• Svenska

Om utlandet Moçambique

Korruption

Om du misstänker oegentligheter eller korruption i ett svenskt biståndssamarbete så kan du rapportera!

Om du misstänker korruption, eller oegentligheter i svenskfinansierade projekt och program kan Sidas utredningsgrupp bistå.

Tipsa genom att klicka på länken här.

Alla tips och misstankar hanteras och utreds av Sidas utredningsgrupp, e-post: investigation@sida.se

Senast uppdaterad 05 jan 2018, 12.31