• Svenska

Om utlandet Namibia

Aktuella händelser

Ny virusvariant påverkar flyg från Sydafrika

Det pågår ett utbrott av en ny variant av Covid-19-viruset i Sydafrika (B 1.1.529). Hittills har ett antal flyg från Sydafrika till Europa stoppats och det är svårt att förutsäga om ytterligare åtgärder av detta slag kommer att vidtas. Svenskar i Sydafrika, Namibia, Botswana och Lesotho bör därför följa utvecklingen noga och att se över sina hemresemöjligheter, hellre förr än senare då förändringar kan ske med kort varsel. 

Läs mer om utvecklingen i Sydafrika på reseinformation för Sydafrika på Sweden Abroad

Ändringar i inreseförbudet för personer bosatta i Namibia

Från och med den 8 november 2021 hävdes inreseförbudet till Sverige för utländska medborgare boende i Namibia.

Regeringen har beslutat att Namibia tas bort från listan över länder där personer bosatta i de särskilt utpekade länderna är generellt undantagna från inreseförbudet, detta enbart på den grunden att han eller hon är bosatt där.

Det innebär att inreseförbud återinförs för personer bosatta i Namibia. Övriga undantag från inreseförbudet kommer även fortsättningsvis vara tillämpliga på personer som är bosatta i Namibia. Beslutet gäller från och med den 7 december.

Ändringarna sker med anledning av en uppdatering av EU:s rekommendationer avseende inresor från tredjeland som baseras på uppgifter från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC).

Om resande inte är undantagen viseringskravet, måste resande söka en Schengen visering på Finska Ambassaden i Windhoek.

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information HÄR.

Svenskar i landet uppmanas att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner appen UD Resklar och i applikationen slå på pushnotiser för det land man befinner sig i.

Senast uppdaterad 02 dec 2021, 15.57
Ambassadens reseinformation
01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer