Meny
  • Svenska

Om utlandet Mexiko

Dubbelt medborgarskap i México

Mexikansk lag tillåter dubbelt medborgarskap varpå man kan behålla båda medborgarskapen utan att den ena utesluter den andra.

Här finns för närvarande ingen lokal information. Grundläggande information som gäller för alla länder hittar du via länken här nedanför. Kontakta ambassaden för information om eventuella lokala villkor. Länk till ambassaden hittar du längst ned på sidan.

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer