• Svenska

Om utlandet Malaysia

Stulet eller förlorat bank-/kreditkort

Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot privatpost till resande i Malaysia. I nödfall – förlust av bankkort – kan vi, efter att ha underrättats om detta av banken eller bankkunden som är i behov av ett nytt kontokort.

Spärra Visa-kort
Gå in på www.visa.se/se/forlorat_ditt_visakort.aspx     

För säkerhets skull bör du alltid kontakta din bank i Sverige om du blir av med ditt kort.

Spärra MasterCard
Om du förlorar ditt Mastercard så ska du ringa och spärra kortet på Mastercard Global Service tel 1 800 80 4594.

För säkerhets skull bör du alltid kontakta din bank i Sverige om du blir av med ditt kort.

Senast uppdaterad 05 mar 2018, 11.48