Meny
  • Svenska

Myanmar

Reseinformation Myanmar

Avrådan

Myanmar - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till följande områden i Myanmar: delstaten Kachin, med undantag för städerna Myitkyina, Bhamo och Putao; norra delen av delstaten Shan; staden Pyin Oo Lwin i regionen Mandalay samt vägen från Pyin Oo Lwin norrut mot Kyaukme i norra delen av delstaten Shan.
Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till delstaten Rakhine med undantag för städerna Sittwe, Tandwe och Ngapali.

UD avråder också från icke nödvändiga resor till Paletwa Township i södra delen av delstaten Chin.

Beslut om avrådan togs den 5 september 2019. Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 19 aug 2019, 09.28

Aktuella händelser

Den 15 augusti skedde flera väpnade attacker i staden Pyin Oo Lwin i Mandalayregionen samt i Naung Cho i norra Shanstaten. Järnväg samt vägar i området är stängda och det finns risk för fortsatta strider.

Största försiktighet bör iakttas och säkerhetsläget kan förändras med kort varsel. Resenärer uppmanas att hålla sig noga underrättade om situationen och att följa lokala myndigheters instruktioner.

Allmänna säkerhetsläget

Det förekommer sedan länge väpnade konflikter i flera delar av landet. Under 2017 och 2018 har de väpnade konflikterna varit särskilt intensiva i staterna Rakhine, Kachin och norra delen av Shan. Under 2019 har strider även skett i närheten av turistmålet Mrauk-U i Rakhinestaten.  

Resenärer i landet uppmanas att hålla sig noga underrättade om situationen i landet och att följa lokala myndigheters instruktioner. Säkerhetsläget kan förändras med kort varsel. Nödvändigheten av resor till områden där våldsyttringar rapporterats bör noga övervägas. Största försiktighet bör iakttas, särskilt på platser med stora folksamlingar.

Det finns ett flertal områden i landet som resenärer inte tillåts resa till och restriktioner gäller även för de områden dit resenärer får åka. För ytterligare information gällande detta läs vidare på hemsidan för turismministeriet,  Ministry of Hotels and Tourism, alternativt kontakta Myanmars ambassad.

Terrorism

Myanmar har erfarit ett antal sporadiska bombattentat, även om bombattentaten de senaste åren har varit småskaliga. Bombattentat har framför allt riktats mot offentliga byggnader men attentaten har också riktats mot platser där resenärer vistas såsom allmänna transportmedel och festivaler. Större attentat har också ägt rum. I april 2010 exploderade flera bomber i Yangon under nyårsfirandet och skadade över 170 personer.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på Regeringskansliets hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Information om bla. stormar och cykloner kan erhållas från tex. Severe Weather Information Centre.

Myanmar ligger även i riskzonen för jordbävningar. Aktuell information om jordbävningar kan hämtas från Global Disaster Alert and Coordination System och geologiska institut som tex. USGS.

För information om den aktuella vädersituationen hänvisas till Myanmars Department of Meteorology and Hydrology.

In- och utresebestämmelser

Kontrollera de aktuella inrese-bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För ytterligare information om in- och utresebestämmelser efterhör med närmaste ambassad, exempelvis Myanmars ambassad i London.

Passet bör vara giltigt i minst sex månader vid inresa till Myanmar.

Hälso- och sjukvård

Denguefeber
Denguefeber är ett virus som sprids via myggor. Uppsök sjukvård vid tecken på hög feber, värk, utslag och rodnad i ansiktet som inte går över inom tre timmar. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.

Folkhälsomyndighetens hemsida

Zikavirus
Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken.  

Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida 
Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Malaria
Malaria är ett virus som sprids via myggor, det förekommer i hela landet men främst i djungeln. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. 

Folkhälsomyndighetens hemsida

Japansk hjärninflammation
Det finns risk för japansk hjärninflammation i vissa områden, framför allt under perioden april till och med oktober. Eftersom risken för resenärer vanligtvis är låg rekommenderas vaccination i första hand vid vistelse under en längre tid (dvs längre än 3-4 veckor). 

Rabies
Rabies är en allvarlig virussjukdom som finns bland däggdjur och kan överföras till människa genom saliv eller bett. Det bästa sättet att skydda sig mot rabies är att undvika klappa hundar, katter och andra däggdjur.

 

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök på landsbygden kan det ibland vara lämpligt för kvinnor att inte bära kläder som lämnar axlarna bara etc. Synen på vad som är en lämplig klädsel kan för en svensk te sig relativt konservativ. 

Vid besok i buddhistiska tempel ska både män och kvinnor vara barfota och bära kläder som täcker knän och axlar. Vid ett flertal tillfällen har personer som bär synliga buddhatatueringar utvisats ur landet.

I april 2019 anmäldes en utländsk medborgare till polisen för förtal efter att ha lämnat kritiska kommentarer om ett hotell på TripAdvisor. I dessa fall frihetsberövas personen till dess att saken är utredd, vilket kan ta lång tid.

Exempel på företeelser som är straffbara enligt myanmarsk lag:

  • Fotografering av militärpersonal och regeringsbyggnader
  • Medtagande av religiösa föremål ut ur eller in i landet utan intyg från Myanmars myndigheter
  • Köra bil i Myanmar utan nationellt körkort
  • Användning samt in- eller utförsel av droger
  • Öppet åskådliggörande av homosexualitet

Kriminalitet och personlig säkerhet

Trafiksäkerhet

Fotgängare uppmanas till försiktighet när de promenerar längs med och korsar gator.

Försäkringsskydd

Det är mycket viktigt att teckna en reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige. Se också till att reseförsäkringen täcker oväntade förluster och utgifter; till exempel inställda flyg, förlorat bagage, stulna pengar eller kort samt förlust av pass.

Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta SOS. De förser då sjukhuset med en kostnadsgaranti.  Vård som inte är livshotande inleds ofta inte förrän sjukhuset har fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UDs avrådan. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i en reseförsäkring och vilka villkor som gäller för den resa man bokat.

 

Resa i landet

Den lokala valutan Kyat är det vanligaste betalningsmedlet. Det finns bankomater i nära nog hela landet där man kan ta ut pengar i den lokala valutan. Dollar går att använda som betalningsmedel på vissa ställen. Dollarsedlar måste ofta vara hela och ovikta för att accepteras. Dollarn är också den mest attraktiva valutan vid växling till den lokala valutan.

Tillgången till elektricitet i Myanmar är begränsad och strömavbrott är vanligt förekommande.

Inrikesflyg

Incidenter vid inrikesflyg i Myanmar har rapporterats. Även i samband med det ökande antalet turister i landet har säkerhetsstandarden vid inrikesflyg ifrågasatts.

Svensk representation

Sverige har ingen ambassad i Myanmar. Svenskar kan vända sig till Sveriges honorärkonsul i Yangon om de skulle behöva konsulär assistans. För kontaktuppgifter, se sidan Ambassaden & konsulat. Konsulatet har inte bemyndigande att utfärda provisoriska pass men är behjälplig med hanteringen kring provoisoriska pass, som utfärdas av ambassaden i Bangkok.