• Svenska

Om utlandet Myanmar

Reseinformation Myanmar

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Avrådan

Myanmar - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget i landet avråder UD från alla resor till Myanmar sedan den 1 februari 2021. Från och med den 29 mars 2021 uppmanar Utrikesdepartementet svenskar som befinner sig i Myanmar att lämna landet.

Beslut om ändrad avrådan togs den 29 mars 2021. Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 21 nov 2022, 15.58

Aktuella händelser

Statskupp i Myanmar

En statskupp genomfördes i Myanmar natten till den 1 februari 2021 och undantagstillstånd har utlysts av militären. Detta ledde till omfattande protester över hela landet med ett stort antal dödsfall och skadade människor som följd. I vissa delar av landet pågår regelrätta strider och antalet människor som tvingats på flykt räknas i hundratusental.

Myndigheterna har infört ett nationellt utegångsförbud. I Yangon gäller utegångsförbudet för närvarande mellan kl. 00.00-04.00. Krigslagar (”martial law”) har införts i vissa stadsdelar. Sprängattentat och skjutningar äger rum dagligen.

Den 8 mars 2021 inleddes nationell generalstrejk i protest mot militären. Tillgången till kontanter har blivit allt svårare när banker stängts och flertalet bankomater inte fungerar. Den offentliga sjukvården har drabbats mycket hårt av strejkerna samt av covid-19. Tillgången till privat sjukvård är ytterst begränsad. Viktiga samhällsfunktioner kan komma att påverkas ytterligare av strejkerna.

Situationen är föränderlig och kan komma att förvärras ytterligare med kort varsel. Svenskar som befinner sig i Myanmar uppmanas att lämna landet, samt att fortsatt vidta stor försiktighet och undvika demonstrationer och politiska sammankomster/folkmassor. 

Svenskar i Myanmar uppmanas även att ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan och avanmäla sig om man redan har lämnat landet.

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

 

Allmänna säkerhetsläget

Det förekommer sedan länge väpnade konflikter i flera delar av landet. Under senare år har de väpnade konflikterna varit särskilt intensiva i staterna Rakhine, Kachin norra delen av Shan och kommunen Paletwa i södra Chin. 

Resenärer i landet uppmanas att hålla sig noga underrättade om situationen i landet och att följa lokala myndigheters instruktioner. Säkerhetsläget kan förändras med kort varsel. Nödvändigheten av resor till områden där våldsyttringar rapporterats bör noga övervägas. Största försiktighet bör iakttas, särskilt på platser med stora folksamlingar.

De väpnade konflikterna har även medfört omfattande spridning av minor och ammunition. Explosionsrisk finns i områden med tidigare eller pågående konflikt, vilket avspeglas i lokala myndigheters råd och restriktioner.

Det finns ett flertal områden i landet som resenärer inte tillåts resa till och restriktioner gäller även för de områden dit resenärer får åka. För ytterligare information gällande detta läs vidare på hemsidan för turistministeriet, Ministry of Hotelsand Tourism, alternativt kontakta Myanmars ambassad.

Terrorism

Myanmar har erfarit ett antal sporadiska bombattentat, även om bombattentaten de senaste åren har varit småskaliga. Bombattentat har framför allt riktats mot offentliga byggnader men attentaten har också riktats mot platser där resenärer vistas såsom allmänna transportmedel och festivaler. Större attentat har också ägt rum. I april 2010 exploderade flera bomber i Yangon under nyårsfirandet och skadade över 170 personer.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på Regeringskansliets hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Information om bla. stormar och cykloner kan erhållas från tex. Severe Weather Information Centre.

Myanmar ligger även i riskzonen för jordbävningar. Aktuell information om jordbävningar kan hämtas från Global Disaster Alert and Coordination System och geologiska institut som tex. USGS.

För information om den aktuella vädersituationen hänvisas till Myanmars Department of Meteorology and Hydrology.

In- och utresebestämmelser

Kontrollera de aktuella inrese-bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För ytterligare information om in- och utresebestämmelser efterhör med närmaste ambassad, exempelvis Myanmars ambassad i London.

Passet bör vara giltigt i minst sex månader vid inresa till Myanmar.

Sedan den 21 maj 2021 måste alla flygbolag senast fem arbetsdagar före avresan från Myanmar förse myndigheterna med en fullständig passagerarlista. Alla internationella flygresenärer måste därför boka sina biljetter minst sex arbetsdagar före flygresan.

Hälso- och sjukvård

Brist på tillgång till mediciner samt brist på utbildade läkare gör att sjukvården i landet är mycket begränsad. Resenärer rekommenderas att ta med sig ett sjukvårds-kit för enklare åkommor.

För information om rekommenderade vaccinationer inför resan till Myanmar, se Folkhälsomyndighetens hemsida eller kontakta din vanliga vårdgivare.

Denguefeber

Denguefeber är ett virus som sprids via myggor. Uppsök sjukvård vid tecken på hög feber, värk, utslag och rodnad i ansiktet som inte går över inom tre timmar. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Folkhälsomyndighetens hemsida

Zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.
Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida
Folkhälsomyndighetens hemsida.

Malaria

Malaria är ett virus som sprids via myggor, det förekommer i Myanmar främst i djungeln. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Folkhälsomyndighetens hemsida 

Japansk hjärninflammation

Det finns risk för japansk hjärninflammation i vissa områden, framför allt under perioden april till och med oktober. Eftersom risken för resenärer vanligtvis är låg rekommenderas vaccination i första hand vid vistelse under en längre tid (dvs längre än 3-4 veckor).

Rabies

Rabies är en allvarlig virussjukdom som finns bland däggdjur och kan överföras till människa genom saliv eller bett. Det bästa sättet att skydda sig mot rabies är att undvika klappa hundar, katter och andra däggdjur.

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök på landsbygden kan det ibland vara lämpligt för kvinnor att inte bära kläder som lämnar axlarna bara etc. Synen på vad som är en lämplig klädsel kan för en svensk te sig relativt konservativ. 

Vid besök i buddhistiska tempel ska både män och kvinnor vara barfota och bära kläder som täcker knän och axlar. Vid ett flertal tillfällen har personer som bär synliga buddhatatueringar utvisats ur landet.

I april 2019 anmäldes en utländsk medborgare till polisen för förtal efter att ha lämnat kritiska kommentarer om ett hotell på TripAdvisor. I dessa fall frihetsberövas personen till dess att saken är utredd, vilket kan ta lång tid.

Exempel på företeelser som är straffbara enligt myanmarsk lag:

  • Fotografering av militärpersonal och regeringsbyggnader
  • Medtagande av religiösa föremål ut ur eller in i landet utan intyg från Myanmars myndigheter
  • Köra bil i Myanmar utan nationellt körkort
  • Användning samt in- eller utförsel av droger
  • Öppet åskådliggörande av homosexualitet

Kriminalitet och personlig säkerhet

Trafiksäkerhet

Fotgängare uppmanas till försiktighet när de promenerar längs med och korsar gator.

Försäkringsskydd

Det är mycket viktigt att teckna en reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige.Se också till att reseförsäkringen täcker oväntade förluster och utgifter; till exempel inställda flyg, förlorat bagage, stulna pengar eller kort samt förlust av pass.

Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral. De förser då sjukhuset med en kostnadsgaranti.Vård som inte är livshotande inleds ofta inte förrän sjukhuset har fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UD:s avrådan. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i en reseförsäkring och vilka villkor som gäller för den resa man bokat.

Resa i landet

Den lokala valutan Kyat är det vanligaste betalningsmedlet. Det finns bankomater i nära nog hela landet där man kan ta ut pengar i den lokala valutan. Dollar går att använda som betalningsmedel på vissa ställen. Dollarsedlar måste ofta vara hela och ovikta för att accepteras. Dollarn är också den mest attraktiva valutan vid växling till den lokala valutan.

Tillgången till elektricitet i Myanmar är begränsad och strömavbrott är vanligt förekommande.

Inrikesflyg

Incidenter vid inrikesflyg i Myanmar har rapporterats. Även i samband med det ökande antalet turister i landet har säkerhetsstandarden vid inrikesflyg ifrågasatts.

Svensk representation

Sverige har ingen ambassad i Myanmar. Svenskar kan vända sig till Sveriges honorärkonsul i Yangon om de skulle behöva konsulär assistans. För kontaktuppgifter, se sidan SVENSKA KONSULAT. Konsulatet har inte bemyndigande att utfärda provisoriska pass men är behjälplig med hanteringen kring provisoriska pass, som utfärdas av ambassaden i Bangkok.