• Svenska

Om utlandet Mexiko

Om Mexiko - Ambassadens landrapport

Rapporten som ambassaden skriver och uppdaterar regelbundet innehåller bland annat basfakta om landet, ambassadens beskrivningar av bland annat inrikespolitik, internationella förbindelser, ekonomi och förbindelserna mellan Sverige och Mexiko.

Landrapport Mexiko-rev 201203 slutgiltig.pdf

Senast uppdaterad 22 maj 2020, 18.46