• Svenska

Om utlandet Malawi

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 16 dec 2020, 09.39

Aktuella händelser

 

Corona – Covid-19

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1. För samtliga länder som inte omfattas av punkt 2 och 3 nedan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 15 april 2021.

2. Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Dessa länder är fortsatt undantagna från avrådan från icke nödvändiga resor.

3. Tidigare beslut om att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland samt Norge gäller tills vidare.

Malawi

Vi uppmanar samtliga svenskar som befinner sig i Malawi att kontrollera reseförsäkring, registrera sig på svensklistan och att ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. 

Ambassaden uppmanar även svenskar som inte längre befinner sig i Malawi att avregistrera sig från svensklistan så snart som möjligt.

Sverige har ingen ambassad i Malawi utan företräds av honorärkonsul Len vad Der Hoeven som kan nås på det svenska honorärkonsulatet i Lilongwe. 

Honorärkonsul - Len van der Hoeven (engelskspråkig) 
Adress: 10/452 Heavenly Close
Mobiltelefon: +265 999 84 45 28
E-post: swedishconsulatemw@gmail.com

Öppettider - endast genom överenskommelse. Kontakta konsulatet för att boka en tid. 

Ambassaden (i Harare, Zimbabwe) är öppen för allmänheten som vanligt mellan kl. 09.00-11.00 och kan nås på telefon +263 (0) 24 2 302 636/7 samt e-mail: ambassaden.harare@gov.se. 

Information om coronaviruset och situationen i Malawi

Malawi har infört restriktioner för inresa, sammankomster och vistelse på offentliga platser. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Hälsoministeriet delar information på Facebook samt hemsida avseende Covid-19.

Den internationalla flgplatsen i Lilongwe är sedan den 1 oktober öppen för besökare och turister. Frågor om regler/restriktioner för in-och utresa samt om du är osäker på hur flyg påverkas hänvisas till din resebyrå eller flygbolag.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Malawis hälsoministerium delar uppdaterad information på Facebook

Sjukvården i Malawi är bristfällig. Se ambassadens reseinformation om Hälso- och sjukvård nedan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott – Coronavirus 

Frågor och svar om nytt coronavirus 

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s  och Världshälsoorganisationen (WHO).

Aktuella händelser

Under pågående regnsäsong finns det risk för plötsliga översvämningar. Resenärer i Malawi uppmanas att följa lokal nyhetsrapportering. 

Svenskar som befinner sig i Malawi bör undvika folksamlingar och demonstrationer, iaktta försiktighet och följa lokala och internationella nyheter samt reseinformationen på ambassadens hemsida. 

Allmänna säkerhetsläget

De främsta säkerhetsriskerna i Malawi är normalt sett trafiken och bristande sjukvård. Besökare i Malawi bör vara försiktig i trafiken särskilt efter mörkrets inbrott. Allvarligare skador eller sjukdomsfall kräver evakuering till Sydafrika. Resenärer bör ha en komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker sjuktransport.

Hälso- och sjukvård

De flesta tropiska sjukdomar förekommer i Malawi och man ska alltid ha ett gott vaccinationsskydd. Malariaprofylax rekommenderas för alla resor till Malawi. Kontakta läkare i god tid före resan för närmare information. Vid bad i Malawisjön var medveten om att bilharzia är vanligt förekommande.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

Svenska medborgare måste ha visum för inresa till Malawi.

Resenärer rekommenderas att innan avresan kontakta malawisk ambassad för att få uppdaterade upplysningar om gällande visum- och inresebestämmelser, samt kostnader för visum. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Malawiska ambassaden i Storbritannien är ansvarig för Sverige:

Malawi High Commission to the UK www.malawihighcommission.co.uk

Kriminalitet och personlig säkerhet

Våldsbrotten är få och främst centrerade kring de stora städerna Lilongwe och Blantyre. Rån kan förekomma och man ska undvika att bära stora summor av kontanter eller andra värdesaker. Efter mörkrets inbrott bör man undvika att röra sig i obekanta områden samt köra bil utanför städerna. Infrastrukturen är undermålig och trafikljus och vägbelysning finns sällan.

Lokala lagar och sedvänjor

Användning av kreditkort (Visa, American Express och MasterCard) accepteras av de större hotellen och på turistställen.

Den lokala valutan är malawiska Kwacha.

Engelska är det officiella språket och det nationella språket är Chichewa. Reser man på landsbygden kan det vara få som talar engelska.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar och dess omnejd.

Köp av oslipade ädelstenar är olagligt.

Homosexualitet är förbjudet i Malawi och överträdelse kan medföra flera års fängelse.

Naturförhållanden och katastrofer

Översvämningar

Översvämningar kan förekomma i hela landet, men främst i älvdalarna i södra delarna av Malawi under regnperioden.  Då kan korta men kraftiga regnbyar leda till att älvar på kort tid svämmar över.

Jordskalv

Risken för jordskalv bedöms vara liten, men Malawi är en del av Rift Valley som är känt för jordskalv med ojämna mellanrum.

För mer utförlig information se http://www.norway.mw/Norsk/reise/natur/

Resa i landet

Sjukvården i Malawi är bristfällig och allvarliga skador eller sjukdomsfall kan kräva evakuering. Det är därför viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport, även till Sverige.

Terrorism

Risken för terrordåd anses som liten, men Malawi kan som andra länder råka ut för terrorangrepp utan förvarning.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Trafiksäkerhet

Malawi har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen. Det är många trafikolyckor och trafiken anses vara den största säkerhetsrisken.Vägarna är ofta dåligt underhållna och bilparken har genomgående dålig teknisk standard. Körning i mörkret innebär en särskilt stor risk då många bilar inte har fungerande ljus.

Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon vid bilkörning.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Malawi utan företräds av honorärkonsul Len vad Der Hoeven som kan nås på det svenska honorärkonsulatet i Lilongwe. 

Honorärkonsul - Len van der Hoeven (engelskspråkig) 
Adress: 10/452 Heavenly Close
Mobiltelefon: +265 999 84 45 28
E-post: swedishconsulatemw@gmail.com

Öppettider - endast genom överenskommelse. Kontakta konsulatet för att boka en tid.