Meny
  • Svenska

Om utlandet Myanmar

Avrådan

Myanmar - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till följande områden i Myanmar: delstaten Kachin, med undantag för städerna Myitkyina, Bhamo och Putao samt norra delen av delstaten Shan. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till delstaten Rakhine med undantag för staden Sittwe och södra Rakhine (kommunerna Kyaukpyu, Ramree, Munaung, Toungup, Thandwe och Gwa).

UD avråder också från icke nödvändiga resor till kommunen Paletwa i södra delen av delstaten Chin.

Beslut om avrådan togs 20 december 2019. Avrådan gäller tills vidare.

12 aug 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 12 augusti fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Förlängd avrådan för länder utanför EU, EES och Schengenområdet

UD beslutade den 18 maj 2020 att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till Myanmar till den 31 augusti. Läs mer om avrådan här.

COVID-19 - in-och utresebestämmelser Myanmar

Sedan den 29 mars mars utfärdas inte längre några visum för Myanmar, förutom till ackrediterade diplomater, FN-personal bosatt i Myanmar och besättning på flyg och båtar som trafikerar Myanmar. Utländska medborgare som måste besöka Myanmar av särskilda skäl kan kontakta Myanmars ambassader för möjligt undantag. 


Information om flygresor 

Sedan den 1 april tillåts inga inkommande kommersiella passagerarflygningar, vilket gör att det inte heller går några kommersiella passagerarflyg från Myanmar längre. ”Relief flights”, fraktflyg och medicinsk evakuering undantas.


Om COVID-19 i Myanmar

Den 23 mars bekräftades de första fallen av Covid-19 i Myanmar. Aktuella uppdateringar från Myanmars hälsoministerium kring situationen finns här. 

Förbud mot samlingar med flera än femton personer råder i hela landet, med vissa undantag för affärer och marknader, sjukhus, begravningar, nödfall och transporter till och från arbetet, affärer och marknader. Utegångsförbud råder nattetid 00-04. Regionala och lokala myndigheter utfärdar egna påbud för att minska smittspridningen. I flera delar av landet, inklusive Yangon, råder tvingande regler att bära munskydd. Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade om situationen och att följa lokala myndigheters regler och rekommendationer. 


Allmänt om COVID-19

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att följa händelseutvecklingen, följa lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheterna kan vidta spridningsreducerade åtgärder. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande.

Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:
Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

WHO:s webbplats finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Information om läget i Myanmar finns på hälsoministeriets hemsida.

Senast uppdaterad 03 aug 2020, 15.07
Ambassadens reseinformation