• Svenska

Om utlandet Litauen

Gifta sig utomlands i Litauen

När en svensk medborgare har för avsikt att gifta sig med en litauisk medborgare i Litauen kräver de litauiska myndigheterna två handlingar, utöver giltiga ID-handlingar, av den svenska parten: ett personbevis och ett äktenskapscertifikat.

Ett personbevis beställs via Skatteverkets hemsida och bör innehålla uppgifter om födelseort, civilstånd och föräldrars namn. Be om ett utdrag på engelska. Skatteverket utfärdar även äktenskapscertifikat för svenska medborgare folkbokförda i Sverige.

Det kan inte uteslutas att de litauiska myndigheterna kräver översättning av samtliga dokument till litauiska som därefter legaliseras. Ambassaden gör ej översättningar.

Svenska medborgare folkbokförda i Litauen

Vid behov kan ambassaden i Vilnius utfärda äktenskapscertifikat/hinderspröva svenska medborgare bosatta i Litauen. En avgift tillkommer.

För att ansöka om äktenskapscertifikat och hindersprövning ska följande tas med till ambassaden:

  • Fyll i och underteckna blanketten "Äktenskapscertifikat - Ansökan och försäkran (SKV 7881) För hindersprövning vid vigsel utomlands av svensk vigselförrättare gäller blanketten "Hindersprövning - Ansökan och försäkran (SKV 7880). 
  • Personbevis i original från Skatteverket med uppgift om medborgarskap, födelseort, civilstånd och föräldrars namn. Personbeviset ska inte vara äldre än tre månader.
  • Giltigt pass/nationellt ID-kort för båda parter. Alternativt bestyrkt kopia
  • Intyg om ditt civilstånd i Litauen från Registru Centras.
  • Om du har varit bosatt i andra länder sedan du avregistreades från Sverige kan ett intyg från dessa länder behövas för att styrka att du inte ingått äktenskap under din utlandsvistelse
  • om någon av parterna har varit gift tidigare - bevis på att äktenskapet har upplösts samt att skilsmässodomen har vunnit laga kraft.
  • I händelse av att någon av parterna är änka/änkling - ett dödsbevis

Ett äktenskapscertifikat utgör ett bevis som styrker att det inte existerar några hinder för personen att ingå i äktenskap enligt svensk lag.

Vi rekommenderar att du kontaktar vigselförrättaren och kontrollerar vilka andra handlingar som eventuellt måste uppvisas.

Procedur

För rätten att få vigas i Litauen skall samtliga dokument, ansökan och ansökningsavgift lämnas till civilregistret, Registru Centras. För mer information och kontakt, länk här.

Att registrera äktenskapet i Sverige

Registrering av äktenskapet i Sverige görs efter giftermålet. Det sker genom att ni skickar in vigselintyg i original eller vidimerad kopia, gärna på engelska, till folkbokföringen.

Kontakta folkbokföringen direkt på Tel: +46 8- 56485150, E-post: stockholm@skatteverket.seÖvriga upplysningar:

Ambassaden vill gärna uppmana blivande giftemålskandidater att kontakta den litauiska ambassaden i Stockholm och/eller det litauiska utrikesministeriet för mer information.

Gifta dig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer