• Svenska

Om utlandet Luxemburg

Aktuella händelser

Med anledning av dödsfallen i Bryssel 16 november har en allmän uppmaning till svenskar i utlandet publicerats.

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och flera saker tyder på att hotbilden mot svenska intressen har ökat.

I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Senast uppdaterad 08 feb 2024, 13.43
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan