Meny
  • Svenska

Om utlandet Litauen

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 02 jul 2020, 18.09

Aktuella händelser

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära  nödsituationer hänvisas som vanligt till UD:s konsulära nödsjour: +46 8 405 50 05. 

UD Resklar och svensklistan i Litauen

Situationen med smittspridningen av coronaviruset i Litauen och myndigheternas beslut om nya regler kan förändras snabbt. Ambassaden uppmanar alla svenskar i Litauen att följa den senaste händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters direktiv

Ladda gärna ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. I appen finns UD:s råd och ambassadens reseinformation samlat och lättillgängligt. Om du vill att UD eller Sveriges ambassad ska kunna nå dig i händelse av kris – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade Svensklistan.

Ändrade besökstider på ambassaden

Ambassadens vanliga telefontider gäller: må-to kl.  9:00-12:30 och 13:30-16:00 samt fre 9:00-12:30 och 13:30-15:00. Ambassadens expedition håller stängt tills vidare men för brådskande frågor går det bra att mejla eller ringa under våra telefontider och boka en besökstid. Tel: +370 5 268 50 10. E-post: ambassaden.vilnius@gov.se 

Karantänen upphävd - men nationellt nödläge kvarstår  

Karantänen i Litauen är upphävd sedan 17 juni men den mildare regimen "nationellt nödläge" gäller fortsatt. Detta innefattar gränskontroller, restriktioner av större folksamlingar samt särskilda direktiv för hälso- och sjukvården, även om vissa gradvisa lättnader införs. Regeringen har även beslutat om att tillåta inresa för medborgare eller personer med uppehållstillstånd från EES-länder, Schweiz och UK givet att dessa länder bedöms uppfylla kriteriet om mindre än 25 nya smittade per 100 000 under en tvåveckorsperiod. Vilka länder som uppfyller dessa kriterier fastställs av regeringen varje måndag. Listan återfinns på regeringens hemsida. Det är för närvarande inte tillåtet för personer boende i Sverige att resa in i Litauen med vissa undantag (se nedan ”Resor till och från Litauen").

Uppdaterad information om vilka regler som gäller under det nationella nödläget finns på engelska på regeringens reguljära hemsida Information på engelska finns också på regeringens samlingssida för coronafrågor och på Utrikesministeriets hemsidaFör frågor hänvisar regeringen till telefonnummer 1808. De som befinner sig utanför Litauen kan ringa följande nummer: +370 37 367 963. Fler nummer till olika litauiska myndigheter finns här. För att följa händelseutvecklingen via media finns exempelvis nyhetsportalen lrt.lt  som publicerar nyheter på engelska.

Möjligt för svenskar att resa till Sverige

Det tidigare generella förbudet gällande passagerartrafik med färja till Litauen är reviderat. Reguljär passagerartrafik finns från Tyskland till Klaipeda men även mellan Trelleborg - Klaipeda och Kalshamn - Klaipeda. Den ovan nämnda listan från vilka länder det är tillåtet att resa in i Litauen gäller, vilket innebär att personer boende i Sverige (med vissa undantag) tills vidare inte kan resa in i Litauen. Däremot kan litauiska medborgare boende i Sverige resa med dessa färjor. För de som rest från Sverige är 14 dagars självisolering obligatorisk efter ankomst till Litauen. Reguljär passagerartrafik med flyg mellan Sverige och Litauen har inte återupptagits. Regeringen uttökar gradvis destinationer som trafikeras till och från Litauen i enlighet med ovan nämnda lista över länder där coronasmittan bedöms vara låg.

Det är tillåtet för svenskar, övriga utländska medborgare och litauer att lämna landet. Det går att resa till Sverige även om utbudet forsatt är begränsat. Observera att det är bra att boka biljett i god tid då resorna kan bli fullbokade.

  • Färjelinjen Klaipeda-Karlshamn fungerar enligt ett regelbundet schema. Både lastbilar, personbilar och passagerare kan resa. För mer information se DFDS hemsidan eller kontakta  infolinje +370 46 32 32 32. Även färjelinjen TT-line mellan Klaipeda och Trelleborg går enligt tidtabell.
  • Flyg från Litauen: Det går inga direktflyg till Sverige med det går flyg till andra destinationer som i sin tur har flyg till Sverige. Länkar till Vilnius och Kaunas flygplatser finns här:  https://www.vilnius-airport.lt/en/  https://www.kaunas-airport.lt/en/

Resor till och från Litauen

Det nationella nödläget innebär bland annat följande regler för utrikes resor:

  • Passagerartrafik med färja till Litauen tillåts sedan den 1 juni men inte för personer boende i Sverige (undantaget litauiska medborgare eller personer med giltiga uppehållstillstånd i Litauen) 
  • Passagerartrafik med flyg till och från Litauen har öppnats upp för vissa destinationer, dock ej till Sverige.  
  • Utländska medborgare från 24 länder tillåts att resa in i Litauen för närvarande. Undantag medges från alla länder för familjemedlemmar till litauiska medborgare, personer med varutransporter, personer med uppehållstillstånd, diplomater och NATO-personal med familjer. Regeringen beslutar varje måndag vilka EU- och EES-länder, bedöms uppfylla kriteriet om mindre än 25 nya smittade per 100 000 under en tvåveckorsperiod. Listan återfinns på regeringens hemsida. Det är för närvarande inte tillåtet för personer boende i Sverige (med undantag för litauiska medborgare och personer med litauiska uppehållstillstånd) att resa in i Litauen. Undantag gäller för de grupper som nämns ovan. För förteckning av samtliga grupper som omfattas av undantaget, se förordningen som hittas på regeringens hemsida.
  • Det är obligatoriskt för personer från de länder som listas här som reser in i Litauen att självisolera sig i hemmet i fjorton dagar. 

Detta gäller för personer i Litauen

På regeringens hemsida listas vilka regler som gäller under det nationella nödläget från den 17 juni.

Åtgärder vid symptom  

Befinner man sig i Litauen och har symptom som skulle kunna tolkas som att man har smittats av coronaviruset, ska man i första hand stanna hemma för att undvika vidare spridning. Därefter ska man ringa det särskilda numret som gäller för coronaviruset: 1808 för att rådgöra hur man bäst kan gå vidare med tester och ev vård. Det går också att ringa litauiska folkhälsomyndighetens heta linje +370 (8) 618 79984 samt +370 616 94 562 eller sända e-post till koronavirusas@sam.lt eller info@nvsc.lt.

Förlängt inresestopp till Sverige till 31 augusti – resor från Litauen berörs inte

Den svenska regeringen har förlängt det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige med anledning av covid-19 till och med den 31 augusti. Regeringen inför samtidigt lättnader för fler resenärer.

Inreseförbudet trädde i kraft den 19 mars och innebär att alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU, Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein tillfälligt stoppas. Resor från dessa länder - tex. från Litauen till Sverige - omfattas inte av inresestoppet. Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. 

Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige omfattas inte av beslutet utan tillåts resa till Sverige även från länder utanför EU, Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Från och med 4 juli tillåts också inresa för bland annat EU-medborgare, personer med uppehållstillstånd samt dessa personers familjemedlemmar oberoende av i vilket syfte resan görs. 

Mer information om beslutet finns här. Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen besvaras av polisen. Besök www.polisen.se eller ring  +46 77 114 14 00 och be att bli kopplad till den nationella kommunikationsenheten.

Information om svenska myndigheters råd och åtgärder

krisinformation.se hittar du aktuell information om coronaviruset, smittspridning och hantering av utbrottet i Sverige.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Övriga länkar

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Allmänna säkerhetsläget

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen ISIL sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att ISIL:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten i Paris och Bryssel på en ökad förmåga från ISIL att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa. Läs mer på Säkerhetspolisen.se

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

För närvarande finns ingen information om höjning av hotnivån i Litauen.

Läser mer om terrorism och turism på regeringens webbplats.

Naturförhållanden och katastrofer

Naturförhållandena i Litauen liknar de sydsvenska. Vissa perioder under sommarhalvåret kan det råda tropisk värme samtidigt som det under vintern, speciellt i januari , kan närma sig sibirisk kyla.

In- och utresebestämmelser

Vid in- och utresa till Litauen krävs giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort) som kan användas fram till sista giltighetsdag. Vissa resebolag kan kräva att pass uppvisas och det är bra att kontrollera med resebolaget om de kräver pass. Körkort eller vanliga id-kort/bankkort är inte godkända resehandlingar.

Svenska medborgare behöver inget visum för kortare besök i Litauen. För längre perioder - det vill säga mer än 90 dagar - krävs uppehållstillstånd. Utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige kan sedan Litauens inträde i Schengen besöka landet på samma villkor som svenska medborgare.

Sveriges ambassaden och UD ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För ytterligare information kontakta Litauens ambassad i Sverige.

Hälso- och sjukvård

Hälsosituationen är generellt sett god. Inga obligatoriska vaccinationer krävs vid inresa. Det är osannolikt att en svensk turist råkar ut för en allvarlig smittsam sjukdom. Har man för avsikt att vistas ute i skog och mark rekommenderas vaccination mot fästingburna sjukdomar. Rapporterade fall av mässling har ökat sedan 2018.

För mer information se 1177 Vårdguidens generella reseråd  och särskilda råd om mässling

Personer bosatta i Sverige får vid akuta sjukdomsfall samma sjukvårdsservice inom Litauens hälsovårdssystem som litauiska medborgare. De litauiska läkarna och den litauiska sjukvården håller god standard. Man kan dock inte förvänta sig att kunna kommunicera på engelska. Läkare och sjukhus förväntar sig vanligtvis omedelbar kontant betalning för tjänster, därför rekommenderas en medicinsk reseförsäkring.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som utfärdas av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Notera att EU-kortet inte ersätter behovet av att även ha giltig reseförsäkring.  Kostnad för exempelvis sjuktransport till Sverige täcks inte av kortet. Beställ kortet på Försäkringskassan webbsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Huvudspråket är litauiska, vilket är svårförståeligt utan förkunskaper. Det skiljer sig väsentligt från andra europeiska språk förutom lettiska. Engelska talas framförallt i stadsområden och av den yngre generationen. De flesta medborgare i Litauen, framförallt bland de äldre, talar ryska.

Det är förbjudet i Vilnius att skänka pengar till tiggare på stadens gator. Pengar får endast ges till tiggare utanför kyrkor samt under vissa speciella omständigheter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Litauen är ett lugnt och trevligt land att turista i. En svensk turist blir i regel vänligt bemött även om kunskaperna i engelska inte alltid är de bästa. Man bör dock, särskilt i städerna och i större folksamlingar, vara uppmärksam mot ficktjuvar. Den kriminalitet som finns är i regel inte riktad mot utländska turister.

Det allmänna nödnumret i Litauen är 112.

Trafiksäkerhet

Det finns stor anledning att vara försiktig i trafiken - detta gäller även gångtrafikanter - då den litauiska trafikkulturen skiljer sig från den svenska. Dödligheten i trafiken är hög. Vägnätet är väl utbyggt men standarden varierar. Motorvägarna Vilnius-Klaipėda och Vilnius-Panevezys håller högst standard i landet.

I övrigt gäller precis som i Sverige högertrafik samt fotgängarföreträde vid övergångsställen.

Man bör använda taxibilar som hör till etablerade bolag. Det kan bli betydligt dyrare – upp till fem gånger så dyrt – att ta en taxi från flygplatsen eller på gatan än att beställa en taxi per telefon.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Kontrollera ditt försäkringsskydd innan resan påbörjas. Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att ha en gällande reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd. Observera att det vanligtvis krävs en tilläggsförsäkring om vistelsen varar längre än 45 dagar.

Vid behov av akut hjälp - kontakta försäkringsbolagens larmcentraler. Läs mer på Sweden abroad.

Övriga upplysningar

Vid resa med bil är det viktigt att medföra bilens registreringsbevis i original. Tullen accepterar INTE kopior av registreringsbeviset vid inresan. Svenskt körkort är giltigt i Litauen.

I Vilnius, Kaunas och Klaipėda är möjligheterna att betala med kort och att ta ut pengar i automater är goda. Notera att vid uttag återlämnas bankkortet först efter det att man markerat att man inte vill göra fler transaktioner. Ta med kontanter om du vill handla på marknader och på landsbygden. Det går inte alltid att betala med kort vid taxiresor. Legitimation används aldrig i samband med kortköp, vilket innebär att du måste ha en kod till ditt kort.

Det går bra att dricka vattnet i Litauen, landet är känt för världens största undervattenskälla vilket gör att kranvattnet är rent och väldigt gott. I enstaka fall kan det förekomma problem med vattenledningar som påverkar dricksvattnet och då bör det inte drickas.

I Vilnius klarar man sig ofta med engelska (även ryska och i någon mån med polska) men utanför de större städerna talas ofta endast litauiska och ryska.

Tidsskillnaden mellan Litauen och Sverige är en timme - när klockan är 10 i Sverige är hon 11 i Litauen.

Landsnummer för Litauen är 370. Den utgående koden är 00 följs av det aktuella landets kod (t.ex. 0046 för Sverige). Det finns tre stora mobila GSM-nät, tjänsteleverantörer och anslutningar är utmärkt. Internetinfrastrukturen är väl utbyggd i Litauen.

Valutan är euro.

Ambassaden i Vilnius förrättar inte vigslar, och kan inte heller förnya pass.

I händelse av en konsulär kris ansvarar Sveriges ambassad för isländska medborgare i enlighet med en överenskommelse mellan de nordiska länderna.