolföreningar i NL

Barnomsorg finns endast i privat regi i Nederländerna. Föräldrar kan ha rätt till barnomsorgsbidrag: 
Belastingdienst - Child care benefit

Svenska Kyrkan i Nederländerna
Svenska Kyrkan i Nederländernas hemsida och nyhetsbrev innehåller mycket information som kan vara både till nytta och nöje för dig som är ny i Nederländerna.
Svenska Kyrkan Nederländerna

Svenskar och svenska föreningar i Nederländerna
Det finns flera svenska föreningar i Nederländerna. Föreningarna anordnar aktiviteter och ger ut nyhetsbrev och tidningar och förbinder svenskar som bor i Nederländerna.

Det finns även en Facebook-grupp för och av svenskar i Nederländerna. I gruppen kan du hitta utbyta information och få tips om vad som är på gång.
Svenskar i Nederländerna på Facebook

Övriga tips
På dessa hemsidor finns också matnyttig information:
Working and living in the Netherlands
Belastingdienst - Moving to the Netherlands
Study in Holland
Learn Dutch
New to Holland - ZorgWijzer
europa.eu - Bo utomlands
Access NL
Expatica
Expat Center
Nederländska ambassaden i Stockholm