• Svenska

Om utlandet Malaysia

Vigsel i Malaysia

Det går inte att gifta sig på den svenska ambassaden i Kuala Lumpur

Man kan inte gifta sig på svenska ambassaden i Kuala Lumpur. Däremot finns det andra ambassader i regionen som utför vigslar, bland annat i Bangkok.

På Svenska Sjömanskyrkan i Singapore har man tidigare kunnat genomföra en välsignelse över redan ingånget äktenskap. Dock är Svenska Sjömanskyrkan vilande för tillfället. För mer information se Svenska kyrkans hemsida.

Svensk medborgare kan med malaysisk medborgare gifta sig inför malaysiska myndigheter. Se följande länkar för information: http://www.jpn.gov.my/en/ och https://www.malaysia.gov.my/portal/subcategory/1605.

För att gifta sig behövs ett äktenskapscertifikat.

Du som är bosatt i Sverige

Du som är folkbokförd i Sverige ska fylla i blanketten "Hindersprövning, ansökan och försäkran, SKV 7880". Denna blankett kan du ladda ner genom att klicka på länken nedan. Tag kontakt med Skatteverket för mer information.

Skatteverket utfärdar sedan ett äktenskapscertifikat för vigsel i utlandet, som är giltigt i 4 månader från utfärdat datum. Be om att få certifikatet, ”Marriage Licence” utfärdat på engelska. Ofta efterfrågas också ett personbevis som är vidimerat av ambassaden. Begär därför från Skatteverket, ett personbevis på engelska (Extract of the Population Register), där civilstånd framgår. För eventuell legalisering av ambassaden behöver dokumentet legaliserats av UD:s legaliseringsavdelning.


Du som är bosatt utomlands

Är du bosatt utomlands gör du din hindersprövning och äktenskapscertifiering på ambassaden i det land där du bor. Ambassaden hjälper dig som är svensk medborgare med detta, mot en avgift.

Du ska fylla i blanketten"Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran, SKV 7881". Denna blankett kan du ladda ner genom att klicka på länken nedan.

Förutom ifylld blankett ska du/ni ta med följande till ambassaden:

  • Pass för båda parter
  • Employment/ Dependent pass
  • Personbevis på engelska som visar civilstånd, max tre (3) månader gammalt. Personbevis (Extract of the Population Register) kan beställas hos Skatteverkets skatteupplysning per telefon 0771-567 567 (från Sverige), +46 8 564 851 60 (från utlandet) eller beställas via Skatteverkets hemsida. Intyget ska vara stämplat och signerat av handläggare på Skattemyndigheten och legaliserat av UD:s legaliseringsavdelning.
  • Om du har varit utskriven från Sverige en längre tid behövs ett referensbrev från arbetsgivare alternativt från två vänner (svenska medborgare) där det framgår att du är ogift.
  • För den som tidigare varit gift krävs bestyrkt kopia av lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom eller att dödsfallsintyg bifogas.

Anmälan om makars namn

Enligt namnlagen ska de som ingår äktenskap anmäla sitt val av efternamn till Skatteverket senast i samband med vigseln. Detta görs på blankett SKV 7831, se nedan.

Blanketten ”Äktenskapscertifikat, Ansökan och försäkran” (SKV 7781) 

Blanketten ”Hindersprövning, Ansökan och försäkran” (SKV 7780)

Blankett "Efternamn, Anmälan" (SKV 7502)

Registrering av vigsel i Sverige


Efter vigseln i utlandet visas intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.