Meny
  • Svenska

Om utlandet Mexiko

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Mexiko

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år erfordras följande:

Passbokningssystem: Ambassaden i Mexico City har tidsbokningar för att söka nytt ordinarie pass/nationellt id kort via nedanstående länk. På ambassaden kan du ansöka om pass Tisdag och Torsdag kl 10.00 – 12.00. OBS!

Följ noga instruktionerna. Du får ett bekräftelsemail efter genomförd bokning. OBS! - för att kunna boka tid för flera personer måste de lediga tiderna ligga efter varandra i bokningskalendern. Klicka här för att BOKA TID

Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.

  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • 1400 SEK* kan betalas med kort eller kontant vid ansökningstillfället.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.
*betalas i MXN enlight UD:s växelkurs. För exakta summan kontakta ambassaden.mexico@gov.se  

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer