Svenska och skandinaviska organisationer och föreningar

På den här sidan hittar du information om organisationer och föreningar i Nederländerna med anknytning till Sverige.

Business Sweden

Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB Den Haag
Tel: +31- (0)70 302 20 50
Fax: +31-(0)70 363 27 22
E-post: netherlands@business-sweden.se
Länk till hemsida: Business Sweden

VisitSweden

E-post: office.nl@visitsweden.com
Länk till hemsida: VisitSweden

Svenska Handelskammaren - Swedish Chamber of Commerce 

Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
Tel: +3120 3203226
E-post: info@swedishchamber.nl
Länk till hemsida: Svenska Handelskammaren

Swedish Chamber Young Professionals

Länk till hemsida: Young Professionals

Svenska Kyrkan i Nederländerna

Tel: +31-(0)6 23 33 36 33
E-post: rotterdam@svenskakyrkan.se
Länk till hemsida: Svenska Kyrkan i Nederländerna

Svenska Klubben Nederländerna

E-post: sekreterare@svenskaklubben.nl
Länk till hemsida: Svenska Klubben Nederländerna

Svensk-nederländska föreningen - Zweeds-Nederlandse vereniging

E-post: secretaris@znver.nl
Länk till hemsida: Svensk-nederländska föreningen

SWEA - Swedish Women's Educational Association

E-post: sweahollandordforande@gmail.com
Länk till hemsida: SWEA

Svenska Skolföreningen i Nederländerna

E-post: svenskaskolannl.sekr@gmail.com
Länk till hemsida: Svenska skolföreningen i Nederländerna

Svenska Skolföreningen i Wassenaar

E-post: svenskaskolforeningen.wassenaar@gmail.com

Svenska Golfklubben i Nederländerna

Länk till hemsida: Svenska Golfklubben i Nederländerna

Cornelis Vreeswijk Föreningen

E-post: info@cornelisvreeswijk.nl
Länk till hemsida: Cornelis Vreeswijk Föreningen

Folkdansföreningen Lillan

E-post: lillan@hetnet.nl
Länk till hemsida: Folkdansföreningen Lillan

Facebookgrupp svenska mammor i Nederländerna

Länk till facebooksida: Föreningen svenska mammor

Föreningen Svenskar i världen - SVIV

Länk till hemsida: Svenskar i världen

Skandinaviska föreningar:

Scandinavisch Koor 
Länk till hemsida: Scandinavisch Koor

Scandinavische vereniging Twente
Länk till hemsida: Scandinavische vereniging Twente

Scandinavische vereniging Groningen
Länk till hemsida: Scandinavische vereniging Groningen

Scandinavische vereniging Fryslân
Länk till hemsida: Scandinavische Vereniging Fryslân

Scandinavische Studievereniging Nordom
Spuistraat 134, 6e etage 1012 VB Amsterdam
E-post: info@nordom.nl
Länk till hemsida: Scandinavische Studievereniging Nordom

Senast uppdaterad 18 aug 2022, 13.48