• Svenska

Om utlandet Mexiko

Om svenskt Medborgarskap i Mexiko

Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt vid födelsen eller efter en anmälan eller en ansökan. Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass. En svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.

Svensk medborgare kan man bli genom:

  • födelse
  • adoption
  • legitimation (förälders giftermål)
  • ansökan (naturalisation)

eller

anmälan (barn, ungdomar 18–20 år och medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island).

Att behålla svenskt medborgarskap

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap om du är född och bosatt utomlands kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter 18 års ålder men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har varit bosatt i Sverige eller om du regelbundet besökt Sverige.

Blankett och mer information finner du på Migrationsverkets hemsida.

Ansökan lämnar du in till svensk ambassad eller konsulat. Om du är på besök i Sverige kan du skicka den direkt till Migrationsverket i Norrköping.

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping