Meny
  • Svenska

Om utlandet Marocko

Förnyelse av pass för vuxna i Marocko

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

  • Ansökan kan enbart göras vid ambassaden i Rabat genom att tid bokas via vårt tidsbokningssystem.
  • Personlig inställelse. Du skall ha fyllt i bifogad blankett innan du kommer och ta med den utskriven: Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap.
  • Tidigare pass skall tas med. Om passet gått ut skall annan giltig fotolegitimation medtas. Mer om giltig legitimation vid passansökan på Polisens webbplats.
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras hos den marockanska polismyndigheten och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas, antingen med pass eller nationellt ID-kort.
  • Om du är utskriven ur Sverige kan eventuellt uppehållstillstånd i bosättningslandet behöva uppvisas.
  • Avgift för passet skall erläggas i förväg till ambassadens bankkonto och kvitto tas med. Du kan läsa mer om hur mycket det kostar, information om bankkonto mm här.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar och eventuella utländska handlingar (översatta till franska eller engelska) apostilierade (pass/id handling undantaget).

Handläggningstiden är normalt mellan två och fyra veckor efter inställelse på ambassaden. Du ska kontakta ambassaden efter två veckor för att få reda om passet finns att hämta ut. Passet/ID-kortet måste hämtas inom tre månader annars makuleras det.

Du kan hämta passet/ID-kortet på ambassaden utan att först boka tid, men du måste komma under passavdelningens öppettider. Ta med ditt nuvarande pass/ID-kort när du hämtar ditt nya. Om ditt nuvarande pass/ID-kort inte är giltigt krävs att du också medtar annan giltig fotolegitimation.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer