Meny
  • Svenska

Om utlandet Maldiverna

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 02 jun 2020, 12.33

Aktuella händelser

 

Flygsituationen från Maldiverna

Om du befinner dig på Maldiverna och inte har möjlighet att lämna på grund av den nedstängda flygtrafiken. Vänligen kontakta Sveriges honorärkonsulat i Malé. 

Tel: +960 301 3776
E-post: info@swedenconsulate.mv

Adress:
H.Coral Reef,
7th fllor
Boduthakurufaanu Magu,
Male', Rep of Maldives

 

Maldivernas regering har beslutat att temporärt suspendera visa on arrival för samtliga nationaliteter fr o m 27 mars.

 

 

Ambassaden uppmanar svenska medborgare i Maldiverna att följa händelseutvecklingen och  lokala myndigheters anvisningar. Information om coronaviruset kan hittas på Folkhälsomyndighetens hemsida,  och WHO:s hemsida.

Information kan även fås genom att ringa det journummer som nyligen inrättats av Hälsoskyddsmyndigheten i Maldiverna: +960 7377004.

Sveriges ambassad i New Delhi ansvarar för sidoackrediteringslandet Maldiverna. Vid en nödsituation kan man ringa ambassaden i New Delhi på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm.

FAQ

Varför inför UD avrådan för icke-nödvändiga resor till alla världens länder?

I ett mycket stort antal länder vidtas nu omfattande åtgärder för att begränsa smittspridningens negativa påverkan på samhället. Dessa åtgärder medför bland annat stängda landsgränser, inställda flygrutter samt begränsade möjligheter för människor att röra sig inom och mellan samhällen. I många länder sätts personer som anländer från Sverige i 14 dagars karantän.

Situationen är snabbt föränderlig och nya åtgärder kan vidtas med mycket kort varsel och inte sällan utan förvarning. Denna typ av bestämmelser kan också försvåra för UD:s utlandsmyndigheter att bistå svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige konsulärt.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?

Det är ett beslut som individen måste ta.  Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. Det kan exempelvis ibland vara bäst att inte resa överhuvudtaget en tid framöver. Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. Många resenärer kan behöva stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken sätter igång igen. Resebyråer och flygbolag försöker transportera hem alla som berörs.

Varför avråder inte UD för samtliga resor?

Det kan fortfarande finnas resor som är nödvändiga, av familjeskäl eller med anledning av för samhället viktiga arbetsresor.

 

Vad gäller för min reseförsäkring om jag redan är i landet?

Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser.

Övergripande råd och information om försäkringar finns hos Konsumenternas försäkringsbyrå

Vad ska jag göra om jag befinner mig på Maldiverna och känner mig sjuk?

Om du uppvisar symptom såsom feber, hosta, andningsbesvär kan du ringa det journummer som nyligen inrättats av Hälsoskyddsmyndigheten i Maldiverna: +960 7377004.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 08-405 92 00.

Kan jag kontakta ambassaden i en nödsituation?

Vid en akut nödsituation kan man ringa ambassaden i New Delhi på + 91 11 4419 7100. Efter kontorstid kommer samtalet att kopplas till UD:s konsulära jour i Stockholm

Allmänna säkerhetsläget

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas på Maldiverna men det är viktigt att följa lokala lagar och sedvänjor. Turister är inblandade i drunkningsolyckor varje år på Maldiverna varpå extra försiktighet bör vidtas vid t.ex. snorkling eller båtturer. Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd innan man reser till Maldiverna. 

Lokala protester och demonstrationer förekommer i huvudstaden Malé. Besökare i huvudstaden uppmanas därför att iaktta försiktighet och vid oroligheter undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Det finns generellt inga rapporter om demonstrationer eller oroligheter på turistöarna eller vid flygplatsen.

Det finns en generell hotbild på Maldiverna, bland annat baserat på uppgifter om antalet maldiviska medborgare som anslutit sig till terrornätverk.

 

Terrorism

Knivattack i Hulhumale
Den 6 februari 2020 bekräftade polisen i Maldiverna gripandet av tre personer i samband med en knivattack på utländska medborgare i Hulhumale. En extremistgrupp tog på sig ansvaret för attacken.

Ambassaden påminner om risken för terroristattentat i Maldiverna samt om ambassadens rekommendation att vara uppmärksam, undvika större folksamlingar och demonstrationer och följa lokala myndigheters anvisningar.

Terroristattentat
Det föreligger risk för framtida terroristattentat på Maldiverna. Maldiviska myndigheter har bekräftat att ett antal personer greps under 2017 och 2018 för att ha planerat att utföra terrorattacker på Maldiverna.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Maldivernas läge och låga topografi gör landet sårbart för tsunamis. Landet drabbades senast av tsunamin i Indiska Oceanen under december 2004.

Översvämningar förekommer vid häftiga regn.

Starka tidvattenströmmar förekommer i havet omkring Maldiverna, och ett antal turister drunknar varje år. Svenska medborgare uppmanas att hålla sig informerade innan man badar i havet.  

In- och utresebestämmelser

Information om viseringar hänvisar ambassaden till: Department of Immigration & Emigration:s hemsida

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Maldiverna, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Maldivernas ambassaden i Storbritannien vad som gäller.

Resenärers pass ska vara giltiga i sex månader från dagen för inresa i Maldiverna.

Sverige har ingen ambassad på Maldiverna utan endast ett honorärkonsulat. Resenärer uppmanas att registrera sig på svensklistan

Hälso- och sjukvård

Se gärna 1177 Vårdguidens reseråd, information om smittsamma sjukdomar och information om vaccinationer inför resan till Maldiverna. https://www.1177.se/liv--halsa/reserad-och-vaccinationer/reserad-for-olika-lander/asien/maldiverna/

Sjukvården på Maldiverna är begränsad och når inte upp till västerländsk standard. Det finns två sjukhus i huvudstaden Malé, det statsägda sjukhuset Indira Gandhi Memorial Hospital (IGMH) och privatsjukhuset Abduarahman Don Kaleyfan Hospital (ADK) samt European Clinic, Maldives. För skador som kräver avancerad vård bör patienten evakueras till närliggande länder som kan ge adekvat vård. Resenärer rekommenderar ha en giltig sjukförsäkring vid resa till Maldiverna.

Zika-viruset, en myggburen sjukdom, anses förekomma på Maldiverna. För mer information om Zika-viruset, besök Folkhälsomyndigheten eller Vårdguiden 1177.

För akutsjukvård på Maldiverna, ring nummer 102 och be om en ambulans.

Lokala lagar och sedvänjor

Maldiverna har hårda straff för narkotikabrott. Smuggling och innehav kan leda till stora bötesbelopp och/ eller långa fängelsestraff, inklusive livstids fängelse.

Maldiverna har islam som statsreligion. Offentligt utövande av andra religioner är förbjudna enligt lag. Att utöva en annan religion privat i sitt hem är dock tillåtet.

Import av pornografiskt material och alkohol är förbjudet. Förtäring av alkohol är endast tillåten på turistanläggningarna. 

Homosexuella relationer är förbjudna enligt maldivisk lag.

 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten i landet är låg, men stölder på hotell och på stränder kan förekomma.

I de större städerna, framförallt Malé, förekommer både hot om terrorism samt politiska protester. Resenärer avråds från att delta i politiska protester på Maldiverna. Vidare rekommenderas resenärer vara vaksamma i städerna, och hålla sig borta från demonstrationer. Terroristattacker kan ske på olika platser, och möjliga mål inkluderar regeringsbyggnader, moskéer, flygplatser, resecentrum, samt andra allmänna platser så som exempelvis köpcentrum, caféer och restauranger. Resenärer rådgörs vara vaksamma på sin omgivning då de befinner sig på allmänna platser.

Trafiksäkerhet

Maldiverna består av ett flertal öar. Persontransport sker med båt eller sjöflyg. Biltrafik sker främst i huvudstaden Malé. Enbart ett fåtal öar har infrastruktur som tillåter biltrafik.