• Svenska

Om utlandet Moçambique

Utvecklingssamarbete Moçambique

Mer information om svenskt bistånd hittar du på vår sida OpenAid och Moçambique | Sida

Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Läs mer