• Svenska

Om utlandet Marshallöarna

Ambassadens reseinformation i Marshallöarna

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 14 maj 2024, 11.10

Aktuella händelser

Försäkringsskydd
Det är därför mycket viktigt att du tecknar en bra reseförsäkring innan avresan. Kontrollera att försäkringen täcker sjukdomsfall, olycksfall, dödsfall och hemtransport till Sverige. Ambassaden garanterar inte sjukvårdskostnader.

SOS-International, Euro-Alarm och Europe Assistance, företräder de nordiska försäkringsbolagen utomlands - se vidare under "Allmänna reserekommendationer". Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer på de nordiska försäkringsbolagens vägnar. Om du måste uppsöka sjukhus ska du eller din medresenär genast kontakta SOS. De förser då sjukhuset med en kostnadsgaranti. Sjukhuset inleder inte vården förrän de får en försäkran från försäkringsbolaget.

Information om resa till Marshallöarna

Allmänna säkerhetsläget

Marshallöarna är en parlamentarisk demokrati med nära band till USA. Landet består av 19 atoller och fem öar och har ca 60 000 invånare. Nästan alla marshalleser är kristna, de flesta protestanter.

Marshallöarna är ett jämförelsevis säkert land och generellt sett ett tryggt resmål. Kriminaliteten är relativt låg men inbrott och stöld förekommer.

Det är klokt att anmäla sin närvaro i landet till svenska ambassaden i Tokyo.

Terrorism

Risken att drabbas av terrorism på Mashallöarna bedöms som låg.

Naturförhållanden och katastrofer

Regnperiod från maj till november.

Marshallöarna kan drabbas av naturkatastrofer såsom orkaner och översvämningar. Det rekommenderas att regelbundet följa både lokal och internationell väderleksrapportering före och under vistelsen. I händelse av en naturkatastrof bör du vara uppmärksam på instruktioner från de lokala myndigheterna.

In- och utresebestämmelser

Vid utresa från Marshallöarna tillkommer en utreseskatt idag.

För information om visumregler läs "Visitor requirements" på Marshallöarnas regeringsportal.

Hälso- och sjukvård

Sjukvårdsresurserna är bristfälliga och det är klokt att ha en heltäckande reseförsäkring. Sjukhus som klarar av enklare rutinmässiga sjukdomsfall finns på öarna Ebeye och Majuro. I regel krävs kontantbetalning. I händelse av svår sjukdom eller skada kan det bli nödvändigt med medicinsk evakuering.

Utbrott av denguefeber som orsakas av myggbett förekommer. Vaccin saknas varför förebyggande återgärder mot mygg- och insektsbett rekommenderas. Även tuberkulos kan förekomma.

Ta reda på vilka vaccinationer som behövs före avresan.

Försäkringsskydd
Det finns inget ömsesidigt avtal om socialskydd och sjukförsäkringar mellan Sverige och Marshallöarna varför rekommendationen är att ha en heltäckande reseförsäkring.

Lokala lagar och sedvänjor

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är mycket stränga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Marshallöarna är relativt låg. Stöld och inbrott i bostadshus, hotellrum och bilar hör till de vanligaste brotten. Som resenär bör man därför alltid vara noga med att alltid låsa sitt rum/sin bil. Våldsbrott är ovanliga men förekommer ibland på t.ex. nattklubbar och barer, speciellt sent på natten. Minska risken att själv bli drabbad genom att vara uppmärksam och vidta försiktighet.

Trafiksäkerhet

Atollen Majuro har bara en väg. Den är asfalterad men saknar både trafikljus och skyltar. Även trottoarer saknas i regel och gatubelysningen är undermålig. Var uppmärksam på barn och djur som kan springa ut på vägen. På natten är det inte ovanligt med rattfylleri och eftersom belysningen är dålig bör man undvika att röra sig längs vägen vid denna tid.

Resa i landet

Regeringens inklusive Utrikesdepartementets (UD:s) webbsidor kan ge kompletterande information i akuta krislägen.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer