• Svenska

Om utlandet Madagaskar

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
26 mar 2021

Nya flygrestriktioner till och från Madagaskar

Nödläget på Madagaskar förlängs från 27 mars 2021 och 14 dagar framåt. Bland annat har samtliga internationella flyg ställts in. Ambassaden uppmanar svenska medborgare på Madagaskar att löpande informera sig om situationen via ambassadens hemsida eller appen 'UD Resklar'.

18 jan 2021

Tropisk storm på väg in

En stark tropisk storm, Eloise, är på väg in mot Madagaskar. Hårda vindar beräknas (uppemot 111 km/h) samt stora mängder regn (uppemot 248 mm inom 72hr). Alla som uppehåller sig i Madagaskar uppmanas vidta största möjliga försiktighet samt följa lokala nyheter och eventuella råd kring skydd och evakuering mm.

Senast uppdaterad 21 apr 2021, 12.17

Aktuella händelser

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av covid-19, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 31 maj 2021.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Lägesbild och reseinformation Covid-19.

Den 27 mars ställdes nästan alla internationella flyg in tills vidare. Det råder inreseförbud för medborgare från flertal länder. 

 

Allmänna säkerhetsläget

Besökande rekommenderas att iaktta försiktighet, undvika folksamlingar och att vara ute på natten – inte minst i centrala Antananarivo – samt att följa utvecklingen bl.a. via lokala medier.

Hälso- och sjukvård

Madagaskar har rapporterade fall av Covid-19.

Sjukvården ligger under europeisk standard. Det finns bassjukvård i Antananarivo som kan erbjuda acceptabel akut behandling. Utanför Antananarivo bör sjukvård sökas enbart när ingen annan möjlighet finns.

Liksom på övriga öar i Indiska oceanen finns myggbärande sjukdomar som malaria, denguefeber och chikungunya. Besökare bör ta sedvanliga åtgärder för att förhindra smitta  (profylax, myggnät, myggmedel m.m.).

Rabies är endemisk och gatuhundar förekommer. Pest har konstaterats på Madagaskar men är mindre trolig att drabba turister. HIV-utbredningen är i jämförelse med närliggande afrikanska länder lägre, däremot är andra sexuellt överförbara sjukdomar och tuberkulos utbrett.

Inför resa till Madagaskar bör besökare rådgöra med läkare för erforderligt vaccinationsskydd.

Länk till WHO’s information om Madagaskar.

Besökare bör endast dricka buteljerat vatten. Kranvattnet är inte drickbart.

Terrorism

Risken för terrorism på Madagaskar bedöms som låg. Globalt finns en risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på Regeringens webbplats.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i samanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Cykloner drabbar Madagaskar med jämna mellanrum, östkusten är som mest exponerad för regn, med ett varm, fuktigt klimat och förekommande cykloner.

För ytterligare information om de meteorologiska förhållandena se även Météo Madagascars hemsida eller WMO's hemsida (World Meteorological Organization).

In- och utresebestämmelser

På grund av covid-19 finns inte längre samma möjligheter att resa till- och från Madagaskar. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.
 
Det är krav på att uppvisa negativt PCR-test vis inresa. Testet måste vara ett s.k. molekylärt test (bl.a. PCR), och ska göras inom 72 timmar före resenärens ankomst till Madagaskar. Resultatet måste styrkas med originalintyg, i pappersformat. 
 
För frågor om visering hänvisas till madagaskiska generalkonsulatet i Stockholm.
 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten är relativt hög, där stölder och snatterier utgör en stor del. Bilkapningar förekommer; bilar som stannat tillfälligt riskerar att rånas genom öppna bildörrar eller fönster. Beväpnade rån av person- eller godsfordon (s.k. taxi-bes eller taxi-brousses) både inne i och utanför städerna har ökat. Det förekommer rapporter om iscensatta scenarion där en bilolycka eller trafikhinder får bilföraren att stanna bilen för att sedan bli bestulen. Kidnappning av utlänningar har rapporterats.

Undvik att röra dig ensam under dygnets mörka timmar samt att bära iögonfallande smycken eller kläder, tänk också på att mobiltelefoner är eftertraktade.

Trafiksäkerhet

Säkerhetsbälte och motorcykelhjälm är obligatoriska. Användning av mobiltelefoner under körning är förbjudet.

Många vägar utanför Antananarivos centrum är i behov av underhåll. Under regnperioden (november-mars) kan dessa vara svårframkomliga. Vägnätet är dåligt upplyst och det är inte ovanligt att stöta på vilda djur/kreatur på vägarna. Vid körning mellan städer rekommenderas en bra vägbeskrivning eftersom många vägskyltar saknas. Att köra under kvälls- och nattetid är inte att rekommendera.

Kollektivtrafiken är dåligt utbyggd. Det finns ett stort utbud av taxi-bilar (priset måste förhandlas innan avresa). Tågnätet är mycket begränsat.

Lokala lagar och sedvänjor

Droganvändning är straffbart med fängelse. Straffbekämpningen relaterad till våldtäkter, pedofiler och prostitution av minderåriga är hård och avsedd att vara avskräckande.

Resa i landet

Alla resenärer till Madagaskar bör se över sitt försäkringsskydd innan avresa och se till att ha en giltig reseförsäkring med evakueringsskydd i händelse av akut sjukdom/olycka.

Sverige har ingen ambassad på Madagaskar utan representeras av ett konsulat som ni finner kontaktuppgifter till under Kontakt i menyn till vänster.

Ambassaden uppmanar svenskar på Madagaskar, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst/vistelse i landet online via nedan länk eller rese-app. Informationen är frivillig och avsedd att användas i beredskapssyfte.

swedenabroad.com/svensklistan

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/

Ambassaden