Meny
  • Svenska

Maldiverna

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 19 jun 2019, 14.58

Allmänna säkerhetsläget

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas på Maldiverna.

Det är inte ovanligt med lokala protester och demonstrationer i huvudstaden Malé. Besökare i huvudstaden uppmanas därför att iaktta försiktighet och vid oroligheter undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Det finns generellt inga rapporter om demonstrationer eller oroligheter på turistöarna eller vid flygplatsen.

Aktuella händelser

1. Hotbild

Det finns en generell hotbild i Maldiverna, bl.a. baserat på uppgifter om antalet maldiviska medborgare som anslutit sig till terrornätverk.

2. Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Trafiksäkerhet

Maldiverna består av ett flertal öar. Persontransport sker med båt eller sjöflyg. Biltrafik sker främst i huvudstaden Malé.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten i landet är låg, men stölder på hotell och på stränder kan förekomma.

Lokala lagar och sedvänjor

Maldiverna har hårda straff för narkotikabrott. Smuggling och innehav kan ge livstids fängelse.

Maldiverna har islam som statsreligion. Offentligt utövande av andra religioner är förbjudna enligt lag.

Import av pornografiskt material och alkohol är förbjudet. Förtäring av alkohol är endast tillåten på turistanläggningarna. Att sola naken eller, för kvinnor, utan överdel är förbjudet.

Homosexuella relationer är förbjudna enligt maldivisk lag.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården är begränsad och når inte upp till västerländsk standard. Det finns två sjukhus i huvudstaden Malé, det statsägda sjukhuset Indira Gandhi Memorial Hospital (IGMH) och privatsjukhuset Abduarahman Don Kaleyfan Hospital (ADK) samt European Clinic, Maldives. För skador som kräver avancerad vård bör patienten evakueras till närliggande länder som kan ge adekvat vård.

In- och utresebestämmelser

Kraven för visering till Maldiverna kan du läsa på: Department of Immigration & Emigration:s hemsida

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Maldiverna, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Maldivernas ambassaden i Storbritannien vad som gäller.

Naturförhållanden och katastrofer

Maldivernas läge och låga topografi gör landet sårbart för tsunamis. Landet drabbades senast av tsunamin i indiska oceanen december 2004.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIL sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris den 13 november 2015 och i Bryssel den 22 mars 2016 på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om turism och terrorism på regeringen.se