Om svenskt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som individ och uppstår antingen automatiskt vid födelsen eller efter anmälan eller ansökan. Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter. Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass, har rösträtt till Riksdagen och har ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.

Svensk medborgare kan man bli genom:

  • Födelse
  • adoption
  • legitimation (förälders giftermål)
  • ansökan (naturalisation)
  • anmälan (barn, ungdomar 18–20 år och medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island).

Förlora eller behålla svenskt medborgarskap
Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

  • är född utanför Sverige
  • aldrig har bott här och
  • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats:

Vad innebär svenskt medborgarskap? 
Förlora eller behålla svenskt medborgarskap
Ansökan om att behålla svenskt medborgarskap

Ansökan lämnar du in till svensk ambassad eller konsulat.

Senast uppdaterad 18 apr 2017, 14.09