• Svenska

Om utlandet Malaysia

Handel mellan Sverige och Malaysia

Handel mellan Sverige och Malaysia

Stora svenska exportsektorer är telekomutrustning och maskiner, kemiska produkter, papper och pappersvaror samt järnmalm och stål. Svensk import från Malaysia består huvudsakligen av elektronik, vegetabiliska oljor och kemiska produkter. År 2016 uppgick Sveriges export till Malaysia med 2,9 mdr kronor och importen till 3,1 mdr kr. Det finns stor potential för ökad handel mellan Sverige och Malaysia. I nuläget finns det ca 85 svenskrelaterade företag i Malaysia, bland annat Ericsson, Volvo, ABB, IKEA och Scania som har gjort betydande investeringar. De mindre och medelstora Sverigerelaterade företagen är spridda över flera sektorer, bl.a. IT- sektorn. Även på försvarsmaterielområdet finns goda möjligheter till ökad handel.

Svenska exportörer eller importörer som är intresserade av handel med malaysiska företag eller svenska investerare som vill etablera en närvaro i Malaysia är välkomna att kontakta Business Swedens regionala kontor i Kuala Lumpur. Utöver Business Sweden finns även en svensk handelskammare (Malaysian Swedish Business Association, MASBA) som är till för att främja handel mellan malaysiska och svenska företag.