• Svenska

Om utlandet Mikronesien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 14 maj 2024, 11.10

Aktuella händelser

Försäkringsskydd
Det är därför mycket viktigt att du tecknar en bra reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige. Ambassaden garanterar inte sjukvårdskostnader.

SOS-International, Euro-Alarm och Europe Assistance, företräder de nordiska försäkringsbolagen utomlands - se vidare under "Allmänna reserekommendationer". Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer på de nordiska försäkringsbolagens vägnar. Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta SOS. De förser då sjukhuset med en kostnadsgaranti. Sjukhuset inleder inte vården förrän de får en försäkran från försäkringsbolaget.

Information inför resa till Mikronesien

Allmänna säkerhetsläget

Mikronesien är en parlamentarisk demokrati med nära band till USA och består av fyra delstater med tillsammans ca 600 öar. Mikronesien har ungefär 110 000 invånare. Religion spelar en viktig roll i samhällslivet. Större delen av befolkningen är kristna.

Kriminaliteten är generellt sett låg men brott riktade mot utlänningar förekommer, t.ex. inbrott och stöld. Som resenär uppmanas du att vara uppmärksam och vidta försiktighet. Detta gäller speciellt under dygnets mörka timmar.

Det är klokt att anmäla sin närvaro i landet till svenska ambassaden i Tokyo.

Terrorism

Risken att drabbas av terrorism i Mikronesien bedöms som låg.

Naturförhållanden och katastrofer

Mikronesien drabbas frekvent av naturkatastrofer såsom orkaner och översvamningar. Tyfonsäsongen varar från juni till december och under den här perioden är det risk för stora skador. Det rekommenderas att regelbundet följa både lokal och internationell väderleksrapportering före och under vistelsen. I händelse av en naturkatastrof bör du vara uppmärksam på instruktioner från de lokala myndigheterna.

In- och utresebestämmelser

Information om visumregler hittar du på hemsidan för Federal States of Micronesia Visitors Centre.

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdsresurserna är bristfälliga och det är klokt att ta en heltäckande reseförsäkring. Det finns fyra sjukhus (ett i varje delstat) samt ett antal kliniker. Dessa klarar endast av att ta hand om mindre komplicerade sjukdomsfall och tillgången på t.ex. medicin varierar. Kontantbetalning förväntas. Vid allvarligare sjukdom eller skada kan medicinsk evakuering bli nödvändig.

Utbrott av denguefeber som orsakas av myggbett förekommer. Vaccin saknas varför förebyggande återgärder mot mygg- och insektsbett rekommenderas.

Vattenburna sjukdomar är ett problem i Mikronesien som har haft utbrott av kolera. Det rekommenderas att koka allt dricksvatten eller köpa buteljerat vatten samt undvika isbitar.

Ta reda på vilka vaccinationer som behövs före avresan.

Försäkringsskydd
Det finns inget ömsesidigt avtal om socialskydd och sjukförsäkringar mellan Sverige och Mikronesien varför rekommendationen är att ha en heltäckande reseförsäkring.

Lokala lagar och sedvänjor

Mikronesien är ett kristet land med tydliga värdekonservativa drag. Normerna för klädsel är strikta, och kvinnor i synnerhet bör bära kläder som täcker axlarna och knäna. På turistanläggningar är det mindre strikt men rör du dig utanför dessa områden rekommenderas en återhållsam klädsel. Detta gäller även på stränder utanför turistområdena.

Det finns inga uppgifter om diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Det är dock ovanligt att homosexuella är öppna med sin läggning.

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är mycket stränga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är relativt låg men det rapporteras regelbundet om brott, såsom inbrott och stöld, riktade mot utlänningar. Helgkvällar medför en ökad risk för alkoholrelaterade brott och olyckor. Som resenär är det viktigt att vara uppmärksam och vidta försiktighet.

Kvinnliga resenärer bör undvika att vistas ensamma i områden som är avskilda och/eller saknar belysning. Det finns rapporter om trakasserier och även enstaka fall av attacker mot västerländska kvinnor.

Stridigheterna under andra världskriget har lämnat efter sig bomber och annan potentiellt explosiv krigsmateriel. Försiktighet bör därför vidtas vid t.ex. dykning. Detta gäller speciellt i delstaten Yap.

Trafiksäkerhet

I Mikronesien kör man på höger sida men många bilar är gjorda för vänstertrafik (dvs. ratten sitter på höger sida). Många vägar är i undermåligt skick och trottoarer saknas i regel. Bilisterna har vanligtvis inte genomgått någon säkerhetsträning så många känner inte till trafikreglerna. Var uppmärksam på fotgängare, barn och djur som kan springa ut i vägen. På natten bör du vara extra försiktig eftersom gatubelysningen är dålig. Rattfylleri är ett annat problem som förekommer.

Resa i landet

Regeringens inklusive Utrikesdepartementets (UD:s) webbsidor kan ge kompletterande information i akuta krislägen.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer