Meny
  • Svenska

Om utlandet Marocko

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Marocko

OBS! Med anledning av undantagstillståndet i Marocko är passexpeditionen stängd t.o.m. 20 april. Både vad gäller ansökan och hämtning av pass. Om nödfall skulle uppstå v.g. kontakta ambassaden.rabat@gov.se

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

  • Ansökan kan enbart göras vid ambassaden i Rabat genom att tid bokas genom vårt tidsbokningssystem
  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sina vårdnadshavare. Innan besöket måste bifogad blankett vara ifylld: Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap.
  • Barnets tidigare pass ska medtas. Tidigare pass skall tas med. Om passet gått ut skall annan giltig fotolegitimation medtas. Mer om giltig legitimation vid passansökan på polisens webbplats.
  • Medgivande från båda vårdnadshavare erfordras. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in. Om ena vårdnadshavaren befinner sig i annat land skall medgivande göras hos polisen eller annan svensk ambassad. Om den andre föräldern befinner sig i Marocko men inte kan närvara ska medgivandet bifogas, legaliserat hos en notarie eller bevittnat hos ett av våra honorärkonsulat i Marocko. Alternativt om barnet har en vårdnadshavare skall detta styrkas med ett lagakraftvunnet domstolsbeslut (legaliserat och översatt).
  • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Avgift för passet skall erläggas i förväg till ambassadens bankkonto och kvitto tas med. Du kan läsa mer om hur mycket det kostar, information om bankkonto mm här.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar och eventuella utländska handlingar (översatta till franska eller engelska) apostilierade (pass/id handling undantaget).

Handläggningstiden är normalt mellan två och fyra veckor efter inställelse på ambassaden. Du ska kontakta ambassaden efter två veckor för att ta reda på om om passet finns att hämta ut. Passet/ID-kortet måste hämtas inom tre månader annars makuleras det.

Du kan hämta passet/ID-kortet på ambassaden utan att först boka tid, men du måste komma under passavdelningens öppettider. Ta med ditt nuvarande pass/ID-kort när du hämtar ditt nya. Om ditt nuvarande pass/ID-kort inte är giltigt krävs att du också medtar annan giltig fotolegitimation.

 

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer