Meny
  • Svenska

Om utlandet Litauen

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 20 sep 2020, 16.29

Aktuella händelser

Inreserestriktioner till Sverige

Sverige har beslutat om begränsningar för vilka som får resa in i Sverige från länder utanför EU/EES, från Storbritannien och Schweiz, samt andra namngivna länder med anledning av det nya coronaviruset. Ytterligare information om reglerna och undantagen finns på polisens hemsida. Beslutet gäller till den 31 oktober 2020, men kan förlängas.

UD avråder från icke-nödvändiga resor utomlands

Svenska UD har förlängt avrådan från icke-nödvändiga resor utomlands till länder utanför Europa men även till vissa länder inom Europa, däribland Litauen. Beslutet för resor till Litauen gäller fram till den 23 september 2020 men kan förlängas. Detta bland annat för att undvika att svenska resenärer blir strandsatta utomlands, utan möjlighet att ta sig hem till Sverige. Läs mer på UD:s hemsida.

Flygförbindelser mellan Sverige och Litauen

Allt fler möjligheter öppnas att flyga mellan Sverige och Litauen. För frågor kring flygresor mellan Sverige och Litauen hänvisas till flygbolagen. Särskilda regler gäller angående bärande av munskydd m.m. 

Färjeförbindelser mellan Sverige och Litauen

Färjorna mellan Litauen och Sverige fungerar enligt tidtabell. För mer information se DFDS hemsida eller TT-lines hemsida.

Inresebestämmelser till Litauen

Litauen har den 14 september 2020 ändrat inresereglerna till landet. Om man kommer från ett land som uppvisar fler än 25 nya smittade per 100 000 invånare under den senaste fjortondagarsperioden, krävs självisolering vid ankomsten till landet under 14 dagar. Det finns vissa möjligheter att minska isoleringen till 10 dagar om man tar ett Covid-test efter 8 dagar. Resenärer från länder som återfinns på den litauiska listan över länder med stor smittspridning krävs också på ett negativt Covid-19 test som inte är äldre än 72 timmar före ankomsten till Litauen. De nya reglerna återfinns här.

Genom denna ändring blev det fritt för resenärer från Sverige att resa in i Litauen från och med den 14 till den 20 september 2020. Dessvärre har smittotalen därefter ändrats igen för Sverige och resande från Sverige kommer återigen från den 21 september att bli föremål för både självisolering efter ankomsten till Litauen liksom att uppvisa ett negativt coronatest vid ankomsten. Detta kan dock ändras igen varför det är viktigt att kolla upp de litauiska listorna som publiceras en gång i veckan, normalt på måndagarna. Listan över länder vilka bedöms ha passerat gränsen 25 nya fall publiceras varje måndag på regeringens hemsida och gäller för en vecka framåt.  

Litauen kräver också att samtliga resenärer till Litauen registrerar sina personuppgifter elektroniskt före avresan till Litauen. Se länk till registrering. Övriga regler för personer som anländer från utlandet återfinns här.

regeringens hemsida listas vilka regler som gäller under det nationella nödläget som för närvarande råder i Litauen. Information på engelska finns också på regeringens samlingssida för coronafrågor och på Utrikesministeriets hemsida. För frågor hänvisar regeringen till telefonnummer 1808. De som befinner sig utanför Litauen kan ringa följande nummer: +370 37 367 963. För frågor till gränsbevakningen hänvisas till nummer +370 5 271 9305 eller e-mail ncc.lithuania@vsat.vrm.lt. Fler nummer till olika litauiska myndigheter finns här

För att följa händelseutvecklingen via media finns exempelvis nyhetsportalen https://www.lrt.lt/en/news-in-english eller https://en.delfi.lt/  som publicerar nyheter på engelska.

Ambassaden rekommenderar varmt att resenärer ska ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. I appen finns UD:s råd och ambassadens reseinformation samlat och lättillgängligt. Om du vill att UD eller Sveriges ambassad ska kunna nå dig i händelse av kris – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade Svensklistan.

Ändrade besökstider på ambassaden

Ambassadens vanliga telefontider gäller: må-to kl.  9:00-12:30 och 13:30-16:00 samt fre 9:00-12:30 och 13:30-15:00. Ambassadens expedition håller stängt tills vidare men för brådskande frågor går det bra att mejla eller ringa under våra telefontider och boka en besökstid. Tel: +370 5 268 50 10. E-post: ambassaden.vilnius@gov.se

Information om svenska myndigheters råd och åtgärder

krisinformation.se hittar du aktuell information om coronaviruset, smittspridning och hantering av utbrottet i Sverige.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Övriga länkar

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Allmänna säkerhetsläget

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIL sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris och Bryssel på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa. Läs mer på Säkerhetspolisen.se

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För närvarande finns ingen information om höjning av hotnivån i Litauen.

Läser mer om terrorism och turism på regeringens webbplats.

Naturförhållanden och katastrofer

Naturförhållandena i Litauen liknar de sydsvenska. Vissa perioder under sommarhalvåret kan det råda tropisk värme samtidigt som det under vintern, speciellt i januari , kan närma sig sibirisk kyla.

In- och utresebestämmelser

Vid in- och utresa till Litauen krävs giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort) som kan användas fram till sista giltighetsdag. Vissa resebolag kan kräva att pass uppvisas och det är bra att kontrollera med resebolaget om de kräver pass. Körkort eller vanliga id-kort/bankkort är inte godkända resehandlingar.

Svenska medborgare behöver inget visum för kortare besök i Litauen. För längre perioder - det vill säga mer än 90 dagar - krävs uppehållstillstånd. Utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige kan sedan Litauens inträde i Schengen besöka landet på samma villkor som svenska medborgare.

Sveriges ambassaden och UD ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För ytterligare information kontakta Litauens ambassad i Sverige.

Hälso- och sjukvård

Hälsosituationen är generellt sett god. Inga obligatoriska vaccinationer krävs vid inresa. Det är osannolikt att en svensk turist råkar ut för en allvarlig smittsam sjukdom. Har man för avsikt att vistas ute i skog och mark rekommenderas vaccination mot fästingburna sjukdomar. Rapporterade fall av mässling har ökat sedan 2018.

För mer information se 1177 Vårdguidens generella reseråd  och särskilda råd om mässling

Personer bosatta i Sverige får vid akuta sjukdomsfall samma sjukvårdsservice inom Litauens hälsovårdssystem som litauiska medborgare. De litauiska läkarna och den litauiska sjukvården håller god standard. Man kan dock inte förvänta sig att kunna kommunicera på engelska. Läkare och sjukhus förväntar sig vanligtvis omedelbar kontant betalning för tjänster, därför rekommenderas en medicinsk reseförsäkring.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som utfärdas av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Notera att EU-kortet inte ersätter behovet av att även ha giltig reseförsäkring.  Kostnad för exempelvis sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet. Beställ kortet på Försäkringskassan webbsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Huvudspråket är litauiska, vilket är svårförståeligt utan förkunskaper. Det skiljer sig väsentligt från andra europeiska språk förutom lettiska. Engelska talas framförallt i stadsområden och av den yngre generationen. De flesta medborgare i Litauen, framförallt bland de äldre, talar ryska.

Det är förbjudet i Vilnius att skänka pengar till tiggare på stadens gator. Pengar får endast ges till tiggare utanför kyrkor samt under vissa speciella omständigheter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Litauen är ett lugnt och trevligt land att turista i. En svensk turist blir i regel vänligt bemött även om kunskaperna i engelska inte alltid är de bästa. Man bör dock, särskilt i städerna och i större folksamlingar, vara uppmärksam mot ficktjuvar. Den kriminalitet som finns är i regel inte riktad mot utländska turister.

Det allmänna nödnumret i Litauen är 112.

Trafiksäkerhet

Det finns stor anledning att vara försiktig i trafiken - detta gäller även gångtrafikanter - då den litauiska trafikkulturen skiljer sig från den svenska. Dödligheten i trafiken är hög. Vägnätet är väl utbyggt men standarden varierar. Motorvägarna Vilnius-Klaipėda och Vilnius-Panevezys håller högst standard i landet.

I övrigt gäller precis som i Sverige högertrafik samt fotgängarföreträde vid övergångsställen.

Man bör använda taxibilar som hör till etablerade bolag. Det kan bli betydligt dyrare – upp till fem gånger så dyrt – att ta en taxi från flygplatsen eller på gatan än att beställa en taxi per telefon.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Kontrollera ditt försäkringsskydd innan resan påbörjas. Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att ha en gällande reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd. Observera att det vanligtvis krävs en tilläggsförsäkring om vistelsen varar längre än 45 dagar.

Vid behov av akut hjälp - kontakta försäkringsbolagens larmcentraler. Läs mer på Sweden abroad.

Övriga upplysningar

Vid resa med bil är det viktigt att medföra bilens registreringsbevis i original. Tullen accepterar INTE kopior av registreringsbeviset vid inresan. Svenskt körkort är giltigt i Litauen.

I Vilnius, Kaunas och Klaipėda är möjligheterna att betala med kort och att ta ut pengar i automater är goda. Notera att vid uttag återlämnas bankkortet först efter det att man markerat att man inte vill göra fler transaktioner. Ta med kontanter om du vill handla på marknader och på landsbygden. Det går inte alltid att betala med kort vid taxiresor. Legitimation används aldrig i samband med kortköp, vilket innebär att du måste ha en kod till ditt kort.

Det går bra att dricka vattnet i Litauen, landet är känt för världens största undervattenskälla vilket gör att kranvattnet är rent och väldigt gott. I enstaka fall kan det förekomma problem med vattenledningar som påverkar dricksvattnet och då bör det inte drickas.

I Vilnius klarar man sig ofta med engelska (även ryska och i någon mån med polska) men utanför de större städerna talas ofta endast litauiska och ryska.

Tidsskillnaden mellan Litauen och Sverige är en timme - när klockan är 10 i Sverige är hon 11 i Litauen.

Landsnummer för Litauen är 370. Den utgående koden är 00 följs av det aktuella landets kod (t.ex. 0046 för Sverige). Det finns tre stora mobila GSM-nät, tjänsteleverantörer och anslutningar är utmärkt. Internetinfrastrukturen är väl utbyggd i Litauen.

Valutan är euro.

Ambassaden i Vilnius förrättar inte vigslar, och kan inte heller förnya pass.

I händelse av en konsulär kris ansvarar Sveriges ambassad för isländska medborgare i enlighet med en överenskommelse mellan de nordiska länderna.