• Svenska

Om utlandet Malaysia

Juridiska ombud i Malaysia

Klicka på länken nedan för att hitta en lista över juridiska ombud i Malaysia. Sveriges ambassad lämnar ut denna lista utan rekommendation och ger inte någon garanti eller tar ansvar för de juridiska ombudens tjänster.

Klicka här för att hitta listan över juridiska ombud. 

Juridisk hjälp

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer