Meny
  • Svenska

Om utlandet Myanmar

Reseinformation Myanmar

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Myanmar - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till följande områden i Myanmar: delstaten Kachin, med undantag för städerna Myitkyina, Bhamo och Putao samt norra delen av delstaten Shan. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till delstaten Rakhine med undantag för staden Sittwe och södra Rakhine (kommunerna Kyaukpyu, Ramree, Munaung, Toungup, Thandwe och Gwa).

UD avråder också från icke nödvändiga resor till kommunen Paletwa i södra delen av delstaten Chin.

Beslut om avrådan togs 20 december 2019. Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 28 sep 2020, 09.34

Aktuella händelser

Förlängd avrådan för länder utanför EU, EES och Schengenområdet

UD beslutade den 26 augusti 2020 att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till Myanmar till den 15 november 2020. Läs mer om avrådan här.

COVID-19 - in-och utresebestämmelser Myanmar

Sedan den 29 mars mars utfärdas inte längre några visum för Myanmar, förutom till ackrediterade diplomater, FN-personal bosatt i Myanmar och besättning på flyg och båtar som trafikerar Myanmar. Utländska medborgare som måste besöka Myanmar av särskilda skäl kan kontakta Myanmars ambassader för möjligt undantag. 


Information om flygresor 

Sedan den 1 april tillåts inga inkommande kommersiella passagerarflygningar, vilket gör att det inte heller går några kommersiella passagerarflyg från Myanmar längre. ”Relief flights”, fraktflyg och medicinsk evakuering undantas.

Repatrieringsflyg

Myanmar Airways International, Myanmar National Airlines, Korean Air och All Nippon Air arrangerar repatrieringsflyg i september. Kontakta flygbolagen direkt för information om biljetter och flygtider.  


Om COVID-19 i Myanmar

Den 23 mars bekräftades de första fallen av Covid-19 i Myanmar. Aktuella uppdateringar från Myanmars hälsoministerium kring situationen finns här. 

Utbredd smittspridning råder i Yangon, regionen Rakhine i nordvästra Myanmar och på enskilda platser i övriga landet. I merparten av Yangon och hela Rakhine uppmanas befolkningen stanna hemma, med undantag för transport till och från arbetet, nödvändig handling (en person per hushåll), sjukvårdsbesök etc. Privatpersoner får inte lämna Yangon med undantag för särskilt angelägna ärenden och omfattande restriktioner för inrikes resor råder. Utegångsförbud råder nattetid 00-04 i hela landet. Regionala och lokala myndigheter utfärdar egna påbud för att minska smittspridningen. I flera delar av landet, inklusive Yangon, råder tvingande regler att bära munskydd. Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om situationen och att följa lokala myndigheters regler och rekommendationer.

 Allmänt om COVID-19

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att följa händelseutvecklingen, följa lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheterna kan vidta spridningsreducerade åtgärder. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande.

Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:
Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

WHO:s webbplats finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Information om läget i Myanmar finns på hälsoministeriets hemsida.

Allmänna säkerhetsläget

Det förekommer sedan länge väpnade konflikter i flera delar av landet. Under senare år har de väpnade konflikterna varit särskilt intensiva i staterna Rakhine, Kachin norra delen av Shan och kommunen Paletwa i södra Chin. Under 2019 har strider även skett i närheten av turistmålet Mrauk-U i Rakhine.

Resenärer i landet uppmanas att hålla sig noga underrättade om situationen i landet och att följa lokala myndigheters instruktioner. Säkerhetsläget kan förändras med kort varsel. Nödvändigheten av resor till områden där våldsyttringar rapporterats bör noga övervägas. Största försiktighet bör iakttas, särskilt på platser med stora folksamlingar.

De väpnade konflikterna har även medfört omfattande spridning av minor och ammunition. Explosionsrisk finns i områden med tidigare eller pågående konflikt, vilket avspeglas i lokala myndigheters råd och restriktioner.

Det finns ett flertal områden i landet som resenärer inte tillåts resa till och restriktioner gäller även för de områden dit resenärer får åka. För ytterligare information gällande detta läs vidare på hemsidan för turismministeriet, Ministry of Hotelsand Tourism, alternativt kontakta Myanmars ambassad.

Terrorism

Myanmar har erfarit ett antal sporadiska bombattentat, även om bombattentaten de senaste åren har varit småskaliga. Bombattentat har framför allt riktats mot offentliga byggnader men attentaten har också riktats mot platser där resenärer vistas såsom allmänna transportmedel och festivaler. Större attentat har också ägt rum. I april 2010 exploderade flera bomber i Yangon under nyårsfirandet och skadade över 170 personer.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism påRegeringskansliets hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Information om bla. stormar och cykloner kan erhållas från tex. Severe Weather Information Centre.

Myanmar ligger även i riskzonen för jordbävningar. Aktuell information om jordbävningar kan hämtas från Global Disaster Alert and Coordination System och geologiska institut som tex. USGS.

För information om den aktuella vädersituationen hänvisas till Myanmars Department of Meteorology and Hydrology.

In- och utresebestämmelser

Kontrollera de aktuella inrese-bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För ytterligare information om in- och utresebestämmelser efterhör med närmaste ambassad, exempelvis Myanmars ambassad i London.

Passet bör vara giltigt i minst sex månader vid inresa till Myanmar.

Hälso- och sjukvård

Denguefeber
Denguefeber är ett virus som sprids via myggor. Uppsök sjukvård vid tecken på hög feber, värk, utslag och rodnad i ansiktet som inte går över inom tre timmar.Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Folkhälsomyndighetens hemsida

Zikavirus
Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.
Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida
Folkhälsomyndighetens hemsida.

Malaria
Malaria är ett virus som sprids via myggor, det förekommer i Myanmar främst i djungeln.Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Folkhälsomyndighetens hemsida

Japansk hjärninflammation
Det finns risk för japansk hjärninflammation i vissa områden, framför allt under perioden april till och med oktober. Eftersom risken för resenärer vanligtvis är låg rekommenderas vaccination i första hand vid vistelse under en längre tid (dvs längre än 3-4 veckor).

Rabies
Rabies är en allvarlig virussjukdom som finns bland däggdjur och kan överföras till människa genom saliv eller bett. Det bästa sättet att skydda sig mot rabies är att undvika klappa hundar, katter och andra däggdjur.

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök på landsbygden kan det ibland vara lämpligt för kvinnor att inte bära kläder som lämnar axlarna bara etc. Synen på vad som är en lämplig klädsel kan för en svensk te sig relativt konservativ. 

Vid besök i buddhistiska tempel ska både män och kvinnor vara barfota och bära kläder som täcker knän och axlar. Vid ett flertal tillfällen har personer som bär synliga buddhatatueringar utvisats ur landet.

I april 2019 anmäldes en utländsk medborgare till polisen för förtal efter att ha lämnat kritiska kommentarer om ett hotell på TripAdvisor. I dessa fall frihetsberövas personen till dess att saken är utredd, vilket kan ta lång tid.

Exempel på företeelser som är straffbara enligt myanmarsk lag:

  • Fotografering av militärpersonal och regeringsbyggnader
  • Medtagande av religiösa föremål ut ur eller in i landet utan intyg från Myanmars myndigheter
  • Köra bil i Myanmar utan nationellt körkort
  • Användning samt in- eller utförsel av droger
  • Öppet åskådliggörande av homosexualitet

Kriminalitet och personlig säkerhet

Trafiksäkerhet

Fotgängare uppmanas till försiktighet när de promenerar längs med och korsar gator.

Försäkringsskydd

Det är mycket viktigt att teckna en reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige.Se också till att reseförsäkringen täcker oväntade förluster och utgifter; till exempel inställda flyg, förlorat bagage, stulna pengar eller kort samt förlust av pass.

Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral. De förser då sjukhuset med en kostnadsgaranti.Vård som inte är livshotande inleds ofta inte förrän sjukhuset har fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UD:s avrådan.Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i en reseförsäkring och vilka villkor som gäller för den resa man bokat.

Resa i landet

Den lokala valutan Kyat är det vanligaste betalningsmedlet. Det finns bankomater i nära nog hela landet där man kan ta ut pengar i den lokala valutan. Dollar går att använda som betalningsmedel på vissa ställen. Dollarsedlar måste ofta vara hela och ovikta för att accepteras. Dollarn är också den mest attraktiva valutan vid växling till den lokala valutan.

Tillgången till elektricitet i Myanmar är begränsad och strömavbrott är vanligt förekommande.

Inrikesflyg

Incidenter vid inrikesflyg i Myanmar har rapporterats. Även i samband med det ökande antalet turister i landet har säkerhetsstandarden vid inrikesflyg ifrågasatts.

Svensk representation

Sverige har ingen ambassad i Myanmar. Svenskar kan vända sig till Sveriges honorärkonsul i Yangon om de skulle behöva konsulär assistans. För kontaktuppgifter, se sidan Ambassaden & konsulat. Konsulatet har inte bemyndigande att utfärda provisoriska pass men är behjälplig med hanteringen kring provoisoriska pass, som utfärdas av ambassaden i Bangkok.