• Svenska

Om utlandet Monaco

Om olyckan är framme

Läs mer på om olyckan är framme i Frankrike

Om olyckan är framme – vad kan du få hjälp med?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer