• Svenska

Om utlandet Moldavien

Avgifter

Ambassaden i Chisinau utför följande tjänster:

Provisoriskt pass - 1800 SEK

Emergency Travel Document - 1800 SEK (endast för medborgare av EU-land)

Utlämnande av pass eller nationellt ID-kort - 200 SEK (om ärendet har påbörjats i Sverige eller annat land och avgiften betalats där)

Intyg eller bevis - 200 SEK

Utlämnande av körkort - 200 SEK (om ärendet har påbörjats i Sverige och avgiften betalats där)

Utlämnande av körkort - 450 SEK (om ärendet inte har påbörjats i eller betalats i Sverige)

Betalning kan endast göras kontant i lokal valuta. 

Ambassaden gör inte översättningar.

Ladda ner: