Svenska och skandinaviska organisationer och föreningar

På den här sidan hittar du information om organisationer och föreningar i Nederländerna med anknytning till Sverige.

Business Sweden
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB Den Haag
Tel: +31- (0)70 302 20 50
Fax: +31-(0)70 363 27 22
E-post:
netherlands@business-sweden.se
Hemsida
Business Sweden

VisitSweden
E-post:
office.nl@visitsweden.com
Hemsida
VisitSweden

Svenska Handelskammaren
De Ruyterkade 5
1013 AA Amsterdam
Tel: +31 (0)20 3203226
Fax: +31 (0)20 6240777
E-post:
info@swedishchamber.nl
Hemsida
Svenska Handelskammaren

Swedish Chamber Young Professionals
De Ruyterkade 5
1013 AA Amsterdam
Tel: +31 (0)20 3203226
Fax: +31 (0)20 6240777
E-post:
info@swedishchamber.nl
Hemsida
Young Professionals

Svenska Kyrkan i Nederländerna
Tel: +31-(0)10 241 01 39
E-post: rotterdam@svenskakyrkan.se
Hemsida
Svenska Kyrkan i Nederländerna

Svenska Klubben Nederländerna
E-post: sekreterare@svenskaklubben.nl
Hemsida Svenska Klubben Nederländerna

Svensk-nederländska föreningen
E-post: secretaris@znver.nl
Hemsida
Svensk-Nederländska föreningen

SWEA - Swedish Women's Educational Association
E-post: sweahollandordforande@gmail.com
Hemsida
SWEA

Svenska Skolföreningen i Nederländerna
E-post: svenskaskolannl.sekr@gmail.com
Hemsida
Svenska skolföreningen i Nederländerna

Svenska Skolföreningen i Wassenaar
E-post: svenskaskolforeningen.wassenaar@gmail.com
Facebook:
Svenska skolföreningen i Wassenaar

Svenska Golfklubben i Nederländerna
Hemsida
Svenska Golfklubben i Nederländerna

Cornelis Vreeswijk Föreningen
E-post: info@cornelisvreeswijk.nl
Hemsida
Cornelis Vreeswijk Föreningen

Folkdansföreningen Lillan
E-post: lillan@hetnet.nl
Hemsida Folkdansföreningen Lillan

Föreningen svenska mammor
Hemsida
Föreningen svenska mammor

Föreningen svenskar i världen
Hemsida Svenskar i världen

Skandinaviska föreningar:

Scandinavisch Koor 
Hemsida Scandinavisch Koor

Scandinavische vereniging Twente
Hemsida Scandinavische vereniging Twente

Scandinavische vereniging Groningen
Hemsida Scandinavische vereniging Groningen

Scandinavische vereniging Fryslân
Hemsida: Scandinavische Vereniging Fryslân

Scandinavische Studievereniging Nordom
Spuistraat 134, 6e etage 1012 VB Amsterdam
E-post: info@nordom.nl
Hemsida Scandinavische Studievereniging Nordom

Senast uppdaterad 19 mar 2018, 10.38