• Svenska

Om utlandet Luxemburg

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 dec 2020

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 07 jan 2021, 16.30

Aktuella händelser

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på nedan länk.

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Luxemburg är stabilt. Liksom i övriga länder i Europa kan man dock inte utesluta terroristattacker.

Information till allmänheten om förebyggande åtgärder och planering i händelse av kris finns att läsa om på luxemburgska regeringens officiella hemsida om krisberedskap

Terrorism

Luxemburgs krismyndighet menar att det globala terroristhotet från såväl grupperingar som individer blir mer och mer diversifierat och komplext. Terrorismen känner inga gränser och finns utspridd i olika former över hela världen. Liksom i övriga länder kan terroristattacker inte uteslutas i Luxemburg.

Luxemburg har en nationell plan i händelse av terrorism; vigilnat. Information till allmänheten lämnas på krismyndighetens hemsida alternativt genom att följa myndighetens twitter-flöde.Telefonnumret att ringa för att nå polisen i händelse av kris är 113. Det allmänna nödnumret i Luxemburg är annars 112.

Det finns även anvisningar om hur man bäst beter sig i händelse av kris.   

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om Europeiska unionens koordinerade ansträngningar för att bekämpa terrorism.

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

Naturförhållanden och katastrofer

Luxemburg är ett av Europas minsta länder och består mest av kullar samt låga berg.

Klimatet är i allmänhet mildare än i Sverige. Snöfall kan orsaka stora besvär i trafiken.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Ta med dig passet eller det nationella ID-kortet. Vid identitetskontroll kan du behöva styrka ditt medborgarskap. Passet och det nationella ID-kortet är de enda svenska ID-handlingar som visar medborgarskap.

Luxemburg är medlem av Schengensamarbetet. För närmare information om viseringar och uppehållstillstånd, kontakta Luxemburgs ambassad i Köpenhamn.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Luxemburg är jämförbar med den svenska. Det finns mycket god tillgång på sjukhus, läkare och tandläkare av hög standard. Jourhavande apotek och läkare anges i dagspressen.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Beställ kortet hos Försäkringskassan i god tid innan avresa.

Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet. Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse som inte täcks av det Europeiska sjukförsäkrings-kortet, är det viktigt att du har tecknat en reseförsäkring eller en hemförsäkring med reseskydd innan resan påbörjas.

Internationella aktörer inom reseförsäkringar som din privata reseförsäkring kan samarbeta med;

SOS-International, Falck Global Assistance,  Euro-Center Assistance och Gouda-assistance

Lokala lagar och sedvänjor

Firande av storhertigens födelsedag är en populär helgdag!

I Luxemburg firar man storhertigens födelsedag den 23 juni, med marknader, konserter, fyrverkeri och andra evenemang. Luxemburg är under denna dag delvis avstängt och oframkomligt under firandet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Var noga med att alltid ha fullständig uppsikt över dina värdesaker när du reser och lämna inte dina väskor obevakade. Tyvärr förekommer det att turister blir bestulna på pengar och värdefulla saker när de besöker Luxemburg. Skulle du råka ut för stölder, så anmäl detta på närmsta polis station.

Trafiksäkerhet

Trafiken är regelmässigt tät och trafikkulturen i Luxemburg skiljer sig från den svenska. Den kännetecknas av ett ganska bestämt körsätt och med en obönhörlig tillämpning av högerregeln. Smärre sammanstötningar med plåtskador är ganska vanligt förekommande.

Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Övriga upplysningar

Nödnummer
Det allmänna nödnumret är 112
Polisen 113

För synnerligen brådskande konsulära ärenden kvällstid eller under helger ring följande nummer till jourhavande tjänsteman: 

+46 8 405 50 05