• Svenska

Om utlandet Thailand

Vigsel på ambassaden i Bangkok

Ambassadören och dennes ställföreträdare vid ambassaden i Bangkok är behöriga att förrätta borgerlig vigsel mellan två svenska medborgare eller mellan svensk medborgare och icke-svensk medborgare, som inte är thailändare. I båda fallen gäller att åtminstone en av de svenska parterna måste vara bosatt, och skriven i regionen Asien/Oceanien. Det vill säga inte folkbokförd i Sverige.

Följande underlag behövs:

För svensk part

Personbevis (inte äldre än 3 månader), beställer man på Skatteverket, www.skatteverket.se

Hindersprövning för svensk medborgare kan göras vid en svensk ambassad på särskild blankett. På Skatteverkets hemsida finner du mer information, "klicka här"

Icke-svensk medborgare skall uppvisa ett av en behörig myndighet i hemlandet utfärdat intyg att det inte finns hinder mot äktenskapet enligt dess lag. Namnändring måste göras i samband med vigseln. Blankett för detta finns på ambassaden.

Den kan också laddas ned här

Vittnen
Vid vigselakten skall två vittnen vara närvarande. Om brudparet har egna vittnen med sig måste namnen på dessa lämnas till ambassaden senast dagen före vigseln. Om så önskas kan i stället personal vid ambassaden fungera som vittnen. Informera ambassaden när du bokar tid. 

Bevis om förrättad vigsel utfärdas i form av protokollsutdrag.

Före vigseln skall båda parternas pass uppvisas. Bevis om förrättad vigsel utfärdas i form av protokollsutdrag.

För detta uttages en expeditionsavgift motsvarande SEK 600. Avgiften betalas i thailändska THB. Avgift utgår ej om en av parterna har sin hemvist inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.

Övriga detaljer
Ambassaden har tyvärr inte möjlighet att vara behjälplig med hotellbokning, bröllopsmåltider etc. Bokning av tid samt frågor: +66-(0)2-263 72 99 Om du är boende i Thailand och vill registrera äktenskap inför thailändsk myndighet, "klicka här"