• Svenska

Om utlandet Litauen

Om olyckan är framme

De vanligaste orsakerna till att svenska resenärer vänder sig till ambassaderna för hjälp är att man har blivit utsatt för brott, trafikolyckor och sjukdom. I sådana situationer är det viktigt att komma ihåg att kontakta ditt försäkringsbolag. En svensk ambassad kan bland annat utfärda provisoriskt pass, ge råd om hur man för över pengar från Sverige och vid behov ta kontakt med anhöriga, myndigheter i landet och i Sverige.

Läs mer om akut hjälp i Litauen.

UD-jouren

Svenska medborgare i akut nödsituation utanför ambassadens öppettider kan ringa ambassadens växel (+370-52685010) och trycka  "0" för att bli kopplad till UD:s konsulära jour i Stockholm. De har öppet dygnet runt, årets alla dagar.

Om olyckan är framme – vad kan du få hjälp med?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer