Meny
  • Svenska

Om utlandet Malta

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 12 aug 2020, 15.48

Aktuella händelser

Från och med den 30 juni hävs UD:s avrådan för icke nödvändiga resor från Sverige till ett antal länder i Europa, däremot kvarstår avrådan för icke-nödvändiga resor till Malta tills vidare och till den tidpunkt Malta tar bort sitt krav på karantän.

Fortsatt finns krav på 14 dagars karantän vid inresa till Malta.  Conditions of Quarantine

  • Om du har symtom av Coronavirus ring 111 eller 2132 4086
  • Om du är i karantän och behöver hjälp med t ex få hem mat eller medicin ring 2141 1411
  • Om du behöver råd vad gäller utbildningsrelaterade frågor ring 2598 1000
  • Om du är äldre än 60 år och behöver hjälp hemma ring 2590 3030
  • Om du arbetar i spelindustrin och har frågor ring 2546 9111
  • Om du är turist och har frågor vad gäller hotellsektorn ring 2169 2447
  • Om du vill anmäla brott mot bestämmelser om karantän ring 2169 244

 

Information med anledning av det nya coronaviruset.

Sveriges Generalkonsulat är tills vidare stängd för besökare. Tidsbokning kan göras men endast för brådskande ärenden på tel. +356 25691790 (måndag - fredag kl. 09.00-12.00) eller till consulategeneral@gollcher.com. 

Information om coronaviruset i Malta finns på Maltas hälsodepartementets hemsida, Ministry for Health.

Ministry for Health 
COVID 19 Malta 

 

Utlandsresor - UD:s avrådan 

Information om avrådan. Vad innebär en avrådan?

Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen besvaras av polisen. Besök polisens hemsida eller ring 114 14 (från utlandet +46 77 114 14 00).

Ny EU-sajt med reseregler land för land inom EU/Schengenområdet Re-open EU.  

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd.

Aktuell information om coronaviruset och smittspridning finns på

Folkhälsomyndighetens webplats
Krisinformation.se

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset
UD:s reseinformation med anledning av nya coronaviruset

 

Här kan du ladda ner nya UD Resklar (och tillåt push-notiser) via länkarna nedan. Om du redan har den gamla UD Resklar-appen nedladdad behöver du bara uppdatera den. Information om appen. Appstore Google Play

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistanNär du inte längre befinner dig i Malta avanmäl dig här.

Allmänna säkerhetsläget

Malta anses allmänt som ett tryggt resmål. Till skillnad från sina grannländer har under senare år inga terroristattacker eller liknande våldsdåd ägt rum på denna Medelhavsö. 

Den politiska turbulensen i landet ger inte anledning till oro för säkerhetsläget. De eventuella demonstrationer som kan tänkas förekomma i Valletta förväntas vara fredliga och lugna.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIL sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 och i Bryssel den 22 mars 2016 på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på regeringen.se

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

In- och utresebestämmelser

Du måste ha en giltig resehandling (pass alt. Nationellt ID-kort) för att resa till Malta. Särskilt viktigt är att resehandlingen fortfarande är giltig vid utresan. I övrigt gäller samma regler som i andra EU/Schengen-länder.

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Naturförhållanden och katastrofer

Malta är förskonat från naturkatastrofer. I yttersta undantagsfall kan svaga skalv kännas vid jordbävningar i grannländer. I samband med kraftiga regn kan vissa områden tillfälligt översvämmas, men detta händer sällan och är då kortvarigt.

Hälso- och sjukvård

Allmänna standarden på sjukvården är god.  Härtill kommer ett antal statliga polikliniker i de större städerna. Vidare finns privata sjukhus och kliniker.

Information om Malta på 1177 Vårdguiden

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du kan få gratis av Försäkringskassan. Det visar att du är försäkrad i Sverige och underlättar för dig att få nödvändig akutsjukvård. Kortet ersätter dock inte behovet av en reseförsäkring. Exempelvis täcks inte kostnader för sjuktransport till Sverige. 

Du kan ladda ned information och en app om det Europeiska sjukförsäkringskortet till din mobil. Se
Försäkringskassan

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Kostnaderna för en oförsäkrad person som behöver till exempel sjuktransport till Sverige kan bli mycket höga. Internationella aktörer inom reseförsäkringar som din privata reseförsäkring kan samarbeta med;

SOS-International, Falck Global Assistance,  Euro-Center Assistance och Gouda-assistance

Lokala lagar och sedvänjor

Malta följer I stort sett samma regler som andra EU-länder vad gäller normal social samlevnad, till exempel rökförbud. Vid besök i kyrkor eller på andra religiösa platser skall utmanade klädsel undvikas. Malta har vänstertrafik.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Malta är överlag ett säkert land. Man skall dock på sedvanligt sätt vara vaksam när det gäller ens privata tillhörigheter. Ungdomar och studenter uppmanas till extra vaksamhet då de besöker nöjesdistriktet känt som ”Paceville”.

Trafiksäkerhet

Malta har vänstertrafik. Vid rusningstid är trafiken mycket intensiv och den ovane trafikanten bör vara särskilt försiktig. Kollektivtrafiken sköts med bussar som är relativt moderna och med rimliga biljettpriser.