Meny
  • Svenska

Myanmar

Reseinformation Myanmar

Senast uppdaterad 20 mar 2019, 02.41

Aktuella händelser

Allmänna säkerhetsläget

Det förekommer sedan länge väpnade konflikter mellan regeringen och etniska minoriteter i Kachin-staten och norra delen av Shan-staten. 

Resenärer i landet uppmanas att hålla sig noga underrättade om situationen i landet och att följa lokala myndigheters instruktioner. Säkerhetsläget kan förändras med kort varsel. Nödvändigheten av resor till områden där våldsyttringar rapporterats bör noga övervägas. Största försiktighet bör iakttas, särskilt på platser med stora folksamlingar.

Det finns ett flertal områden i landet som resenärer inte tillåts resa till och vissa restriktioner gäller även för de områden dit resenärer får åka. För ytterligare information gällande detta läs vidare på hemsidan för turismministeriet,  Ministry of Hotels and Tourism, alternativt kontakta Myanmars ambassad.

Terrorism

Myanmar har erfarit ett antal sporadiska bombattentat, även om bombattentaten de senaste åren har varit småskaliga. Bombattentat har framför allt riktats mot offentliga byggnader men attentaten har också riktats mot platser där resenärer vistas såsom allmänna transportmedel och festivaler. Större attentat har också ägt rum. I april 2010 exploderade flera bomber i Yangon under nyårsfirandet och skadade över 170 personer.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på Regeringskansliets hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Information om bla. stormar och cykloner kan erhållas från tex. Severe Weather Information Centre.

Myanmar ligger även i riskzonen för jordbävningar. Aktuell information om jordbävningar kan hämtas från Global Disaster Alert and Coordination System och geologiska institut som tex. USGS.

För information om den aktuella vädersituationen hänvisas till Myanmars Department of Meteorology and Hydrology.

In- och utresebestämmelser

Kontrollera de aktuella inrese-bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För ytterligare information om in- och utresebestämmelser efterhör med närmaste ambassad, exempelvis Myanmars ambassad i London.

Passet bör vara giltigt i minst sex månader vid inresa till Myanmar.

Hälso- och sjukvård

Zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.
I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.  

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök på landsbygden kan det ofta vara lämpligt för kvinnor att inte bära kläder som lämnar axlarna bara etc. Synen på vad som är en lämplig klädsel kan för en svensk te sig relativt konservativ. 

Exempel på företeelser som är straffbara enligt myanmarsk lag:

  • Fotografering av militärpersonal och regeringsbyggnader
  • Medtagande av religiösa föremål ut ur eller in i landet utan intyg från Myanmars myndigheter
  • Köra bil i Myanmar utan nationellt körkort
  • Användning samt in- eller utförsel av droger
  • Öppet åskådliggörande av homosexualitet

Kriminalitet och personlig säkerhet

Trafiksäkerhet

Fotgängare uppmanas till försiktighet när de promenerar längs med och korsar gator.

Försäkringsskydd

Det är mycket viktigt att teckna en reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige. Se också till att reseförsäkringen täcker oväntade förluster och utgifter; till exempel inställda flyg, förlorat bagage, stulna pengar eller kort samt förlust av pass.

Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta SOS. De förser då sjukhuset med en kostnadsgaranti.  Vård som inte är livshotande inleds ofta inte förrän sjukhuset har fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Resa i landet

Dollar går att använda som betalningsmedel på de flesta ställen och är den valuta som är mest accepterad tillsammans med den lokala valutan Kyats. Dollarsedlar måste ofta ibland vara hela och ovikta för att accepteras. Dollarn är också den mest attraktiva valutan vid växling till den lokala valutan. Tillgången till elektricitet i Myanmar är begränsad och strömavbrott är vanligt förekommande.

Inrikesflyg

Incidenter vid inrikesflyg i Myanmar har rapporterats. Även i samband med det ökande antalet turister i landet har säkerhetsstandarden vid inrikesflyg ifrågasatts.

Svensk representation

Sverige har ingen ambassad i Myanmar. Svenskar kan vända sig till Sveriges honorärkonsul i Yangon om de skulle behöva konsulär assistans. För kontaktuppgifter, se sidan Ambassaden & konsulat. Konsulatet har inte bemyndigande att utfärda provisoriska pass. Om du förlorat ditt pass och måste resa omgående kan du vända dig till brittiska ambassaden i Yangon för att ansöka om ett ETD (European Travel Document).