• Svenska

Om utlandet Moldavien

Pass utomlands i Moldavien

Ambassaden i Moldavien tar inte emot ansökningar om ordinarie pass och nationellt ID-kort. Däremot kan du hämta ut ordinarie pass och nationellt ID-kort på ambassaden i Moldavien.

Ansökan om ordinarie pass och ID-kort kan göras vid annan svensk utlandsmyndighet i regionen alternativt i Sverige. Utlämnande av ordinarie pass och nationellt ID-kort kan mot avgift göras på ambassaden i Moldavien. Läs mer under avsnittet Avgifter.

Sveriges ambassad i Moldavien kan utfärda provisoriskt pass. Om du har förlorat ditt vanliga pass genom att det förkommit eller genom stöld så kan du ansöka om ett så kallat provisoriskt pass (nödpass). Det utfärdas normalt för en (1) resa direkt hem till Sverige alt. bosättningslandet och har kort giltighetstid. 

Läs mer på regeringens hemsida om provisoriskt pass.