• Svenska

Om utlandet Malaysia

Pass utomlands i Malaysia

Ambassaden i Kuala Lumpur är inte en passmyndighet och det finns därför inte möjlighet att ansöka om ordinarie pass

För att ansöka om nytt ordinarie pass måste ansökan ske på plats på en passmyndighet alternativt hos den svenska polisen i Sverige. I regionen kan ansökan ske på bl.a. ambassaderna i Singapore, Bangkok eller annan ambassad i regionen med mandat att utfärda ordinarie pass (s.k passmyndigheter).

Det ordinarie passet kan, efter ansökan är gjord, lämnas ut vid ambassaden i Kuala Lumpur mot en avgift.

Ambassaden kan utfärda provisoriskt pass om ditt ordinarie pass förkommit eller stulits. Länk till provisoriska pass