• Svenska

Om utlandet Malaysia

Hälso- och sjukvård

I Kuala Lumpur håller sjukvården hög standard på de privata sjukhusen; några förslag listas längre ner. Ambassaden uppmanar resenärer att ha en giltig rese- och sjukförsäkring. Eventuell vård kan annars bli mycket kostsam.

Influensa A (H1N1), fågelinfluensa, denguefeber och malaria förekommer i Malaysia. Senaste dödsfallet i svininfluensa var 2012.

Dengue
Denguefeber orsakas ett virus som sprids via myggor i subtropiska och tropiska områden, även i Malaysia. Symptomen påminner om influensa med feber, muskelvärk och ibland också små hudblödningar. För mer information om symtom och förebyggande åtgärder, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

I Malaysia förekommer en enterovirusepidemi - HFMD (Mul- och Klövsjuka) som drabbar människor.
Huvudsakliga symptom är feber och blåsor på händer, fötter och i munnen. Sjukdomen är vanligtvis ofarlig men små barn är särskilt utsatta vad gäller sjukdomens farligare former. Var särskilt noga med handhygien för att minimera risken för smitta. Frågor och svar finns på:  http://www.moh.gov.my/images/gallery/Garispanduan/Guidelines%20HFMD%202007.pdf

Zikavirus
Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens
sida Zika

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika Frågor och svar

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Privata sjukhus med akutintag i Kuala Lumpur
Gleneagles Medical Centre (utbud av specialistläkare finns)
282 & 286 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel:  03 - 4257 1300
Fax: 03 - 4257 9233
http://gleneagleskl.com.my/

Prince Court Medical Centre (utbud av specialistläkare finns)
39 Jalan Kia Peng
50450 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2160 0000
Emergency: 03 - 2160 0999
Fax: 03 - 2160 0010
www.princecourt.com

Statligt sjukhus med akutintag i Kuala Lumpur

Hospital Kuala Lumpur
Jalan Pahang
50586 Kuala Lumpur
Tel:  03 - 2615 5555
Fax: 03 - 2698 9845
www.hkl.gov.my/

Vid nödfall eller vid behov av ambulans ring 999

Vårdcentral
Twin Towers Medical Centre KLCC
Lot 401 F&G Level 4 Suria KLCC
Kuala Lumpur City Centre
50088 Kuala Lumpur
Tel:  03 - 2382 3500
Fax: 03 - 2382 9000

Tandläkare i Kuala Lumpur
Bangsar: 03 20951102
Cheah Dental Surgery: 03 - 2072 5908

Om du skulle vara i behov av vård utanför Kuala Lumpur finns en lista med telefonnummer till statliga sjukhus i Malaysia

Senast uppdaterad 13 okt 2020, 14.16