• Svenska

Om utlandet Madagaskar

Naturförhållanden och katastrofer

Cykloner drabbar Madagaskar med jämna mellanrum, östkusten är som mest exponerad för regn, med ett varm, fuktigt klimat och förekommande cykloner. Det blir ofta starka vindar och stora regnmängder som bland annat kan orsaka översvämningar. 

För ytterligare information om de meteorologiska förhållandena vänligen besök följande hemsidor:

Météo Madagascars
World Meteorological Organization)
Global Disaster Alert and Coordination (GDACS)
ADAM Disaster Alerts (@WFP_ADAM) / Twitter

Senast uppdaterad 02 maj 2024, 09.42