• Svenska

Om utlandet Moldavien

Avgifter

Betalning kan endast göras kontant i lokal valuta.  Ambassaden gör inte översättningar.

Lista över de avgifter som ambassaderna tar ut i olika ärenden, till exempel vid ansökan om pass, uppehålls- och arbetstillstånd, körkort och liknande, hittar du under det land som är aktuellt för ditt ärende. 

Avgifter

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer