• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Förnyelse av svenskt körkort

För att få förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader.

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste du förnya körkortet. Om du då är permanent bosatt i Nederländerna eller ett annat land inom EES* ska körkortet bytas ut till ett körkort från det landet. Om du däremot är permanent bosatt i ett land utanför EES gäller reglerna för det landet.

Tillfälligt utomlands
Du som är folkbokförd i Sverige men tillfälligt befinner dig utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa, kan fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat.

Läs om hur du förnyar ditt körkort på Transportstyrelsens webbplats.

*EES-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.