• Svenska

Om utlandet Litauen

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 10 maj 2022, 16.50

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av situationen i Ukraina

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och till följd av detta ett försämrat säkerhetsläge i närområdet, utlyste Litauen den 24 februari 2022 ett nationellt nödläge. Detta har nu förlängts till den 29 juni 2022. Regler relaterade till det nationella nödläget kan förändras på kort varsel. I dagsläget ska man bland annat kunna uppvisa en giltig ID-handling vid resor i Litauen om polis ber om detta. Ytterligare kontroller vid gränsövergångar är möjliga, vilket kan leda till förseningar om man reser med bil.

Ambassaden uppmanar svenskar i landet att hålla sig uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns. Man bör hålla sig informerad om situationen i Litauen och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Svenskar som befinner sig i Litauen uppmanas att anmäla sig till svensklistan (Svensklistan - Sweden Abroad). Svenskar uppmanas också att ladda ner appen UD Resklar.

-------------------------------------------------------------------

Reseinformation med anledning av covid-19-pandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat all reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av informationen, som återfinns på denna länk.

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Litauen bedöms vara gott. I dagsläget finns det ingen information om en ökad hotbild mot Litauen utifrån den militära upptrappningen som skett från rysk sida i relation till Ukraina. Ambassaden följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt informationen på ambassadens hemsida.

Svenskar som befinner sig i Litauen uppmanas att anmäla sig till den svensklista som finns vilket gör att man får del av information som skickas ut via Pushnotiser. https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Ambassaden uppmanar vidare svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Det rekommenderas att man använder taxibilar som hör till etablerade bolag.

Risken för terrorattentat i Litauen bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst.

Naturförhållanden och katastrofer

Naturförhållandena i Litauen liknar de sydsvenska. Vissa perioder under sommarhalvåret kan det råda tropisk värme samtidigt som det under vintern, speciellt i januari , kan närma sig sibirisk kyla.

In- och utresebestämmelser

Vid in- och utresa till Litauen krävs giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort) som kan användas fram till sista giltighetsdag. Vissa resebolag kan kräva att pass uppvisas och det är bra att kontrollera med resebolaget om de kräver pass. Körkort eller vanliga id-kort/bankkort är inte godkända resehandlingar.

Svenska medborgare behöver inget visum för kortare besök i Litauen. För längre perioder - det vill säga mer än 90 dagar - krävs uppehållstillstånd. Utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige kan sedan Litauens inträde i Schengen besöka landet på samma villkor som svenska medborgare.

Sveriges ambassaden och UD ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För ytterligare information kontakta Litauens ambassad i Sverige.

Hälso- och sjukvård

Hälsosituationen är generellt sett god. Inga obligatoriska vaccinationer krävs vid inresa. Det är osannolikt att en svensk turist råkar ut för en allvarlig smittsam sjukdom. Har man för avsikt att vistas ute i skog och mark rekommenderas vaccination mot fästingburna sjukdomar. Rapporterade fall av mässling har ökat sedan 2018.

Personer bosatta i Sverige får vid akuta sjukdomsfall samma sjukvårdsservice inom Litauens hälsovårdssystem som litauiska medborgare. De litauiska läkarna och den litauiska sjukvården håller god standard. Man kan dock inte förvänta sig att kunna kommunicera på engelska. Läkare och sjukhus förväntar sig vanligtvis omedelbar kontant betalning för tjänster, därför rekommenderas en medicinsk reseförsäkring.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som utfärdas av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Notera att EU-kortet inte ersätter behovet av att även ha giltig reseförsäkring.  Kostnad för exempelvis sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet. Beställ kortet på Försäkringskassan webbsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Huvudspråket är litauiska, vilket är svårförståeligt utan förkunskaper. Det skiljer sig väsentligt från andra europeiska språk förutom lettiska. Engelska talas framförallt i stadsområden och av den yngre generationen. De flesta medborgare i Litauen, framförallt bland de äldre, talar ryska.

Det är förbjudet i Vilnius att skänka pengar till tiggare på stadens gator. Pengar får endast ges till tiggare utanför kyrkor samt under vissa speciella omständigheter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Litauen är ett lugnt och trevligt land att turista i. En svensk turist blir i regel vänligt bemött även om kunskaperna i engelska inte alltid är de bästa. Man bör dock, särskilt i städerna och i större folksamlingar, vara uppmärksam mot ficktjuvar. Den kriminalitet som finns är i regel inte riktad mot utländska turister.

Det allmänna nödnumret i Litauen är 112.

Trafiksäkerhet

Det finns stor anledning att vara försiktig i trafiken - detta gäller även gångtrafikanter - då den litauiska trafikkulturen skiljer sig från den svenska. Dödligheten i trafiken är hög. Vägnätet är väl utbyggt men standarden varierar. Motorvägarna Vilnius-Klaipėda och Vilnius-Panevezys håller högst standard i landet.

I övrigt gäller precis som i Sverige högertrafik samt fotgängarföreträde vid övergångsställen.

Man bör använda taxibilar som hör till etablerade bolag. Det kan bli betydligt dyrare – upp till fem gånger så dyrt – att ta en taxi från flygplatsen eller på gatan än att beställa en taxi per telefon.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Kontrollera ditt försäkringsskydd innan resan påbörjas. Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att ha en gällande reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd. Observera att det vanligtvis krävs en tilläggsförsäkring om vistelsen varar längre än 45 dagar.

Vid behov av akut hjälp - kontakta försäkringsbolagens larmcentraler. Läs mer på Sweden abroad.

Övriga upplysningar

Vid resa med bil är det viktigt att medföra bilens registreringsbevis i original. Tullen accepterar INTE kopior av registreringsbeviset vid inresan. Svenskt körkort är giltigt i Litauen.

I Vilnius, Kaunas och Klaipėda är möjligheterna att betala med kort och att ta ut pengar i automater är goda. Notera att vid uttag återlämnas bankkortet först efter det att man markerat att man inte vill göra fler transaktioner. Ta med kontanter om du vill handla på marknader och på landsbygden. Det går inte alltid att betala med kort vid taxiresor. Legitimation används aldrig i samband med kortköp, vilket innebär att du måste ha en kod till ditt kort.

Det går bra att dricka vattnet i Litauen, landet är känt för världens största undervattenskälla vilket gör att kranvattnet är rent och väldigt gott. I enstaka fall kan det förekomma problem med vattenledningar som påverkar dricksvattnet och då bör det inte drickas.

I Vilnius klarar man sig ofta med engelska (även ryska och i någon mån med polska) men utanför de större städerna talas ofta endast litauiska och ryska.

Tidsskillnaden mellan Litauen och Sverige är en timme - när klockan är 10 i Sverige är hon 11 i Litauen.

Landsnummer för Litauen är 370. Den utgående koden är 00 följs av det aktuella landets kod (t.ex. 0046 för Sverige). Det finns tre stora mobila GSM-nät, tjänsteleverantörer och anslutningar är utmärkt. Internetinfrastrukturen är väl utbyggd i Litauen.

Valutan är euro.

Ambassaden i Vilnius förrättar inte vigslar, och kan inte heller förnya pass.

I händelse av en konsulär kris ansvarar Sveriges ambassad för isländska medborgare i enlighet med en överenskommelse mellan de nordiska länderna.