• Svenska

Om utlandet Namibia

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För inresa till Namibia från länder där risk för gula febernsmitta finns, krävs fr.o.m. den 15 juli 2016 uppvisande av intyg som bekräftar att resenären vaccinerats mot gula febern. I övrigt rekommenderas resenärer att kontakta sin läkare eller en vaccinationsklinik för information om lämpliga vaccinationer.  

Har du frågor angående vaccinationer vänligen kontakta Vaccin.se 

Alla besökare som reser till Namibia måste ha ett pass som är giltigt minst 6 månader från den planerade utresedagen från Namibia. Desstuom måste passet ha minst 2 tomma sidor för instämpling av inrese- respektive utresevisering. Dessutom måste alla besökare ha en gilitgt returbiljett från Namibia.

Svenska medborgare erhåller visering vid inresan för turist besök. Denna visering kan vara giltigt i 90 dagar men det är upp till passkontrollen vid inresan att bestämma hur länge du kan stanna. Be särskilt om 90 dagar och kontrollora med en gång hur lång visering (tidsperiod för vistelsen) du fick instämplat i passet. Du kan ansöka om förlängning av din visering - innan den löpt ut - hos Ministry of Home Affairs +264 (0)61 292 2111.

Om du skall arbeta i Namibia måste du har fått klart med ditt arbetstillstånd / visering innan du reser in i landet.  

Regler för resa med barn under 18 år

Resa med barn under 18 år gäller att alla barn måste ha ett verifierat fullständigt födelsebevis förutom ett giltigt pass när de reser in och ut ur Namibia samt ett föräldramedgivande från den ena eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna att de givit sitt/sina tillstånd till att barnet får resa i sällskap med berörd person.   Förutom medgivande och personbevis för barnet krävs andra dokument, t.ex. attesterad kopia av icke-medföljande förälders passhandling.  

Ytterligare vägledning via namibiska myndigheter 

Namibia accepterar nu dubbelt medborgarskap om man är född i landet

 

Senast uppdaterad 03 apr 2024, 13.48