• Svenska

Om utlandet Mexiko

Beställning av samordningsnummer i Mexiko

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

Följande handlingar behöver då uppvisas med två kopior:

  • Barnet måste komma till ambassaden eller honorärkonsulat tillsammans med båda vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis ska uppvisas.
  • Intyg från läkare eller sjukhus som styrker att kvinnan fött barnet.
  • Föräldrarnas vigelsebevis (om gifta).
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.

Boka tid via ambassaden.mexico@gov.se för att lämna in din ansökan.