Om utlandet Nederländerna

Pass och id-kort i Nederländerna

Behöver du ett nytt svenskt pass eller ett nationellt id-kort? Vi har ett begränsat antal tider i och med de försiktighetsåtgärder som vi följer och vill hjälpa de som har störst behov först.

Sveriges Ambassad i Haag har just nu längre väntetid än vanligt för att ansöka om pass eller nationellt ID-kort. Ambassaden har ingen reservlista för passansökningar utanför bokningssystemet. Redan avbokade tider blir lediga direkt för andra att boka. Den som redan har en bokad tid och får förhinder, tänk på att avboka tiden i så god tid som möjligt.

Den 25 november 2021 publiceras nya tider för månaderna december 2021, januari och februari 2022 i bokningssystemet. Om det inte syns några bokningsbara tider betyder det att tiderna redan har bokats. Läs mer om varför det kan vara svårt att hitta en tid här.

Handläggningstiden för nya pass påverkas inte. Förutsatt att ansökan är komplett vid besöket på ambassaden tar det 2-4 veckor innan passet är klart. Klicka här för information om dagar och tider när pass kan hämtas på ambassaden. Under dessa tider behöver du inte boka tid för att hämta ut passet.

Vi vill särskilt uppmana till att enbart du som har ett pass eller id-kort vars giltighetstid löper ut inom den närmaste månaden bokar en tid i nuläget. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle angående tidsbokning om ditt ärende inte är brådskande.

För ansökan gäller olika procedurer för barn och vuxna. 

VILKA DOKUMENT SKA TAS MED VID PASSANSÖKAN - VUXNA (över 18 år)
 • Giltig fotolegitimation - pass, nationellt id-kort eller körkort från Sverige eller Nederländerna
 • Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" – ifylld i förväg
 • Giltigt personbevis (BRP) eller uppehållstillstånd – om du är bosatt i Nederländerna ska BRP i original med stämpel och underskrift uppvisas samt den svenska nationaliteten ska framgå. Dokumentet ska inte vara äldre än en månad.
För mer detaljerad information om de olika punkterna samt för online tidsbokning - se här.
 
VILKA DOKUMENT SKA TAS MED VID PASSANSÖKAN - BARN (under 18 år)
 • Giltig fotolegitimation - pass, nationellt id-kort eller körkort från Sverige eller Nederländerna
 • Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" – ifylld i förväg
 • Giltigt personbevis (BRP) eller uppehållstillstånd – om du är bosatt i Nederländerna ska BRP i original med stämpel och underskrift uppvisas samt den svenska nationaliteten ska framgå. Dokumentet ska inte vara äldre än en månad.
 • Blanketten "Vårdnadshavares medgivande" – ifylld i förväg
 • Vårdnadshavares giltiga fotolegitimation
För mer detaljerad information om de olika punkterna samt för online tidsbokning - se här.

 

 
Besöksregler i samband med COVID-19
För att minska risken för smittspridning med anledning av Corona-pandemin gäller vissa särskilda regler vid besök på ambassaden:
 • Enbart en sökande tas emot på ambassaden vid ansökningstillfället. Undantagna är minderåriga samt personer som behöver assistans.
 • Var vänlig att tvätta händerna noggrant INNAN ni går in i receptionen. WC finns till vänster om entren.
 • Det är extra viktigt att komma i tid till bokat möte. Sökande som kommer för sent kan inte tas emot utan får boka ny tid.
 • Var vänlig vänta utanför ambassadens väntrum tills du blir inkallad. Du kan ombes att vänta nere om det är för många väntande. Var vänlig respektera att vi gör allt för att undvika osäkra situationer. 
Vi ber om er förståelse för gällande regler och att ni följer dem.