• Svenska

Om utlandet Malaysia

Akut hjälp

Vad kan ambassaden göra? Läs under rubriken Om olyckan är framme... Vem kan besvara mina frågor? Vissa specifika frågor besvaras bättre av andra myndigheter. Frågor om smittsamma sjukdomar besvaras av Smittskyddsinstitutet. Frågor om import av växter och djur till Sverige besvaras av Jordbruksverket. Om större jordskalv inträffar i världen svarar Institutionen för geovetenskaper på frågor om dessa. Frågor om kärnkraftsolyckor besvaras av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).