• Svenska

Om utlandet Marocko

Allmänna säkerhetsläget

Alla länder i Nordafrika-regionen förblir sårbara för attacker från transnationella terroristorganisationer eller individer som inspireras av extremistiska ideologier. Myndigheterna i Marocko arbetar aktivt för att stävja och stoppa terrorangrepp. I de större städerna och i turistorterna är offentliga platser såsom flygplatser, tågstationer, köpcentra, torg och utländska intressen hårt bevakade.

Även om Marocko präglas av ett relativt lugn och stabilitet förblir brottsligheten ett allvarligt problem, särskilt i större städer och turistområden. Två utländska turister attackerades i januari 2021 i Agadir-området. Ett av offren avled till följd av skadorna.

Marocko har generellt en tradition av demonstrationer och s.k. "sit-in"-protester. Större demonstrationer förekommer, men flertalet är lokala och äger rum och upplöses fredligt. Syftet med protesterna varierar mellan allmänt missnöje med politiska beslut till mer individuella krav som för att få ett jobb eller att någon anses ha blivit illa behandlad av rättsväsende eller polis. 

Som underliggande säkerhetsproblem i det marockanska samhället kan konstateras att de sociala klyftorna är stora med utbredd fattigdom, analfabetism och arbetslöshet. 

Marockos relation med Algeriet är fortsatt spänd och framförallt frågan om Västsahara utgör en källa till konflikt. Landgränsen mellan de två länderna är stängd sedan 1994 och diplomatiska förbindelser avbröts år 2021.

Den stora mängden flyktingar från södra Afrika som vill passera Marocko på väg mot Europa sätter stor press på de marockanska myndigheterna. Smuggling av människor, droger och vapen är ett ökande regionalt problem som berör även Marocko.

Utvecklingen i Nordafrika och konflikterna i Mellanöstern har en resonansbotten i Marocko som även fortsatt kan ge upphov till demonstrationer och protester.

Resanden till Marocko uppmärksammas på att försiktighet bör iakttas. Det är lämpligt att undvika folksamlingar. Följ lokala och internationella nyheter regelbundet.

Enligt det nordiska representationsarrangemanget ansvarar Sverige vid en eventuell konsulär kris även för isländska medborgare i Marocko.

Senast uppdaterad 18 maj 2022, 09.23