• Svenska

Om utlandet Malta

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 10 apr 2024, 12.10

Aktuella händelser

Uppmaning till svenskar utomlands

Med anledning av händelsen i Bryssel där två svenskar dödats i ett förmodat terroristdåd uppmanas svenskar utomlands att iakkta ökad försiktighet samt att hörsamma lokala myndigheters råd.

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd.

Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Anmäl dig till svensklistan.

Allmänna säkerhetsläget

Malta anses allmänt som ett tryggt resmål. Till skillnad från sina grannländer har under senare år inga terroristattacker eller liknande våldsdåd ägt rum på denna Medelhavsö. 

Den politiska turbulensen i landet ger inte anledning till oro för säkerhetsläget. De eventuella demonstrationer som kan tänkas förekomma i Valletta förväntas vara fredliga och lugna.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Det globala terroristhotet från såväl grupperingar som individer blir mer och mer diversifierat och komplext. Terrorismen känner inga gränser och finns utspridd i olika former över hela världen.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om Europeiska unionens koordinerade ansträngningar för att bekämpa terrorism.

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad. 

In- och utresebestämmelser

Du måste ha en giltig resehandling (pass alt. Nationellt ID-kort) för att resa till Malta. Särskilt viktigt är att resehandlingen fortfarande är giltig vid utresan. I övrigt gäller samma regler som i andra EU/Schengen-länder.

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

I samband med resa till Malta, håll dig uppdaterad via länken: Ministry for Health.

Läs mer om inresa till Malta på flygplatsens hemsida.

EU-sajt med reseregler land för land inom EU/Schengenområdet Re-open EU.  

Naturförhållanden och katastrofer

Malta är förskonat från naturkatastrofer. I yttersta undantagsfall kan svaga skalv kännas vid jordbävningar i grannländer. I samband med kraftiga regn kan vissa områden tillfälligt översvämmas, men detta händer sällan och är då kortvarigt.

Hälso- och sjukvård

Allmänna standarden på sjukvården är god.  Härtill kommer ett antal statliga polikliniker i de större städerna. Vidare finns privata sjukhus och kliniker.

Information om Malta på 1177 Vårdguiden

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du kan få gratis av Försäkringskassan. Det visar att du är försäkrad i Sverige och underlättar för dig att få nödvändig akutsjukvård. Kortet ersätter dock inte behovet av en reseförsäkring. Exempelvis täcks inte kostnader för sjuktransport till Sverige. 

Du kan ladda ned information och en app om det Europeiska sjukförsäkringskortet till din mobil. Se
Försäkringskassan

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Kostnaderna för en oförsäkrad person som behöver till exempel sjuktransport till Sverige kan bli mycket höga. Internationella aktörer inom reseförsäkringar som din privata reseförsäkring kan samarbeta med;

SOS-International, Falck Global Assistance,  Euro-Center Assistance och Gouda-assistance

Lokala restriktioner i samband med Covid-19

Lokala regler och föreskrifter finns. De är svåra att överblicka och kan förändras med kort varsel. Ambassaden förmedlar här den information vi känner till. Förändringar kan komma att ske med kort framförhållning så för senaste information, kontakta Maltas konsulat i Stockholm: e-post maltaconsul.stockholm@gov.mt ,  telefon 0725-25 25 39.

Lokala lagar och sedvänjor

Malta följer I stort sett samma regler som andra EU-länder vad gäller normal social samlevnad, till exempel rökförbud. Vid besök i kyrkor eller på andra religiösa platser skall utmanade klädsel undvikas. Malta har vänstertrafik.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Malta är överlag ett säkert land. Man skall dock på sedvanligt sätt vara vaksam när det gäller ens privata tillhörigheter. Ungdomar och studenter uppmanas till extra vaksamhet då de besöker nöjesdistriktet känt som ”Paceville”.

Trafiksäkerhet

Malta har vänstertrafik. Vid rusningstid är trafiken mycket intensiv och den ovane trafikanten bör vara särskilt försiktig. Kollektivtrafiken sköts med bussar som är relativt moderna och med rimliga biljettpriser.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023