Meny
  • Svenska

Om utlandet Mauritius

Ambassadens reseinformation

06 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Senast uppdaterad 06 apr 2020, 14.49

Aktuella händelser

Utlandsresor- avrådan för all länder
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Utrikesdepartementet har den 3 april 2020 beslutat om att förlänga avrådansbeslutet fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. Läs mer om UDs avrådanhär.

Vi uppmanar samtliga svenskar som befinner sig i Mauritius att kontrollera reseförsäkring, registrera sig på svensklistan och att ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. Ambassaden (i Harare, Zimbabwe) är öppen för allmänheten som vanligt mellan kl. 09.00-11.00 och kan nås på telefon +263 (0) 24 2 302 636/7 samt e-mail: ambassaden.harare@gov.se.

Ambassaden uppmanar även svenskar som inte längre befinner sig i Mauritius att avregistrera sig från svensklistan så snart som möjligt. 

Information om coronaviruset och situationen i Mauritius

Myndighetern har infört restriktiva åtgärder om att vistas utomhus för perioden 23 mars - 15 april.

Mauritius myndigheter har förbjudit inresa för alla resenärer från samtliga EU-länder (samt Storbrittanien, Irland och Schweiz) för perioden 18 mars- 15 april 2020. Förbudet gäller även transit. 

Ambassaden har information om att internationella flygplatsen i Port Louis är stängd sedan 31 mars, på obestämd tid. 

Flygförbindelserna från Mauritius är mycket begränsade. Frågor om vad som gäller in-och utresa samt om du är osäker på hur flyg påverkas i regionen hänvisas till din resebyrå eller flygbolag. 

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

För mer information om Mauritius besök: http://www.govmu.org/english/news/Pages/default.aspx, där ni kan läsa de senaste uppdateringarna från regeringen.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott – Coronavirus 

Frågor och svar om nytt coronavirus 

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s  och Världshälsoorganisationen (WHO).

 

Cyklonsäsong
Cyklonsäsongen i Mauritius pågår vanligtvis från november till maj. Cykloner kan medföra stora skador på infrastruktur och bebyggelse. Ansvarig myndighet, Metservice på Mauritius, har ett välutvecklat varningssystem. Läs mer och följ cyklonen här.

Allmänna säkerhetsläget

Mauritius är generellt sett ett säkert land att besöka. 

De flesta resor avlöper utan några incidenter. Väskstölder och andra småbrott är vanliga och sedvanlig försiktighet bör iakttas. Det är viktigt att förvara resehandlingar, pass, kredit- och betalkort, pengar samt mobiltelefoner på ett säkert ställe.

Den främsta säkerhetsrisken på Mauritius är trafiken. Försiktighet bör tillvaratas i trafiken särskilt efter mörkrets inbrott.

Terrorism

Risken för terrordåd i Mauritius bedöms för närvarande vara låg.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism
http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden och katastrofer

Cyklonsäsongen pågår vanligtvis från november till maj. Cykloner kan medföra stora skador på infrastruktur och bebyggelse. Ansvarig myndighet, Metservice på Mauritius, har ett välutvecklat varningssystem.

http://metservice.intnet.mu/cyclone-bulletin-english-mauritius.php

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

Enligt gällande regler kan svenska medborgare stanna upp till 90 dagar utan visum. Resenärer rekommenderas att innan avresa kontakta Mauritius ambassad för att få uppdaterade upplysningar om gällande visum- och inresebestämmelser.

High Commission of the Republic of Mauritius 32/33 Elvaston Place London SW7 5NW United Kingdom

Tel: +44 207 581 0294/ 0295
E-Mail: londonhc@govmu.org

Lokala lagar och sedvänjor

Den lokala valutan är Mauritian Rupee (Rs.) Kreditkort är normalt accepterat av banker och de flesta hotell, restauranger och turistaffärer.

Creole och franska är huvudspråken på Mauritius. De flesta talar även engelska flytande.

För mer utförlig information se http://www.mauritius.net/general_info/index.php

Kriminalitet och personlig säkerhet

Våldsbrott och rån är ovanligt. Rån kan dock förekomma och man ska undvika att bära stora summor av kontanter eller andra väredsaker. Efter mörkrets inbrott bör man undvika att röra sig i obekanta områden särskilt i affärsdistrikten i Port Louis.

Trafiksäkerhet

På Mauritius är det vänstertrafik. Den främsta säkerhetsrisken på Mauritius är trafiken och försiktighet bör iakttas särskilt efter mörkrets inbrott.

Hälso- och sjukvård

Bra privat sjukvård finns att tillgå på Mauritius; allvarligare skador eller sjukdomsfall kan kräva evakuering till Sydafrika. Därför uppmanas resenärer att ha komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker sjuktransport. Kontakta en vaccinationscentral i god tid innan resa till Mauritius.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad på Mauritius utan företräds av ett honorärkonsulat i Port Louis och Sveriges ambassad i Harare, Zimbabwe.

Sveriges honorärkonsulat Taylor Smith & Co Ltd Aqualia Building, Old Quay D Road Port Louis Mauritius

Telefon: +230 206 32 03 Fax: +230 240 28 84 E-post: swedishconsulate@taylorsmith.mu

Sveriges ambassad 32 Aberdeen Road Avondale Harare
Tel: +263 (0)24 2302 636 E-post: ambassaden.harare@gov.se 

Resa i landet

Det är viktigt att ha komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker sjuktransport.