• Svenska

Om utlandet Mexiko

Om Mexiko - Ambassadens landrapport

Rapporten som ambassaden skriver och uppdaterar regelbundet innehåller bland annat basfakta om landet, ambassadens beskrivningar av bland annat inrikespolitik, internationella förbindelser, ekonomi och förbindelserna mellan Sverige och Mexiko.

Landrapport Mexiko2023

Senast uppdaterad 05 jul 2023, 11.07