• Svenska

Om utlandet Maldiverna

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 22 jun 2022, 12.18

Aktuella händelser

Läs mer här om COVID19 situationen på Maldiverna. 

Allmänna säkerhetsläget

Det är förhållandevis säkert för utlänningar att resa och vistas på Maldiverna men det är viktigt att följa lokala lagar och sedvänjor. Turister är inblandade i drunkningsolyckor varje år på Maldiverna varpå extra försiktighet bör vidtas vid t.ex. snorkling eller båtturer. Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd innan man reser till Maldiverna. 

Lokala protester och demonstrationer förekommer i huvudstaden Malé. Besökare i huvudstaden uppmanas därför att iaktta försiktighet och vid oroligheter undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Det finns generellt inga rapporter om demonstrationer eller oroligheter på turistöarna eller vid flygplatsen.

Det finns en generell hotbild på Maldiverna, bland annat baserat på uppgifter om antalet maldiviska medborgare som anslutit sig till terrornätverk.

 

Terrorism

Knivattack i Hulhumale
Den 6 februari 2020 bekräftade polisen i Maldiverna gripandet av tre personer i samband med en knivattack på utländska medborgare i Hulhumale. En extremistgrupp tog på sig ansvaret för attacken.

Ambassaden påminner om risken för terroristattentat i Maldiverna samt om ambassadens rekommendation att vara uppmärksam, undvika större folksamlingar och demonstrationer och följa lokala myndigheters anvisningar.

Terroristattentat
Det föreligger risk för framtida terroristattentat på Maldiverna. Maldiviska myndigheter har bekräftat att ett antal personer greps under 2017 och 2018 för att ha planerat att utföra terrorattacker på Maldiverna.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Maldivernas läge och låga topografi gör landet sårbart för tsunamis. Landet drabbades senast av tsunamin i Indiska Oceanen under december 2004.

Översvämningar förekommer vid häftiga regn.

Starka tidvattenströmmar förekommer i havet omkring Maldiverna, och ett antal turister drunknar varje år. Svenska medborgare uppmanas att hålla sig informerade innan man badar i havet.  

In- och utresebestämmelser

För information om inresebestämmelser i Maldiverna hänvisar ambassaden till: Maldives Immigrations hemsida

Resenärers pass måste vara giltigt i minst en månad från dagen för inresa i Maldiverna. Om du anländer med flyg anger de flesta flygbolag att ditt pass ska vara giltigt i minst 6 månader från datumet för inresan i Maldiverna. Kontrollera med ditt flygbolag eller researrangör innan du reser. 

Det kan finnas särskilda bestämmelser om vad gäller din resa till Maldiverna, som tullbestämmelser och lokala lagar. Kontrollera därför innan avresa med Maldivernas ambassaden i Storbritannien vad som gäller.

Sverige har ingen ambassad på Maldiverna utan endast ett honorärkonsulat. Resenärer uppmanas att registrera sig på svensklistan

Hälso- och sjukvård

Se gärna 1177 Vårdguidens reseråd, information om smittsamma sjukdomar och information om vaccinationer inför resan till Maldiverna. https://www.1177.se/liv--halsa/reserad-och-vaccinationer/reserad-for-olika-lander/asien/maldiverna/

Sjukvården på Maldiverna är begränsad och når inte upp till västerländsk standard. Det finns två sjukhus i huvudstaden Malé, det statsägda sjukhuset Indira Gandhi Memorial Hospital (IGMH) och privatsjukhuset Abduarahman Don Kaleyfan Hospital (ADK) samt European Clinic, Maldives. För skador som kräver avancerad vård bör patienten evakueras till närliggande länder som kan ge adekvat vård. Resenärer rekommenderar ha en giltig sjukförsäkring vid resa till Maldiverna.

Zika-viruset, en myggburen sjukdom, anses förekomma på Maldiverna. För mer information om Zika-viruset, besök Folkhälsomyndigheten eller Vårdguiden 1177.

För akutsjukvård på Maldiverna, ring nummer 102 och be om en ambulans.

Lokala lagar och sedvänjor

Maldiverna har hårda straff för narkotikabrott. Smuggling och innehav kan leda till stora bötesbelopp och/ eller långa fängelsestraff, inklusive livstids fängelse.

Maldiverna har islam som statsreligion. Offentligt utövande av andra religioner är förbjudna enligt lag. Att utöva en annan religion privat i sitt hem är dock tillåtet.

Import av pornografiskt material och alkohol är förbjudet. Förtäring av alkohol är endast tillåten på turistanläggningarna. 

Homosexuella relationer är förbjudna enligt maldivisk lag.

 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten i landet är låg, men stölder på hotell och på stränder kan förekomma.

I de större städerna, framförallt Malé, förekommer både hot om terrorism samt politiska protester. Resenärer avråds från att delta i politiska protester på Maldiverna. Vidare rekommenderas resenärer vara vaksamma i städerna, och hålla sig borta från demonstrationer. Terroristattacker kan ske på olika platser, och möjliga mål inkluderar regeringsbyggnader, moskéer, flygplatser, resecentrum, samt andra allmänna platser så som exempelvis köpcentrum, caféer och restauranger. Resenärer rådgörs vara vaksamma på sin omgivning då de befinner sig på allmänna platser.

Trafiksäkerhet

Maldiverna består av ett flertal öar. Persontransport sker med båt eller sjöflyg. Biltrafik sker främst i huvudstaden Malé. Enbart ett fåtal öar har infrastruktur som tillåter biltrafik.