Meny
  • Svenska

Om utlandet Namibia

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Även i Namibia har flera sjukdomsfall konstaterats.

The President, HE. Dr. Hage Geingob utlyste den 17 mars 2020 ett s.k. ”national state of emergency” i Namibia med anledning av situationen med Coronaviruset.

The President, HE. Dr. Hage Geingob har den 17 september 2020 utlyst att den s.k. ”national state of emergeny” i Namibia förfaller midnatt den 17 september 2020. 

Från och med den 18 september 2020 kommer det att utfärdas det nya direktiven från ”Ministry of Health & Social Services”.

Alla uppmanas att hålla sig informerade om vilka regler som gäller och bör följa de bestämmelser som utfärdas av ”Ministry of Health & Social Services”.

Namibiska regeringens hemsida; http://gov.na/

Ministry of Health & Social Services; http://www.mhss.gov.na/

Ett nationellt informationsnummer i Namibia har öppnats dit allmänheten kan vända sig med frågor: 0800100100.

Alla uppmanas att hålla socialt avstånd, undvika folkmassor, tvätta händer med tvål och rinnande vatten, undvika beröring av ansikten och hålla sig borta från andra människor när de är sjuka.

De viktigaste symtomen på COVID-19 är feber, hosta och andningssvårigheter.

 Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Namibia. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Namibias ambassad i Stockholm eller på andra orter.

Vänligen observera att situationen kan ändras mycket snabbt och att lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med vad centrala myndigheter och officiellt publicerad information gör gällande.

Flertalet afrikanska länder inför nu inreserestriktioner med bl.a. obligatorisk hemkarantän för resenärer från Sverige, även om inga symptom uppvisas vid inresa. För frågor om vad som gäller inresa i specifika fall hänvisas till Namibiska ambassader. Kontakta din resebyrå eller ditt flygbolag om du är osäker på hur flyg i regionen påverkas.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset här. 

Att tänka på inför och under resor samt vistelser utomlands under osäkra tider: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/stor-osakerhet-nar-det-galler-utlandsresor/

Svenskar som besöker Namibia uppmanas att ladda ner appen UD Resklar (och aktivera pushnotiser) samt anmäla sig till Svensklistan.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +4684059200. För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: +4684055005.

Det är viktigt att resenärer bl.a. kontrollerar sin reseförsäkring inför ev. avresa från Sverige. 

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. 

Svenska utrikesdepartementet avråder från att resa till följande länder.  

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

 Allmänna säkerhetsläget

Besökare bör vara vaksamma med brottslighet vad gäller bil- och hus inbrott samt rån på personer.  Bär inte alltför många värdesaker.

Kontrollera att bildörrarna låses då värdesaker stjäls från bilar medan de stannar vid trafikljus etc.  Var uppmärksamma, öppna inte fönsterna för mycket, och stoppa inte för vem som helst på vägen.

Namibia har en extremt hög trafik olycksfrekvens.  Förarna bör vara uppmärksamma, hålla hastighetsgränsen, var försiktg vid omkörningar, använda säkerhetsbälten och undvika att köra på natten om möjligt.

Håll också öga på djur, särskilt betande boskap på vägen, men även vilda djur som Warthogs och Kudu.

Namibia är ett öken land, och vatten conservation är ett stort problem.   Under många år med mycket begränsat regnfall gäller strikta vattenbegränsningar.

In och utresebestämmelser

För inresa till Namibia från länder där risk för gula febernsmitta finns, krävs fr.o.m. den 15 juli 2016 uppvisande av intyg som bekräftar att resenären vaccinerats mot gula febern.

Har du frågor angående vaccinationer vänligen kontakta Vaccin.se https://www.vaccin.se/

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Den namibiska ambassaden i Stockholm

Det namibiska inrikesministeriet

Ambassaden vill passa på att påminna om möjligheten att anmäla sin närvaro i landet.

Senast uppdaterad 23 sep 2020, 15.59
Ambassadens reseinformation